• Sceariusz
 • Publikacja: 24.02.2020
 • Edycja: 24.02.2020
 • 0 
Żeby chciało się chcieć… Scenariusz warsztatów wzmacniających motywację
Żeby chciało się chcieć… Scenariusz warsztatów wzmacniających motywację

 • Budżet działania: 0 zł
 • Czas przygotowania: 1 dzień
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 12
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Proponowany konspekt warsztatów ma na celu wzmocnienie motywacji i chęci działania. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie go np. przed rozpoczęciem nowego roku (kalendarzowego, szkolnego itp.) lub innego wydarzenia, przed którym należy „zebrać siły”.

Dlaczego warto?

Motywacja, jako tzw. umiejętność miękka jest przydatna na każdym etapie życia prywatnego i zawodowego. Trening motywacji jest jednym z najtrudniejszych zadań – dużo prościej wpłynąć na czyjąś motywację zewnętrzną, poprzez system nagród i kar, (podwyżki, awanse, zdanie egzaminów na studiach itp.). Motywacja wewnętrzna jest inicjatywą własną poszczególnych osób i możliwy jest jedynie po wszechstronnym poznaniu danej osoby.

W trakcie przygotowania

Przygotowanie materiałów na zajęcia - przeczytanie scenariusza i tekstów, obejrzenie filmów.

Materiały dla uczestników

 • Blok karteczek biurowych
 • Długopisy
 • Flamastry
 • Klej
 • Nożyczki
 • Stare egzemplarze gazet, czasopism, reklam itp.
 • Szare arkusze papieru
 • Taśma klejąca
Materiały dla prowadzącego warsztaty:

Komputer z rzutnikiem i podłączeniem do Internetu:


Wydrukowane karty pracy:

 • Załącznik nr 1 – Karty z cytatami
 • Załącznik nr 2 - Opowiadanie Dwa wilki
 • Załącznik nr 3 – cytat
 • Załącznik nr 4 – instrukcje obsługi
 • Załącznik nr 5 – przykłady ograniczeń
 • Załącznik nr 6 – schemat mapy marzeń
 • Załącznik nr 7 – informator o elementach mapy
 • Załącznik nr 8 – Tekst Chcesz czy tylko mówisz że chcesz?
 • Załącznik nr 9 – Karta ewaluacji
 • Załącznik nr 10 – Certyfikaty uczestnictwa
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   
W trakcie realizacji

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA
1. Uczestnicy spotkania wchodzą do sali, zajmują miejsca. Następuje przywitanie z nimi i przedstawienie temat spotkania
2. Spotkanie jest pierwszym w tym gronie uczestników, dlatego każdy przedstawia się, podając swoje imię oraz podaje jedną rzecz, której nazwa zaczyna na literę imienia, a którą zabrałby ze sobą na bezludną wyspę.

CZĘŚĆ ZASADNICZA
1. Uczestnicy oglądają film Krótki film o marzeniach, a następnie zastanawiają się co jest dla nich marzeniem. Każdy zapisuje sobie na karteczce jedną rzecz.
2. Uczestnicy kolejno opowiadają o swoim jednym marzeniu (bądź celu do osiągnięcia)
3. Dyskusja prowadzona:
- Jak poznać, które postanowienia są dla nas ważne?
- Jak wprowadzić nasze postanowienia w życie?
- Rola motywacji w życiu człowieka. Próba refleksji nad słowami z krótkim rysem autorek słów

4.Przeczytanie opowiadania „Dwa wilki”. Przejście do rozmowy: Czym jest motywacja – w psychologii jest podział emocji (serca) i rozumu  słonia i jeźdźca.
5. Krótka instrukcja obsługi obu  czynników - i serca i rozumu.
6. Dyskusja prowadzona:
- Co człowieka może ograniczać? Uczestnicy starają się wskazać ograniczenia siedzące w człowieku, które powstrzymują nas przed realizacją postawionych celów.
- Równocześnie stawiają pytania, do czego takie ograniczenia mogą doprowadzić i co by było, gdyby ich nie posłuchać. Jakieś pomysły? Wraz z pytaniem, do czego one doprowadzą, np.

7. Przygotowanie mapy marzeń: co należy zrobić, aby osiągnąć swój cel – spełnić marzenie. Wyjaśnienie, czym jest mapa myśli/marzeń.
8. Pokazanie przykładowej mapy marzeń (myśli). Samodzielne uzupełnienie mapy przez uczestników. Stopniowo wprowadzamy kolejne elementy mapy. Uczestnicy mają dostęp do schematu pytań, które ma im ułatwić ułożenie mapy.
9. Chętni uczestnicy prezentują swoje mapy marzeń.
10. Projekcja filmu: To jest Twoje życie, żyj świadomie z jednoczesnym przeczytaniem tekstu Chcesz czy tylko mówisz, że chcesz?
11. Pożegnanie uczestników. Certyfikaty i ewaluacja spotkania.

Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
Po zakończeniu

Jeśli w trakcie warsztatu zbierane były opinie uczestników, należy przeanalizować materiał ewaluacyjny i zastanowić się, w jaki sposób mozna udoskonalić scenariusz.

DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Można wybrać inne filmy i proponowaną aktywność artystyczną - część osób może woleć napisać, zamiat wyklejać mapę myśli.

Informacje dodatkowe

Scenariusz powstał w trakcie kursu Spółdzielni Otwartej Edukacji SpołEd: „Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece”.