• Sceariusz
 • Publikacja: 17.08.2014
 • Edycja: 26.08.2014
 • 4 
Spotkania informacyjno -konsultacyjne dla młodziezy ZAWÓD-PRACA-SUKCES
Spotkania informacyjno -konsultacyjne dla młodziezy ZAWÓD-PRACA-SUKCES

 • Budżet działania: 4400 zł
 • Czas przygotowania: 5 dni
 • Czas trwania: 1 miesiąc
 • Liczba organizatorów: 7
 • Liczba uczestników: 50
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Biblioteka realizując projekt Rozpracuj to z Biblioteką napisała i zrealizowała wniosek grantowy pt. "Spotkania informacyjno-konsultacyjne Zawód-Praca-Sukces" .

Grant obejmował cykl spotkań dla gimnazjalistów i licealistów, które dotyczyły oceny własnych możliwości i umiejętności, przełożenia pasji na zawód , sukces, określenia własnego potencjału i wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. Nabycie umiejętności przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, poznanie mocnych stron, zarządzanie stresem i czasem, umiejętności interpersonalne. Kolejnym etapem projektu był wyjazd edukacyjny dla 40 uczestników projektu do kompleksu termalno – basenowego „Termy Uniejów” pod hasłem „Dobry pomysł-solidna praca-pewny sukces”. Program obejmował zwiedzanie obiektu , spotkanie informacyjno-edukacyjne oraz pobyt w strefie kąpielowo-basenowej. Pani reprezentująca Referat Promocji Urzędu Miasta w Uniejowie, przygotowała dla uczniów prezentację nt. poszczególnych etapów realizacji inwestycji, możliwości znalezienia zatrudnienia, potrzebach personalnych obiektu, warunkach zatrudnienia, ofercie dla rekrutowanych osób. Wyjazd edukacyjny miał na celu rozbudzenie wśród uczniów kreatywności w realizacji pomysłów na przyszłość. Skutkiem wszystkich działań było podjęcie sezonowej pracy w obiekcie przez 6 licealistów.

Dlaczego warto?

Biblioteka stała się miejscem działania na rzecz wspierania lokalnego rynku pracy, miejscem twórczych spotkań w zakresie rozwoju osobistego młodych ludzi. Jest to odpowiedź na potrzebę młodzieży , tworzenia nowego,przyjaznego miejsca do rozmów,konsultacji z doradcami zawodowymi i psychologiem, gdyż nie zawsze oczekiwania rodziców są zbieżne z wyborami sciezki życiowej dzieci.Brak wsparcia rodziny w planowaniu przyszłości zawodowej, niska samoocena i kompleksy utrudniają rozwijanie własnych zainteresowań. Badania te potwierdziły nasze obserwacje. Postanowiliśmy więc pomóc młodzieży w poznaniu własnego potencjału zawodowego, odnależć pomysł na przyszłość. Naszym celem była też zmiana wizerunku biblioteki, jako miejsca, w którym nie tylko wypożycza się i udostepnia książki, ale że jest to obszar działania w którym dzieją się inspirujące rzeczy.

W trakcie przygotowania

Pierwsze działanie to badanie potrzeb młodych mieszkańców miasta i gminy - uczniów, które zainicjowano podczas projektu Link do przyszłości - ankieta i wywiady. Drugim działaniem było nawiązanie wspópracy z Mobilnym Centrum Edukacji OHP oraz psychologiem,rekruterem i trenerem poprzez podpisanie umów partnerskich. Spotkanie partnerskie pokazało jak wielka jest potrzeba realizowania takich przedsiewzięć.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   ankieta, badanie potrzeb gimnazjalistów i licealistów
 •   bibliotekarze, wolontariusze,
 •   laptop, rzutnik - ulotki, tworzenie przyjaznej atmosfery do rozmów - spotkanie autorskie
 •   wzory umów,
 •   harmonogram spotkań informacyjno-konsultacyjnych
 •   harmonogram wyjazdu edukacyjnego
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Opracowanie ankiet
 2. Badania ankietowe i "wywiady" w bibliotece - analiza ankiet
 3. Zorganizowanie trzech spotkań partnerskich
 4. Podpisanie umów partnerskich
 5. Opracowanie harmonogramu spotkań i warsztatów projektu Zawód-Praca-Sukces
 6. Plan zadań dla organizatorów i partnerów
 7. Rekrutacja beneficjentów
 8. Plan wyjazdu edukacyjnego
W trakcie realizacji

