• Sceariusz
  • Publikacja: 01.03.2021
  • Edycja: 01.03.2021
  • 0 
„Pociąg lokalny”
„Pociąg lokalny”

  • Budżet działania: 300 zł
  • Czas przygotowania: 5 dni
  • Czas trwania: 1 miesiąc
  • Liczba organizatorów: 1
  • Liczba uczestników: 10
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Pociąg lokalny” jak dobrze znasz swoją małą ojczyznę - stworzenie kolażu, który będzie zawierał element lokalnej architektury, wydarzenia, ważnej osoby związanej z Gminą. Zwiększenie znajomości lokalnej historii i kultury. Integracja społeczna.

Dlaczego warto?

Celem jest popularyzacja obiektów architektonicznych, miejsc, ludzi i wydarzeń związanych z życiem Gminy oraz publikacji dostępnych w Bibliotece. W trakcie warsztatów uczestnicy dobrze się bawią, podsumowaniem jest wystawa, a torba eco z własnym motywem jest miłą pamiątką.