• Sceariusz
 • Publikacja: 08.03.2020
 • Edycja: 10.03.2020
 • 0 
Eko Bingo - gra rodzinna i przyjacielska wspierająca segregację śmieci
Eko Bingo - gra rodzinna i przyjacielska wspierająca segregację śmieci

 • Budżet działania: 50 zł
 • Czas przygotowania: 2 dni
 • Czas trwania: 1 tydzień
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Zajęcia inspirowane są grą Bingo. Bingo to nie tylko gra liczbowa, ale także okazja do spotkania się. Bingo w niektórych krajach organizowane jest przez różne organizacje społeczne, kluby i instytucje kultury.  Integruje i aktywizuje społeczność.  Zapewnia rozrywkę i wspólną zabawę. Pozwala przełamać izolację poprzez udział w prostej zabawie. Eko Bingo to modyfikacja tradycyjnego Bingo, liczby zastąpiły obrazki i pojęcia dotyczące segregacji śmieci. Uczestnicy nie tylko będą mieli okazję wziąć udział we wspólnej rywalizacji i edukacyjnym wydarzeniu, ale też dowiedzieć się o ważnych rzeczach z zakresu ekologii i ochrony środowiska.  Wspólne rodzinne rozwiazywanie zagadek może sprawić, że segregacja śmieci bardziej będzie kojarzyła się z zabawą i wspólnym przedsięwzięciem niż ze żmudnym obowiązkiem zrzucanym na innych domowników. Pozwoli też spędzić czas dorosłym i dzieciom, sąsiadom i znajomym, angażując w zabawę. Otwarty scenariusz powstał w ramach kursu „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece” i dostępny jest na  licencji CC BY-SA

Dlaczego warto?

W dzisiejszych czasach wyzwaniem jest zdobywanie wiedzy, szczególnie dla dorosłych. Świat zmienia się coraz szybciej i trudno nadążyć za trendami. Szczególnie nowe trendy w ekologii zmieniają się co chwilę w związku z nowymi działaniami samorządów i ekologów. EKO BINGO jest okazją do zdobycia wiedzy, ale też wspólnej pozytywnej zabawy, która może potem zmienić się w domową zabawę w segregację śmieci. Dzieci, młodzież, rodzice ale i grupy przyjaciół w każdym wieku, mogą spędzić czas razem, zdobywając wiedzę nie tylko na temat śmieci ale i roślin. Wokół biblioteki ma szansę powstać, przy okazji EKO BINGO, zalążek eko grupy, która wspólnie planować będzie kolejne przedsiewzięcia i warsztaty. A co najważniejsze - segregacja śmieci to ważna sprawa dla nas wszystkich i naszej planety, im lepiej to będziemy robić tym lepsza będzie nasza przyszłość. Podobnie jak szczepienie nowych roślin i wspólna pomoc przy ich sadzeniu i hodowaniu, wspierana przez biblioteczną społeczność może zmienić świat, na małą lokalną skalę.

W trakcie przygotowania

Zanim zaprosimy uczestników do gry Bingo, będą mogli przećwiczyć swoje umiejętności w domu w formie zabawnych zadań, fiszek i quizów. W tym celu stworzony został specjalny Quiz na platformie Quizlet, po adresem https://quizlet.com/_84slh4?x=1jqt&i=2pb8fz.

Quiz wymaga specjalnej instrukcji, objaśniającej zarówno sposób używania fiszek jak i rozwiązywania zadań. Instrukcję można stworzyć np. w programie piktochart.com.(patrz przykład infografili w galerii)

Obrazki użyte przy tworzeniu quizu zostały pobrane z pixabey.com.  Quizy będą uzupełniane o kolejne przykłady nietypowych śmieci i mogą służyć nie tylko do ćwiczeń ale w późniejszym czasie do zabawy np. w odmianę gry memory. Mogą być też uzupełniane przez uczestników EKO BINGO o kolejne przykłady i propozycje.

Użycie quizu przed EKO BINGO jest inspirowane ideą „odwróconej lekcji”, gdzie wiedza zdobywana jest przed warsztatem, w zabawny i ciekawy sposób. Można wprowadzić też w czasie EKO BINGO specjalne punkty za przykład ciekawego problemu dotyczącego segregacji śmieci do użycia w quizie.  