Część pierwszą rozpoczęło wprowadzenie tematyczne przeprowadzone przez pracownika biblioteki, następnie beneficjenci otrzymali materiały informacyjno - edukacyjne. Część drugą stanowiły zajęcia warsztatowe, które poprowadzili : doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej . Zajęcia dotyczyły oceny własnych możliwości i umiejętności, przełożenia pasji na zawód , sukces, określenia własnego potencjału i wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej. Spotkania informacyjno – konsultacyjne odbywały się w sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu . Trzecią część stanowiły warsztaty z psychologiem społecznym zajmującym się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, profesjonalną rekrutacją pracowników dla dużych firm i korporacji na terenie całego kraju, ściśle współpracująca z Urzędami Pracy. Celem spotkań było nabycie przez uczestników projektu umiejętności przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, ocena własnej wartości, umiejętność zarządzania stresem i czasem, umiejętności interpersonalne.Dodatkowym atutem były materiały szkoleniowe przekazane przez psychologa oraz możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych .

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Sala wyposażona w stoliki, krzesła, sprzęt komputerowy,rzutnik,dostęp do internetu, aparat do zdjęć
 •   Materiały promocyjne naszego projektu ulotki, plakaty, listy obecności
 •   Plan spotkań dla każdego uczestnika , teczki,notatniki i długopisy, zgoda na wykorzystanie wizerunku, ankiety ewaluacyjne.
 •   Materiały edukacyjne i szkoleniowe, dokumenty aplikacyjne
 •   Pizza, kanapki,bułeczki,soki ,kawa, herbata,
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozmowy i formalne podpisanie współpracy z wykonawcami. Ustalenie szczegółów organizacyjno - merytorycznych dotyczących projektu( terminy,miejsce, materiały, harmonogram, catering)
 2. Rekrutacja, przygotowanie dokumentacji (materiały promocyjne). Przygotowanie materiałów (edukacyjnych- drukowanie) zakup materiałów,zaproszenie uczestników
 3. Spotkanie wprowadzające w zagadnienie projektu
 4. Spotkania i warsztaty z doradcami zawodowymi
 5. Spotkania i warsztaty z psychologiem
 6. Prezentacja i warsztaty serwisu praca-enter.pl
 7. Pobyt w kompleksie basenowo-termalnym w Uniejowie
 8. Podjęcie sezonowej pracy przez beneficjentów
 9. Umieszczenie na stronie biblioteki informacji dot. dostępności w bibliotece materiałów edukacyjnych nt. rynku pracy i ich kolportaż
Po zakończeniu

22 maja br Biblioteka w Żychlinie podsumowała Projekt : „ Spotkania informacyjno-konsultacyjne ZAWÓD – PRACA – SUKCES”w obecności zaproszonych gości : władz miasta, przedstawicieli FISE,partnerów projektu, dyrekcji szkoły, bibliotekarzy , wychowawców.Beneficjenci projektu otrzymali certyfikaty ukończenia warsztatów.Po realizacji kluczowego zadania wszyscy jednogłośnie podsumowali projekt : Mamy powody do dumy. Żychlińscy uczniowie to młodzi, kreatywni ludzie, znający własny potencjał , o sprecyzowanych pomysłach wyboru ścieżki edukacyjno –zawodowej, ścieżki kariery, znający własne możliwości i umiejętności, mający marzenia i plany na przyszłość , znający sposoby przełożenia pasji na zawód i sukces. My trzymamy kciuki za tych młodych ludzi, za realizację ich pomysłów i zamierzeń tych na dziś i w przyszłości. Trzymamy kciuki za sukcesy tak ZDOLNEJ młodzieży ! Mam nadzieję, że w przyszłości to oni będą kreować nowe horyzonty naszej, lokalnej rzeczywistości.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Zaproszenie na podsumowanie projektu
 •   Sala konferencyjna dla 70 osób, sprzet komputerowy, rzutnik, ankiety ewaluacyjne
 •   Certyfikaty, podziękowania, wyniki testu
 •   Kawa, hebata, ciasto
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Organizacja spotkania zamykającego projekt, wysłanie zaproszeń, przygotowanie wyników testów dla beneficjentów
 2. Przygotowanie sali, miejsc dla zaproszonych gości, uroczyste spotkanie zamykające projekt Zawód-Praca-Sukces
 3. Umieszczenie na stronie biblioteki informacji+galerii zdjęć dot. projektu oraz dostępności w bibliotece materiałów edukacyjnych nt. rynku pracy
 4. Publikacja na łamach prasy informacji dot.efektów projektu,
 5. Ankieta ewaluacyjna
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Wszystkie zadania w ramach projektu przebiegały z harmonogramem. Biblioteka w Żychlinie chce kontynuować projekt ZAWÓD-PRACA-SUKCES, który był inspiracją do dalszych działań i zamierza zorganizować spotkania edukacyjne

 • "W labiryncie zawodów ", czyli o tym, jak pomóc uczniom w kreowaniu siebie i przyszłego zawodu.