• Artykuł
  • Publikacja: 08.04.2019
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Ekonomia na dzień - FMP, NBP

Od 2 lat jestem trenerem regionalnym programu Ekonomia na dzień, którego organizatorami są: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Narodowy Bank Polski. Przez 12 lat jako aktywna nauczycielka realizowałam program Ekonomia na dzień z młodzieżą gimnazjalną:

  • moja szkoła dwa razy otrzymała statuetkę za udział w akcji Otwarta Firma,
  • dwa razy moi podopieczni zakwalifikowali się do drugiego etapu Potyczek gimnazjalnych z zakresu edukacji ekonomicznej,
  • regularnie organizowałam Tydzień przedsiębiorczości
  • cyklicznie uczestniczyłam w warsztatach tematycznych prowadzonych przez trenera regionalnego.

W 2018 poprowadziłam warsztaty i konsultacje indywidualne dla 40 nauczycieli w CDN PBP Konin w filiach Turek, Koło: Nowatorskie formy doradztwa zawodowego i edukacji ekonomicznej. Program Ekonomia na co dzień.

W 2019 poprowadziłam warsztaty i konsultacje indywidualne dla 60 nauczycieli w CDN PBP Konin oraz w filiach Turek, Koło: Aktywizowanie ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami. Program Ekonomia na co dzień.Załączniki