• Artykuł
  • Publikacja: 10.03.2021
  • Edycja: 10.03.2021
  • 1 
Do 7 kwietnia trwa rekrutacja bibliotek do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Do 7 kwietnia 2021 r. trwa rekrutacja do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek. W Programie weźmie udział 75 bibliotek łącznie z filiami, czyli około 300 placówek i około 300 bibliotekarek i bibliotekarzy. Zgłoś swoją bibliotekę już teraz!


Do udziału w 4. rundzie PRB zapraszamy gminne biblioteki publiczne z miejscowości do 50 000 mieszkańców, ale przede wszystkim ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą działać lepiej, którzy - tak jak my - odczuwają niepewność co do tego, jak będzie wyglądała przyszłość, jak będą funkcjonowały instrukcje kultury, ale którzy są gotowi z tymi wyzwaniami zmierzyć się wspólnie. 


20 miesięcy wsparcia: szkolenia, doradztwo, materiały i sprzęt

Koncepcja tej rundy PRB powstawała w trakcie trwania pandemii i jest odpowiedzią na zmianę, którą ona przynosi. Chcemy stworzyć przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji, które pomogą zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w nowych czasach. 


Oferta jest podzielona na kilka bloków. Na początku zespoły bibliotek będą zaproszone do tego, żeby pod okiem specjalisty rozejrzeć się dookoła i zrobić diagnozę lokalną. To ona będzie punktem wyjścia do przygotowania od nowa Planu Rozwoju Biblioteki. To będzie czas, żeby jeszcze raz przemyśleć misję biblioteki, ale też określić zakres i zaprojektować sposób świadczenia usług biblioteki, także usług online. 

Część działań w 4. rundzie PRB będzie skierowanych do kadry zarządzającej bibliotek. Dyrektorki i dyrektorów bibliotek zaprosimy na warsztat nt. przywództwa i zarządzania biblioteką z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej oraz szkolenia specjalistyczne, dzięki którym łatwiej będzie im wspierać rozwój biblioteki teraz i w przyszłości. 

Biblioteki otrzymają też sprzęt, który najpierw umożliwi zespołom udział w Programie, a później pozwoli zaoferowanie część usług biblioteki w formie zdalnej lub hybrydowej.


Dzielenie się wiedzą, mnożenie pomysłów

Jak w poprzednich rundach, tak i teraz stworzymy uczestniczkom i uczestnikom Programu wiele okazji do budowania relacji, wymiany doświadczeń i tworzenia lub dołączania do już istniejących sieci praktyków, takich jak LABiB czy Grupa InicJaTyWy. Program Rozwoju Bibliotek daje okazję, by stać się częścią tych społeczności i skorzystać z jej zasobów i doświadczeń, także po zakończeniu każdej z rund. 


Osoby uczestniczące w Programie będziemy zachęcać do dzielenia się zdobytą wiedzą z pozostałymi osobami pracującymi w bibliotece i bibliotekami ze swojego regionu. Zakładamy też, że w ramach programu każda biblioteka zorganizuje działania angażujące społeczność lokalną, dzięki czemu jej zespół bedzie mieć możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.  

Zachęcając Was do dołączenia do Programu chciałbym przypomnieć, że działamy od ponad 12 lat, z wieloma spośród Was się znamy, szanujemy ogromnie waszą pracę, wasz wkład rozwój waszych społeczności - mówi Jacek Królikowski - Prezes FRSI. Oferujemy Wam nasze umiejętności, nasze zaangażowanie, serce do działania i naszą absolutną niezdolność do robienia czegoś, bez dbania o najwyższą jakość.


Rekrutacja do 4. rundy PRB trwa od 10 marca do 7 kwietnia 2021 roku.


Procesowi rekrutacji towarzyszą dwa webinaria:

 - 4 runda PRB. Zapraszamy! - 15.03, godzina 11 - link do nagrania

- 4 runda PRB. Jak zgłosić bibliotekę? -18.03, godzina 11 - link do nagrania


Wszystkie informacje oraz formularz głoszeniowy dostępne są na: www.prb.biblioteki.org

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.
Do 7 kwietnia trwa rekrutacja bibliotek do 4. rundy Programu Rozwoju Bibliotek