• Sceariusz
 • Publikacja: 18.07.2014
 • Edycja: 18.07.2014
 • 3 
Mistrzowie Kodowania - uczmy dzieci programować!
Mistrzowie Kodowania - uczmy dzieci programować!

 • Budżet działania: 0 zł
 • Czas przygotowania: 3 tygodnie
 • Czas trwania: 8 tygodni
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 10-20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Postanowiliśmy, że chcemy uczyć dzieci programowania, korzystając z bezpłatnego narzędzia Scratch (http://scratch.mit.edu/) oraz materiałów edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu Mistrzowie Kodowania. Okazało się, że każdy może nim zostać! Obecnie ruszyła II edycja ogólnopolskiego projektu (http://mistrzowiekodowania.pl/rejestracja-do-programu/) ale dzięki bezpłatnym materiałom można spróbować samemu!

Dlaczego warto?

Dlaczego warto uczyć dzieci programowania? Najlepsza odpowiedź jest tu: http://mistrzowiekodowania.pl/wp-content/uploads/2013/12/5-Powod%C3%B3w-by-uczy%C4%87-dzieci-programowania.pdf I to wszystko prawda. Podczas zajęć z ogromną przyjemnością widzieliśmy jak nasi podopieczni radzą sobie z coraz bardziej zawiłymi projektami. Dlaczego warto robić to w bibliotece? Bo to zupełnie nowy sposób na przyciągnięcie do niej innych niż dotychczas użytkowników. Bo dzięki temu działaniu biblioteka postrzegana będzie jako nowoczesna instytucja, która pomaga w zdobywaniu umiejętności przydatnych w XXI wieku. Bo to działanie może być interesujące dla bibliotecznych informatyków. Bo projekty w Scratchu można potraktować jako niecodzienne narzędzie promocyjne (np. gra o bibliotece)! Bo można zaangażować w to działanie pasjonatów (np. jako wolontariuszy pomagających w prowadzeniu zajęć).

W trakcie realizacji

Przed przystąpieniem do zajęć ważnych jest kilka rzeczy, takich jak: rozpoznanie zasobów sprzętowych, ustalenie zasad rekrutacji i przede wszystkim - wyznaczenie osób, które zajmą się prowadzeniem zajęć. Kluczowe będzie zapewne zapoznanie się z instrukcjami i konspektami poszczególnych modułów dostępnych na stronie: http://mistrzowiekodowania.pl/materialy-do-pobrania/ Warto ustalić zajęcia w czasie, w którym na pewno sprzęt nie będzie potrzebny do innych działań.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Chętni do prowadzenia zajęć (bibliotekarze, informatycy, wolontariusze)
 •   Sprzęt - stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
 •   Regulamin rekrutacji stworzony w zależności od warunków lokalowych, ilości sprzętu etc.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozpoznanie ilości sprzętu, którym dysponuje biblioteka i dopasowanie rekrutacji do tego zasobu. My prowdziliśmy zajęcia raz w tygodniu w trybie 1,5 godzinnym (ten harmonogram bardzo nam się sprawdził) dla maksymalnie 10 osób.
 2. Wybranie osób, które mają prowadzić zajęcia (najlepiej dwóch prowadzących na grupę - to znacznie ułatwia pracę) oraz ich zapoznanie się z planem zajęć i narzędziem Scratch (konspekty i instrukcje dostępne są tu: http://mistrzowiekodowania.pl/materialy-do-pobrania/).
 3. Przeprowadzenie rekrutacji dzieci do projektu (ważne jest aby jasno ustalić wiek uczniów, z którymi chcemy pracować) i promocja. Nasz plakat w załączeniu.
 4. W trakcie trwania projektu warto jest prowadzić blog, na którym można opisywać postępy "bibliotecznych Mistrzów" oraz publikować ich projekty. Przykład: http://blogmistrzow.wordpress.com/
 5. Nie bójcie się zacząć! Zajrzyjcie do materiałów szkoleniowych - dużo satysfakcji daje samodzielna zabawa z zadaniami, które potem powtórzymy na zajęciach. Programowanie wcale nie jest zarezerwowane dla wąskiej grupy ludzi! A jeśli macie obawy lub boicie się deklarować na osiem modułów - spróbujcie jednych lub dwóch zajęć i sprawdźcie jak Wam idzie :)
 6. I jeszcze jedna zachęta na koniec. Bo fajnie jest zmieniać świat :) https://www.youtube.com/watch?v=XmuqjVbtP2g