• Sceariusz
 • Publikacja: 07.12.2019
 • Edycja: 07.12.2019
 • 0 
"O finansach w bibliotece" - 6 edycja w Złotoryi

 • Budżet działania: 1950 zł
 • Czas przygotowania: 2 miesiące
 • Czas trwania: 5 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Projekt „O finansach… w bibliotece” - 6 edycja jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Jego celem jest edukacja finansowa osób dorosłych 50+ (wraz z towarzyszącymi im osobami w wieku 18+) prowadzona w bibliotekach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 200 tys. mieszkańców z całej Polski. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi (województwo dolnośląskie) po raz piąty uczestniczy w tym przedsięwzięciu bowiem w projekcie bierze udział od samego początku, czyli od 2012 r. Podczas pierwszej edycji projektu nasza bibliotek zaproszona została do wzięcia udziału w badaniu fokusowym. W roku 2014, jako jedna z 11. bibliotek w Polsce, prowadziła zajęcia na poziomie rozszerzonym, pracując na pilotażowych scenariuszach spotkań. Wcześniejsze edycje pokazały, że projekt spotkał się z dużą aprobatą uczestników. Gdy dowiedziałyśmy się o ponownej możliwości wzięcia udziału w projekcie, bez wahania zgłosiliśmy się.

Dlaczego warto?

Osoby w wieku 50+ zaliczane są do jednej z najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe grup. Kurs internetowy daje osobom starszym możliwość zdobywania umiejętności niezbędnych do poruszania się i funkcjonowania w dzisiejszym świecie, aktywizuje je społecznie, daje poczucie niezależności i bezpieczeństwa finansowego. Wiedza dotycząca finansów i nowoczesnej bankowości jest potrzebna osobom 50+ w życiu codziennym. Dlaczego warto wziąć udział w projekcie? Najlepiej opisują to słowa kursantów „To dobre i mądre informacje przekazywane w bardzo jasny i rzetelny sposób, jak również miła atmosfera oraz możliwość poznania nowych ludzi. Dziękuję realizatorką za poświęcony czas i przekazywaną wiedzę” mówi Pani Ewa. „Otwarcie moich oczu na otaczający nas świat finansów i życia mojej rodziny. Dziękuję za możliwość skorzystanie z kursu” powiedział na zakończenie Pan Tadeusz. Natomiast Pan Mieczysław powiedział, że kurs „O finansach w bibliotece” to... dobry pomysł – można dowiedzieć się o wielu interesujących, ważnych w życiu codziennym sprawach finansowych. Widzę jego kontynuację”. Dodatkowym atutem wzięcia udziału w projekcie jest rozszerzenie wachlarzu usług biblioteki oraz pozyskanie nowych użytkowników.

W trakcie przygotowania

Pierwszym etapem przygotowującym do wzięcia udziału w projekcie były webinaria wprowadzające, niezbędne było zaliczenie kursu trenerskiego przez osoby prowadzące spotkania edukacyjne w ramach 6. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”. Kurs ten miał na celu ukazanie metodologii prowadzenia spotkań edukacyjnych o tematyce finansowej. Następnym etapem było 2-dniowe szkolenie stacjonarne w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Akcja promocyjna projektu (plakaty, ulotki, foldery) była rozpowszechniana wszystkimi możliwymi kanałami informacyjnymi m.in. przy współpracy z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Klubem Seniora, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, Przychodną Rejonową, placówką pocztową, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Złotoryjskim Klubem Fotograficznym i lokalnymi sklepami. Projekt promowany był również przez środki masowego przekazu (Facebook, strony www biblioteki i Urzędu Miasta, lokalną prasę). Oprócz tego do uczestników kursu docierałyśmy poprzez znajomych, rodzinę, osoby korzystające z biblioteki. Projekt promowany był także przez władze samorządowe, instytucje i stowarzyszenia zaprzyjaźnione z biblioteką. W rekrutacji pomogły nam również osoby biorące udział w poprzednich edycjach poprzez zareklamowanie kursu wśród swoich znajomych, sąsiadów, rodziny. Kursanci z poprzednich lat uważali, że kurs był pomocny i znacznie ułatwił im poruszanie się w świecie finansów i bankowości oraz poszerzył ich horyzonty. Właśnie dlatego postanowili zachęcić innych do skorzystania z niego. Po spełnieniu powyższych czynności i znalezieniu chętnych przeprowadzone zostało spotkanie organizacyjne, którego głównym celem było: omówienie tematyki kursu, przedstawienie korzyści, jakie mogą odnieść uczestnicy biorący udział w projekcie, ustalenie dogodnych terminów oraz godzin. Podczas spotkania uczestnicy wypełnili test poziomujący (quiz) sprawdzający wiedzę i umiejętności w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansów oraz obsługi komputera. Test ten pomógł ustalić, które moduły będą realizowane w ramach kursu.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Promocja projektu w mediach masowych
 •   Kolportaż plakatów, ulotek, zaproszeń, folderów informacyjnych
 •   Lista osób biorących udział w poprzednich edycjach projektu
 •   Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu
 •   Zakup materiałów biurowych oraz poczęstunku dla uczestników
 •   Przygotowanie sali szkoleniowej do prowadzenia spotkań edukacyjnych
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. 1. Kurs trenerski dla bibliotekarek i bibliotekarzy oraz osób prowadzących w bibliotekach spotkania edukacyjne w ramach 6. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”
 2. Udział bibliotekarzy w webinariach
 3. 2 - dniowe szkolenie stacjonarne w bibliotekach wojewódzkich
 4. Rekrutacja uczestników
 5. Spotkanie organizacyjne dla uczestników kursu
 6. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności poprzez test poziomujący
 7. Ustalenie dla poszczególnych grup dogodnych terminów spotkań
W trakcie realizacji

