• Sceariusz
  • Publikacja: 14.03.2021
  • Edycja: 14.03.2021
  • 0 
Genealogia w Internecie – warsztaty komputerowe dla seniorów
Genealogia w Internecie – warsztaty komputerowe dla seniorów

  • Budżet działania: 0 zł
  • Czas przygotowania: 2 dni
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Liczba organizatorów: 1
  • Liczba uczestników: 10
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Warsztaty są skierowane do seniorów z Klubów Seniora oraz zainteresowanych czytelników seniorów. Wymagania – podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputera.


 

Dlaczego warto?

Celem zajęć jest popularyzacja genealogii w społeczeństwie, zainteresowania rodowodem własnej rodziny, przekazywania tożsamości rodowej i regionalnej, podtrzymywania więzi międzypokoleniowej oraz podnoszenia kompetencji w zakresie korzystania z komputera i wyszukiwania informacji w sieci przez Seniorów.