 

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Przygotowanie kart Bingo np. według wzoru.
 •   Przygotowanie Kart Roślin np. według wzoru
 •   Przygotowanie quizu do ćwiczeń albo infografiki (skorzystanie z gotowego https://quizlet.com/_84slh4?x=1jqt&i=2pb8fz)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Ogłoszenie naborów EKO BINGO
 2. Przygotowanie materiałów
 3. Zbieranie zgłoszeń
 4. Przygotowanie sali do EKO BINGO
W trakcie realizacji

Warsztat będzie miał charakter otwarty. Do zapisów zostaną zaproszone grupy rodzinne, grupy nieformalne, sąsiedzkie, koleżeńskie składające się od 2 do 5 osób (podobna formuła jak w przypadku escape room) Każda grupa będzie miała swój stolik i planszę. Grupy zostaną nazwane nazwami roślin, które filtrują powietrze. Nazwy będą służyły identyfikacji grup  przez całą grę. Uczestnicy zostaną poproszeni o przedstawienie się, podanie nazwy rośliny i przedstawienie jej właściwości jako własne. „Jesteśmy wiecznie zielonymi pnączami. Nazwa nasza pochodzi…”,  Informacje będą pochodzić z Kart Roślinnych przygotowanych dla każdej grupy.

Prowadzący przedstawi zasady gry w bingo. Następnie wprowadzi uczestników w temat segregacji śmieci. Każda drużyna dostanie pojedynczy obrazek i będzie musiała zgadnąć do jakiego śmietnika powinna go wyrzucić. Podsumowanie tej części: krótka rozmowa o tym jak trudno czasem zdecydować gdzie powinny lądować nasze śmieci i z czego to wynika.

EKO BINGO. Każda drużyna dostaje plansze do Bingo odpowiadające właściwemu śmietnikowi. Na planszy są zgrupowane fragmenty przedmiotów. Trzeba je odnaleźć i za pomocą przygotowanych wcześniej nakrętek na butelki poszczególne przedmioty zaznaczać kładąc na nich nakrętkę.  Prowadzący losuje Karty Przedmiotów i czyta głośno nazwę oraz opis sposobu segregacji. Przykładowe karty do Eko Bingo w galerii a szczegółowy scenariusz warsztatu w załączniku.

Ta grupa, która jako pierwsza zaznaczy całą linię przedmiotów nakrętkami, wygrywa rundę. W zależności od stopnia zaangażowania grupy i szybkości można wprowadzić kolejne plansze EKO BINGO. Można też rozłożyć kolejne kategorie na następne EKO BINGO spotkania.

Po przerwie zaprosimy do uzupełnienia śmietników. Obrazki wykorzystane w planszach bingo:zestawy kwadratowych kart zostaną rozdane grupom. Razem z nimi grupy dostaną małe śmietniki wykonane metodą origami. które można znaleźć np. na stronie : http://cn.origami-club.com/newspaper/garbagebin2/garbagebin2/index.html Śmietniki mają kolory zgodne z zasadami segregacji. Odpowiednie kwadraty trzeba włożyć do odpowiednich śmietników.

Prowadzący liczy punkty. Za każdy prawidłowo wypełniony śmietnik drużyna dostaje punkt. 

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Specjalnie przygotowane karty „EKO BINGO”. Informacje do tych kartach pochodzą z materiałów internetowych, samorządów i organizacji zajmujących się edukowaniem w kwestii segregacji śmieci, np. segregujna5.um.warszawa.pl, naszesmieci.mos.gov.pl. Pomocą będą też książki edukacyjne dla dzieci o śmieciach i przetwarzaniu odpadów znajdujące się w zbiorach biblioteki. Karty Roślin z opisami i ilustracjami. Informacje o roślinach pochodzą z książek bibliotecznych i portali internetowych. Obrazy i materiały graficzne wykorzystane w EKO BINGO i Kartach Roślin pochodzą z domeny publicznej, otwartych zasobów edukacyjnych i zostały wykonane za pomocą narzędzi ze strony Canva.com. Nakrętki od butelek w odpowiednich kolorach. Kolorowe śmietniki papierowe albo papier do origami.
Po zakończeniu

Podsumowaniem gry jest ogłoszenie wyników EKO BINGO  i wręczenie nagród. O ile to możliwe dobrze by było, aby nagrodami były szczepki roślin, których nazwy grupy przyjęły. Takie szczepki nie są zbyt kosztowne, a często biblioteki posiadają rośliny, które można w ten sposób rozmnożyć. W innym przypadku można zaproponować nasiona roślin albo choćby instrukcję, jak samemu wyhodować pożyteczną roślinę z pestek czy ziaren. Ważne by oprócz segregacji śmieci, warsztat miał element pozytywny i wspierający ekologiczną postawę. Segregowanie jest istotne, ale ważne jest także wspólne sadzenie i hodowanie roślin. Takie EKO BINGO rośliny mogą potem być elementem spajającym grupy, ale też posłużyć jako pretekst do kolejnych warsztatów czy choćby sieciowania się osób ze społeczności zgromadzonej na EKO BINGO wydarzeniach. 

Spotkanie może być jedno albo spotkania mogą powtarzać się cyklicznie. Podczas kolejnych sesji EKO BINGO wprowadzane zostaną nowe rodzaje plansz i zadań. (około 90 minut)