• Sceariusz
 • Publikacja: 12.08.2014
 • Edycja: 12.08.2014
 • 10 
Sukces jest KOBIETĄ
Sukces jest KOBIETĄ

 • Budżet działania: 200 zł
 • Czas przygotowania: 5 dni
 • Czas trwania: 90 dni
 • Liczba organizatorów: 5
 • Liczba uczestników: 36
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

1.Kurs komputerowy dla osób 30+ - praktyczna wiedza ( nie dla informatyków) potrzebna do poruszania się na lokalnym rynku pracy: edytor tekstu - CV, list motywacyjny;portale informacyjne i społecznościowe - oferty pracy; zakładanie skrzynki e-mail, 2.Warsztaty w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji i oceny potencjału praca-enter.pl,
3.Warsztaty z autoprezentacji i rozmowa kwalifikacyjna 4.Aktywizacja i integracja bezrobotnych - przywracanie z wykluczenia zawodowego

Dlaczego warto?

Sukces przyjdzie szybciej, niż Ci się wydaje,Ta inspiracja jest dla wszystkich kobiet i nie tylko, które pragną zmienić swoje życie na lepsze.To pomysł jak krok po kroku pomagać w osiągnięciu sukcesu, korzystając z nowatorskiego modelu TWOJA MOC i POTENCJAŁ.Dzięki konkretnym i sprawdzonym technikom można osiągnąć zamierzony cel. Bez względu na to, czy jest nim zdobycie nowej pracy, rozpoczęcie własnego biznesu, rozwój osobisty, czy też wypracowanie pozytywnych relacji z ludźmi.

W trakcie przygotowania

1.Badanie potrzeb / problemów środowiska lokalnego dot. Rynku pracy - SKRZYNKA DEZYDERATÓW , 2.Prezentacja idei projektu "Sukces jest kobietą" dla bezrobotnych osób 30+ 3.Stworzenie przestrzeni w bibliotece- nowego obszaru działania na lokalnym rynku pracy dla beneficjentów projektu 4.Prezentacja wyników potrzeb i problemów społeczności bezrobotnych - konsultacje społeczne 5.Wygenerowanie pomysłów do realizacji projektu 6.Podpisanie umów partnerskich 7.Przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Sprzęt komputerowy,drukarka, papier wizytówkowy, dostęp do internetu, telefon, skrzynka
 •   Ankiety,wywiady,ulotki, plakaty , strona internetowa biblioteki, media,
 •   Wzory umów
 •   Spisanie pomysłów
 •   wydrukowanie materiałów - kompendium
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przeprowadzenie badań, przygotowanie dokumentacji, ustalenie listy osób, spotkania z bezrobotnymi
 2. Przygotowanie lokalu bibliotecznego
 3. Konsultacje społeczne - wyniki badań
 4. Przygotowanie zadań do realizacji
 5. .Zaproszenie do współpracy doradców zawodowych i psychologów
W trakcie realizacji

Współpraca z Centrum Edukacji Zawodowej OHP w zakresie profesjonalnego przekazania wiedzy w zakresie mobilnego poruszania się na lokalnym rynku pracy oraz przygotowania materiałów edukacyjnych dla bezrobotnych

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   listy obecności,harmonogram pracy
 •   materiały edukacyjne,
 •   terminarz spotkań
 •   oświadczenia i zgody na wykorzystanie wizerunku,
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. przeprowadzenie cyklu kursów, zajęć
 2. przeprowadzenie warsztatów
 3. praktyczne zastosowanie wiedzy - zadania domowe
Po zakończeniu

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy . Wręczenie certyfikatów ukończenia projektu.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   znajomość obsługi komputera
 •   zdobyta wiedza z zakresu pisania cv i listu motyw.
 •   wydrukowane certyfikaty
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Autoprezentacja
 2. Przygotowanie cv
 3. Napisanie listu motywacyjnego
 4. przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
 5. podsumowanie projektu , rozdanie certyfikatów i podziekowań,
 6. podziekowanie
 7. popularyzacja info na stronie biblioteki, wystawa zdjęć,
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

1.Warto współpracować z Mobilnymi Ośrodkami Edukacji Zawodowej OHP.- pracują w ramach swoich obowiązków nieodpłatnie.

2.Realizacja projektu daje wiele satysfakcji z osiąginiętych wyników.i pozwala na własny rozwój osobisty .