• Artykuł
  • Publikacja: 08.04.2019
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
#Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy. Patriotyzm lokalny.

#Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy. Patriotyzm lokalny.
Cyk warsztatów historyczno-artystycznych został zrealizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie oraz Filię Koło. Ich celem było uświadomienie uczniom, czym charakteryzują się postawy określone mianem patriotycznych, pogłębianie wiedzy na temat patriotyzmu lokalnego, promocja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowania historią Polski, zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z wojną, włączenie społeczności uczniowskiej do świętowania 100-lecia Niepodległości, rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Podczas warsztatów młodzież tworzyła portrety znanych osób z Konina, Koła, Turku, Słupcy, z regionu, według metody Roz Jakobs Ruch światła i cienia. Wspólnie objaśniała istotne słowa – zapisywała własne spostrzeżenia na fiszkach. Analizowała zagadnienia: Czym dla mnie jest patriotyzm?, Czy łatwo być dziś patriotą?. Dodatkową atrakcją było czytanie wrażeniowe książek: Kto ty jesteś? Joanny Olech, fragmentu Mirabelki Cezarego Harasimowicza, wybranych definicji z Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze Grzegorza Leszczyńskiego.

Uczniowie układali tangram ze zdjęciem okładki książki Mirabelka, analizowali mapy Warszawy z okresu przedwojennego, przedwojennego
z zaznaczonym obszarem getta oraz powojennego. Dyskutowali o ważnych faktach  historycznych, kluczowej postaci - Irenie Sendlerowej i jej postawie patriotycznej.

W nawiązaniu do tradycji miasta wielokulturowego i do sąsiadów, których już nie ma, została zaprezentowana wystawa tematyczna pokazująca 70-letnią historię Państwa Izrael. Dzięki zastosowaniu techniki trójwymiarowej, możliwe było zestawienie na każdym obrazie dwóch rzeczywistości – początków żydowskiej państwowości na Bliskim Wschodzie oraz współczesnego Izraela w swym pełnym rozkwicie (Departament Kultury Ambasady Izraela w Polsce).

Młodzież zapoznała się ze starymi pocztówkami, literaturą regionalną, porównywała historie dwóch państw, kluczowe wydarzenia. Uczestnicy warsztatów poznali muzykę klezmerską. Otrzymali dyplom pamiątkowy.

Koordynatorzy:

Karola Glasner nauczyciel bibliotekarz CDN PBP w Koninie Filia w Kole

Agnieszka Jarolewska nauczyciel bibliotekarz CDN PBP  w Koninie

W akcji uczestniczyło około 211 uczniów  (od 4 do 8 klasy szkoły podstawowej,  III klasa gimnazjum, szkoła średnia); 24 nauczycieli; 7 szkół – Szkoła Podstawowa w: Dąbiu, Kotuni, Kaczkach Średnich, Drążnej, Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie