• Scenariusz
  • PUBLIKACJA: 14.03.2020
  • EDYCJA: 14.03.2020
  • 0 
Dzień Języka Ojczystego - projekt działań
Dzień Języka Ojczystego - projekt działań

  • Budżet działania: 0 zł
  • Czas przygotowania: 2 dni
  • Czas trwania: 7 dni
  • Liczba organizatorów: 2
  • Liczba uczestników: 130
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Projekt obejmuje różne działania z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
Szczegółowe opracowanie przebiegu projektu
Grupa pierwsza - klasy 0-III
klasy "O"- I PROPOZYCJE
# Zabawa : "Łamańce językowe "
Dzieci powtarzają trudne słowa, zdania, wierszyki wymagające wyrazistości, wyraźności, dokładności fonetycznej wypowiedzi np. pchła pchłę pchła, gdy ta pchła tamtą pchła.
# " Dzień baśni i legend z teatrem kamishibaj" - "O królewnie zaklętej w żabę"
Dzieci uczestniczą w słuchaniu bajki lub legendy w aktywny sposób / np. podają pomysły na rozwiązanie problemu, inne zakończenie/.
Kolejnym etapem spotkania będzie wykonanie przez dzieci rysunków do legendy ze swoim zakończeniem lub kreatywne tworzenie bajek z wykorzystaniem kostek do układania historii.
Wyorzystałam książkę pt." Baśnie i legendy polskie" i przygotowałam sama karty do teatru kamishibaj.

klasy II- III PROPOZYCJE
# " Dzień baśni i legend z teatrem kamishibaj"
Dzieci uczestniczą w słuchaniu bajki lub legendy w aktywny sposób / np. podają pomysły na rozwiązanie problemu inne zakończenie/.
Kolejnym etapem spotkania będzie wykonanie przez dzieci rysunków do legendy ze swoim zakończeniem lub kreatywne tworzenie bajek z wykorzystaniem kostek do układania historii.
# "Ukryte słowa"
Klasa podzielona na drużyny układa jak najwięcej słów z podanych liter lub wykorzystuje określone słowo np. transformator
#Zabawa "popraw błędy" - wykorzystanie platformy baamboozle pod hasłem

Dlaczego warto?

Zabawy, zagadki, działania twórcze aktywizują dzieci i pokazują, że nauka może też być zabawą
Cele projektu
- kształtowanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji,
- rozwijanie sprawności językowej, umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie, a także poszerzanie słownictwa uczniów,
- dbałość o poprawność wypowiedzi,
- rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania,
- kształtowanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu
- wykorzystywania zdobytej wiedzy,
- szerzanie wiedzy o języku polskim,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości, ich porządkowania, systematyzowania,
- wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce,
- wzmocnienie motywacji do nauki,
- uczenie się poprzez działanie, doświadczanie, aktywne uczestnictwo,
- kształcenie właściwych zachowań społecznych (promowanie zasad fair play) .

W TRAKCIE REALIZACJI

Szczegółowe opracowanie przebiegu projektu
Grupa pierwsza - klasy 0-III
klasy "O"- I PROPOZYCJE
# Zabawa : "Łamańce językowe "
Dzieci powtarzają trudne słowa, zdania, wierszyki wymagające wyrazistości, wyraźności, dokładności fonetycznej wypowiedzi np. pchła pchłę pchła, gdy ta pchła tamtą pchła.
# " Dzień baśni i legend z teatrem kamishibaj" - "O królewnie zaklętej w żabę"
Dzieci uczestniczą w słuchaniu bajki lub legendy w aktywny sposób / np. podają pomysły na rozwiązanie problemu, inne zakończenie/.
Kolejnym etapem spotkania będzie wykonanie przez dzieci rysunków do legendy ze swoim zakończeniem lub kreatywne tworzenie bajek z wykorzystaniem kostek do układania historii.

klasy II- III PROPOZYCJE
# " Dzień baśni i legend z teatrem kamishibaj"
Dzieci uczestniczą w słuchaniu bajki lub legendy w aktywny sposób / np. podają pomysły na rozwiązanie problemu inne zakończenie/.
Kolejnym etapem spotkania będzie wykonanie przez dzieci rysunków do legendy ze swoim zakończeniem lub kreatywne tworzenie bajek z wykorzystaniem kostek do układania historii.
# "Ukryte słowa"
Klasa podzielona na drużyny układa jak najwięcej słów z podanych liter lub wykorzystuje określone słowo np. transformator
#Zabawa "popraw błędy" - wykorzystanie platformy baamboozle pod hasłem ortografia
https://www.baamboozle.com/
https://www.baamboozle.com/game/22298
https://www.baamboozle.com/game/22307
https://www.baamboozle.com/game/20442
Klasa podzielona na drużyny bierze udział w grze komputerowej. Gra polega na podaniu poprawnej pisowni słów z trudnością ortograficzną.

klasa V-VI
 Konkurs literacki - "Baśń, legenda "
Konkurs "Tłumacz frazeologizmów"
Uczniowie odgadują znaczenie i prawidłowe brzmienie związków frazeologicznych, które są w formie rysunków lub zdjęć. Każdego dnia w różnych miejscach szkoły umieszczamy kolejne propozycje do rozwiązania.
W przygotowaniu wykorzystałam darmowe zdjęcia ze strony https://pixabay.com/pl/

grupa trzecia klasy VII-VIII PROPOZYCJE
# zabawy językowe na platformie baamboozle -synonimy, antonimy, homonimy, związki frazeologiczne, neologizmy, archaizmy, dialekty, kolokwializmy
https://www.baamboozle.com/game/56613
# "Błyskawiczne dzieje polszczyzny" - filmiki ze strony "język polski dla

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
  •   karty do teatru kamishibaj , tekst baśni, kostki do opowiadania historii, wierszyki- łamańce językowe, kostki z literami do układania słów, karty ze związkami frazeologicznymi
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogłoby być zrobione inaczej?

w następnym roku wykorzystam do odkrywania znaczenia zwiążków frazeologicznych kody QR

Informacje dodatkowe

warto wszystkim uczestnikom konkursów przygotować dyplomy np. w programie canva