• Artykuł
  • Publikacja: 20.07.2020
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Podziel się Swoją historią i zainspiruj edukatorów z całej Europy!

Minione miesiące przyniosły wiele zmian w pracy bibliotekarek i bibliotekarzy. Pandemia odcięła nas od czytelników i przeniosła bogate działania kulturalne, edukacyjne i animacyjne z książnic do sieci. Z dnia na dzień musieliśmy przestawić się na zupełnie inny tryb pracy. Z braku dobrych praktyk i wcześniejszych doświadczeń, każda instytucja dostosowywała się na bieżąco do zmieniających się zaleceń. W bibliotekarskich działaniach po raz kolejny było wiele kreatywności, wrażliwości i... intuicji.

To dobry czas, aby pokazać jak wielka siła i oddziaływanie jest w bibliotekach i ich pracownikach. Watro więc opisać swoje doświadczenia i podzielić się nimi nie tylko w kraju ale również zagranicą.

Aby umożliwić międzynarodową wymianę doświadczeń edukacyjnych z czasu pandemii platforma EPALE uruchomiła inicjatywę pod hasłem „Historie EPALE”.

W akcji chodzi o pokazanie indywidualnych historii edukatorów z całej Europy, tego jak pandemia zmieniła ich pracę, jak technologia stała się głównym środkiem do komunikacji i prowadzenia działań. Opowiadania mają być inspiracją w wykorzystaniu e-learningu i edukacji online wśród osób dorosłych. Wszystkie historie zostaną później zebrane w "Story Book".

Jak można opublikować swoją historię?

Podziel się z nami swoim doświadczeniem!

1. Wypełnij formularz online.
2. Można pisać w języku angielskim lub dowolnym języku obecnym na platformie EPALE. Chcielibyśmy pokazać tych, którzy radzą sobie w tych trudnych czasach, dlatego prosimy o załączenie swojego zdjęcia, Twojej organizacji zajmującej się edukacją dorosłych lub zdjęcia, które chciałbyś powiązać ze swoją historią.
3. Historia zostanie opublikowana na platformie w specjalnej sekcji wraz z Twoim zdjęciem. Opowieści będą promowane we wszystkich naszych kanałach i mediach społecznościowych.
4. Wszystkie historie zostaną zebrane w "Story Book", który będzie profesjonalnie zaprojektowany i opublikowany w formacie PDF. "Story Book" zostanie pokazany podczas międzynarodowego wydarzenia EPALE i upowszechniony za pośrednictwem kanałów EPALE i Erasmus+.

Podziel się dziś swoją historią i wesprzyj swoich kolegów i przyjaciół z całej Europy!

AKCJA TRWA DO KOŃCA SIERPNIA!

Szczegóły dostępne są tutaj:

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/community-stories-initiative


Podziel się Swoją historią i zainspiruj edukatorów z całej Europy!