• Sceariusz
 • Publikacja: 06.06.2014
 • Edycja: 17.08.2014
 • 0 
Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo ... wsparciem dla organizacji pozarządowych
Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo ... wsparciem dla organizacji pozarządowych

 • Budżet działania: 100 zł
 • Czas przygotowania: 5 dni
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Inspiracją do opracowania warsztatu, dla instruktorów Chorągwi Zachodniopomorskiej, nt. współpracy z lokalnymi samorządami i społecznościami, był kurs rzecznictwa organizowany w ramach PRB. Treści przedstawione podczas szkolenia rzeczniczego można z powodzeniem, po odpowiedniej adaptacji, wykorzystywać w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych.

Dlaczego warto?

Jednym z podstawowych problemów organizacji pozarządowych jest umiejętne i skuteczne komunikowanie się z otoczeniem. Z podobnym problem boryka się m.in. ZHP. Przedstawiciele NGOsów niejednokrotnie mają trudności z przedstawieniem swoich organizacji jako miejsc będących źródłem wiedzy i informacji. Z pokazaniem siebie jako zespołu odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności.

W trakcie przygotowania

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   http://www.biblioteki.org/rzecznictwo
 •   http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/RZECZNICTWO/Docenic_biblioteke_Jak_skutecznie_prowadzic_rzecznictwo.pdf
W trakcie realizacji

Na potrzeby harcerzy "przeredagowałam" i "przemianowałam" zawartość podręcznika "Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo".

Podczas warsztatu, główne akcenty zostały położone na:

 • jak przełożyć działania Związku na „język” samorządowców
 • jak prowadzić działania rzecznicze na rzecz ZHP
 • jak ustalić głównych i pośrednich adresatów naszych działań
 • jak wykorzystać zdanie: „Z harcerzami na OBOZIE” do budowania pozytywnego wizerunku ZHP
Po zakończeniu

Oczywiście, nie wszystkie elementy podręcznika "Do*cenić bibliotekę. ...." mogłam wykorzystać podczas spotkania z instruktorami harcerskimi. Ale to wynikało li tylko ze specyfiki i metodyki pracy harcerzy. Sądzę, że organizacje pozarządowe, których zakres działań pokrywa się z funkcjami bibliotek, będą mogły treści podręcznika wykorzystać w 100%.