• Sceariusz
 • Publikacja: 25.01.2013
 • Edycja: 25.01.2013
 • 0 
Klub Myślących Dzieciaków
Klub Myślących Dzieciaków

 • Budżet działania: 100 zł
 • Czas przygotowania: bez ograniczeń
 • Czas trwania: 15 tygodni
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 45
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Głównym celem Klubu była nauka i rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i stosowania - przez uczestników - skutecznego myślenia w rozwiązywaniu problemów. Narzędziem, które posłużyło do nauki była metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono.

Dlaczego warto?

Dzięki tym warsztatom tworzymy przy bibliotece ogniska mające na celu promowanie myślenia i uczenia się. Promujemy też czytelnictwo i bibliotekę.

W trakcie przygotowania

Najważniejszym elementem tego etapu jest zdobycie/napisanie materiałów poświęconych metodzie 6 kapeluszy oraz zebranie grupy uczestników. Ważne jest, by grupa była minimum 6 osobowa - dzięki temu będziemy mogli realizować ćwiczenia, które wymagają stosowania wszystkich kapeluszy w tym samym czasie. Następnie tworzymy harmonogram spotkań w ramach Klubu - i tutaj możemy napotkać trudności z takim ustawieniem grafiku by wszyscy chętni mogli brać w zajęciach udział.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Program warsztatów
 •   Kampania informacyjna
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Akcja informacyjna
 2. Opracowanie harmonogramu warsztatów
 3. Zabezpieczenie i zgromadzenie niezbędnych - do realizacji warsztatów - materiałów dydaktycznych i plastycznych
 4. Ustalenie grupy docelowej
W trakcie realizacji

Na poszczególnych zajęciach są przestawiane i omawiane poszczególne techniki myślenia. Uczestnicy zapoznają się z teorią mająca na celu przedstawienie metody/techniki, a następnie przystępują do przyswojenia metody w sposób praktyczne (poprzez wykonanie zalecanych zadań). Omawiane techniki to: 1.KOLOROWE KAPELUSZE ( 3 zajęcia) -podstawowe kolory kapeluszy Oraz po jednych zajęciach: 2.RWC 3.AMW 4.WiI 5.IPW 6.SiN 7.ZWI 8.TiC 9.CiD 10.PP

Uwaga: otwieranie załączonego pliku (1. wypakować do folderu 2. odnaleźć plik index.html 3. otworzyć za pomocą *tutaj wybrać używaną przeglądarkę internetową)

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Kurs uczący stosowania metody 6 kapleuszy
 •   Komputery z dostępem do internetu
 •   Pomoce dydaktyczne (np. piłeczki w kolorach kapeluszy)
 •   Materiały plastyczne (kolorowe kartki, pisaki, gazety, wykałaczki, nożyczki)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zapoznanie uczestników z zasadami metody 6 kapeluszy
 2. Realizacja planu warsztatów - należy założyć, że zaistnieje potrzeba zorganizowania dodatkowych spotkań, w sytuacjach gdy uczestnicy mają problem z opanowaniem którejś z technik
Po zakończeniu

Warto przygotować dyplom/odznakę dla osób, które ukończyły nasz warsztat (może jakaś pisemna informacja do szkoły).

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   dobre chęci :)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Klub działał cały rok szkolny
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?
 1. Jeśli nie masz pomysłów jakimi ćwiczeniami/zadaniami plastycznymi można urozmaicić warsztat - zajrzyj do książki: Edward de Bono "Naucz swoje dziecko myśleć"
 2. Jeśli grupa składa się z młodszych dzieci będzie potrzebna dodatkowa dorosła osoba do pomocy
 3. Pilnuj tematu poszczególnych zadań i zwracaj uwagę na cechy poszczególnych kapeluszy - w ferworze dyskusji można zejść na manowce :)