• Sceariusz
 • Publikacja: 09.03.2020
 • Edycja: 09.03.2020
 • 1 
Tworzenie wirtualnej mapy naszej miejscowości
Tworzenie wirtualnej mapy naszej miejscowości

 • Budżet działania: 0 zł
 • Czas przygotowania: 1 dzień
 • Czas trwania: 4 miesiące
 • Liczba organizatorów: 3
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Celem warsztatów jest opracowanie wirtualnej mapy miejscowości, bądź też całej gminy, poprzez stworzenie bazy informacji (historii, ważnych miejsc, zasłużonych mieszkańców) w postaci zdjęć, dokumentów, listów, książek, map, linków itp. Wszystkie materiały są gromadzone i opracowywane w trakcie zajęć, a następnie zostają umieszczone na stronie internetowej biblioteki, pod zakładką: Wirtualna mapa gminy/miejscowości. Pomysł na warsztaty obejmuje cały cykl zajęć. Poniżej przedstawiam scenariusz pierwszego spotkania.

Dlaczego warto?

Stworzenie takiej bazy informacji może okazać się niezwykłą przygodą, podróżą w czasie i przede wszystkim okazją do zgromadzenia cennych informacji oraz dokumentów, z których każdy będzie mógł skorzystać: mieszkańcy, uczniowie, studenci, turyści, itp. Bedzie to projekt społeczny, który stworzy grupa mieszkańców, pasjonatów regionu, a zatem cykl warsztatów będzie również inegrował lokalną społeczność.

W trakcie przygotowania

Na początku warto przeprowadzić diagnozę społeczną. Mogą to być rozmowy z naszymi czytelnikami w bibliotece, prezentacja tematu podczas sesji rady gminy, zebrania sołeckiego, itp. Ważne, żeby wybadać czy istnieje potrzeba przeprowadzenia takich zajęć. Nasi rozmówcy mogą przy okazji przekazać nam wiele ciekawych uwag, które potem wykorzystamy przygotowując zajęcia.

W trakcie realizacji

 1. WSTĘP – 10% (15 minut)

-powitanie, zaprezentowanie tematu warsztatów, spotkań, przedstawienie osoby prowadzącej

- poznanie się uczestników (imię, zainteresowania, czym zajmuję się na co dzień)

- zabawa integracyjna

Jedną z zabaw integracyjnych może być quiz. Oto przykład quizu stworzonego za pomoca aplikacji Kahoot!

https://create.kahoot.it/details/quiz-o-naszej-gminie/20d036d6-28b6-41f8-9896-2a75c3262c86

 

 1. ROZWINIĘCIE – 80% (65minut)

- ekspert – na przykład nauczyciel historii przedstawia w formie prezentacji historię naszej miejscowości

- wspólna dyskusja po prezentacji, omówienie, zadawanie pytań, burza mózgów na temat najważniejszych wydarzeń historycznych, które miały miejsce na terenie naszej miejscowości (synteza treści)

- podział na grupy, w których tworzymy bazę ważnych miejsc, instytucji, zabytków naszej miejscowości (każda grupa ma przyporządkowany „typ” miejsc i tworzy własną mapę myśli), z wykorzystaniem Internetu, dostępnych książek, wiedzy eksperta oraz wiedzy uczestników

W tej części zostaną wykorzystane mapy oraz informacje dotyczące naszej gminy, dostępne na Wikipedii oraz stronie mapyonline.pl

- omówienie pracy grup i wspólnie zebranie wszystkich informacji na flipcharcie

 

 1. ZAKOŃCZENIE – 10% (10minut)

- ewaluacja, podsumowanie zajęć – krótka ankieta

- zaplanowanie całego cyklu, ustalenie terminów spotkań oraz wyjazdu integracyjnego do Archiwum w Poznaniu/ Muzeum Okręgowego w Lesznie, zadanie domowe: każdy z uczestników zabiera informacje, zdjęcia, dokumenty, które na odpowiedniej licencji będą mogły pojawić się na naszej wirtualnej mapie

DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Można zastosować metodę "lekcji odwróconej" - przed pierwszymi warsztatami uczestnicy sami zapoznają się z przesłanymi materiałami, dotyczącymi historii naszej miejscowości, a następnie w trakcie pierwszego spotkania sami występują w roli "ekspertów". W zależności od tego jak bardzo chcemy rozbudować wystąpienie "eksperta/ekspertów" możemy podzielić zaproponowany scenariusz zajęć na dwa spotkania.

Informacje dodatkowe

Uczestników naszych zajęć możemy szukać na przykład wśród kół, stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, w radzie sołeckiej, wśród nauczycieli historii, seniorów, lokalnych blogerów, dziennikarzy, animatorów, regionalistów i oczywiście zainteresowanych mieszkańców. Będzie potrzebny również  informatyk, który przeniesie w końcowym etapie naszą "mapę gminy " do Internetu.

Autor: Natalia Las
Licencja: CC BY SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl)
Scenariusz zajęć został stworzony w ramach kursu „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”, zorganizowanego przez Spółdzielnię Otwartej Edukacji SpołEd.