Spotkania edukacyjne realizowane były w 2 grupach szkoleniowych, z których każda liczyła 10 osób. Przygotowano miejsce w bibliotece, w którym uczestnicy kursu mogli czuć się komfortowo i wygodnie. Rozdano uczestnikom wygenerowane loginy i piny. Wzorem lat poprzednich zrobiono ksero loginów i pinów wraz z nazwiskami uczestników. Zdarzały się sytuacje, że uczestnicy zapominali zabrać z domu swoje loginy i gdyby nie kopia byłby problem z czynnym uczestniczeniem w zajęciach. Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne, na które składały się pendrivy oraz miniporadnik przeznaczony dla osób chcących świadomie zarządzać pieniędzmi i planować swoją przyszłość wydany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zajęcia urozmaicane były tak, aby nie pracować tylko i wyłącznie przy komputerach. Uczestnicy rozwiązywali krzyżówki związane z tematem zajęć, pracowali w grupach rozwiązując ćwiczenia. Ważną rolę w całym cyklu szkoleniowym odgrywały filmiki, będące "przerywnikami", dającymi czas na uporządkowanie wiedzy. Każdy z omawianych modułów uzupełnialiśmy dodatkowymi materiałami w postaci wzorów dokumentów, najważniejszych pojęć i informacji. Bardzo ważnym elementem były przerwy kawowe podczas których uczestnicy prowadzili dyskusje na tematy finansowe, wymieniali się refleksjami i doświadczeniami. Starałyśmy się zapewnić dobry nastrój i relacje panujące w grupie. Dbałyśmy, aby uczestnicy nie wypowiadali się równocześnie przyznając jednakże każdemu prawo do wypowiedzi. Na koniec każdego omawianego modułu kursanci rozwiązywali test sprawdzający zdobytą wiedzę.
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Scenariusze spotkań edukacyjnych dla prowadzących
 •   Dostęp do platformy e-learningowej oraz loginy i piny dostępu dla uczestników
 •   Poczęstunek dla uczestników
 •   Zgody uczestników na użycie ich wizerunku
 •   Dodatkowe materiały drukowane dla uczestników spotkań
 •   Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu
 •    Flipchart, flamastry, kolorowe karteczki i inne materiały biurowe potrzebne do przeprowadzenia zajęć
 •   Rzutnik multimedialny, ekran, głośniki (opcjonalnie, w zależności od akustyki pomieszczenia, nagłośnienie)
 •   Aparat fotograficzny
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Sprawdzenie sprzętu, przygotowanie poczęstunku i sali
 2. Przywitanie uczestników, przedstawienie założeń projektu
 3. Zapoznanie uczestników z zasadami działania kursu
 4. Rozmowy z uczestnikami, zadania, ćwiczenia, dyskusje, zachęcanie do zadawania pytań
 5. Wypełnienie po każdym module testu sprawdzającego przez uczestników
Po zakończeniu

Ostatnie spotkanie składało się z dwóch części: formalnej kiedy, dyrektor biblioteki wręczyła uczestnikom certyfikaty ukończenia kursu co zostało uwiecznione na pamiątkowym zdjęciu oraz mniej formalniej przy kawie i przepysznym torcie przyozdobionym logo projektu zamówionym specjalnie tę okazję. Podczas degustacji zaproponowałyśmy uczestnikom zabawę, aby na kartkach spróbowali podsumować projekt dokańczając zdanie: Kurs „O finansach... w bibliotece” to: wśród odpowiedzi pojawiły się np. takie. „Super sprawa!”; „Dla mnie bomba”; „Słucham, myślę i korzystam”.
Ze wszystkimi uczestnikami kursu jesteśmy nadal w kontakcie ponieważ do wypełnienia pozostaje ankieta dotycząca podsumowania całego cyklu spotkań. Dla bibliotekarzy z powiatu złotoryjskiego (Rokitnica, Zagrodno, Nowy Kościół) zorganizowaliśmy spotkanie on-line "Podaj dalej", podsumowujące projekt. Spotkanie to miało na celu przekazanie wiedzy jak organizować spotkania edukacyjne dla osób dorosłych z zakresu finansów i zachęcić koleżanki z innych bibliotek do udziały w kolejnych edycjach projektu.
Kropką nad „i” było wypełnienie sprawozdania merytorycznego, mającego na celu podsumowanie oraz ocenienie przebiegu projektu „O finansach... w bibliotece” - 6 edycja.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie certyfikatów dla uczestników kursu
 2. Wspólna fotografia i tort
 3. Telefony do uczestników w celu wypełnienia ankiety ewaluacyjnej
 4. Wypełnienie ankiet przez uczestników dotyczących podsumowania całego cyklu spotkań
 5. Zorganizowanie spotkania ,,Podaj dalej
 6. Wypełnienie przez bibliotekarzy prowadzących sprawozdania merytorycznego podsumowującego przebieg projektu „O finansach... w bibliotece” - 6 edycja
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Po przeanalizowaniu przebiegu spotkań doszłyśmy do wniosku, że warto byłoby w przyszłości nawiązać współpracę ze specjalistami np. z dziedziny prawa spadkowego, doradcą emerytalnym ponieważ w trakcie prowadzenia zajęć padło wiele dodatkowych pytań, na które odpowiedzi nie zostały zawarte w materiałach szkoleniowych.

Informacje dodatkowe

W trakcie zajęć należy pamiętać o robieniu przerw. Z przeprowadzonego projektu pozostały miłe wrażenia i niezatarte wspomnienia.