• Sceariusz
 • Publikacja: 19.02.2019
 • Edycja: 19.02.2019
 • 0 
I Maraton Programowania - LNU Hackathon 2019
I Maraton Programowania - LNU Hackathon 2019

 • Budżet działania: 1000 zł
 • Czas przygotowania: 2 tygodnie
 • Czas trwania: 4-5 miesiące
 • Liczba organizatorów: 6
 • Liczba uczestników: 100
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Projekt polega na zorganizowaniu I Maratonu Programowania LNU Hakathon 2019, podczas którego najlepsi programiści biorący udział w projekcie sprawdzą wiedzę zdobytą podczas nauki z platformą e-learningową Ligi Niezwykłych Umysłów (LNU) i zmierzą się z przygotowanymi zadaniami.

Platforma e-learningowa LNU dostępna będzie na komputerach w bibliotece. Do projektu przystąpią uczniowie ze szkół z terenu gminy. Planowany wiek uczestników 13+. Uczniowie otrzymają dostęp do platformy i w dogodnym dla siebie momencie będą mogli przystąpić do nauki. Biblioteka zapewni: dostęp do platformy, wsparcie w obsłudze programu oraz zaplecze merytoryczne: książki dla początkujących oraz współpraca z programistą (moderatorem). Utworzona zostanie również zamknięta grupa na Facebooku, tak aby uczniowie biorący udział w projekcie, na bieżąco mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz wspólnie rozwiązywać problemy, będzie to również forma kontaktu z moderatorem.

Przewidywany czas korzystania z platformy: 2-3 miesiące.

W Maratonie Kodowania udział wezmą najlepsi uczniowie (wyłonieni w oparciu o statystyki znajdujące się na platformie), każdą ze szkół reprezentować będzie jedna drużyna (4-5 uczniów). Podczas maratonu uczniowie rozwiązywać będą zadania z zakresu trzech języków programowania dostępnych na platformie, przygotowana zostanie też strefa relaksu, w której będzie można odpocząć, posilić się oraz zapoznać się z robotami, które znajdują się w bibliotece.

Nagrody:

 • najlepsza drużyna pojedzie do firmy IT we Wrocławiu, gdzie będzie można zobaczyć, jak wygląda praca programisty

 • oceny celujące z informatyki oraz nagrody rzeczowe.

Dlaczego warto?

Udział w projekcie "Koduj_pro" poszerzy ofertę biblioteki o kolejne programistyczne aktywności. Tym razem projekt skierowany jest do młodzieży. Dzieci, które kilka lat temu zaczynały z biblioteką przygodę z programowaniem, osiągną kolejny poziom wtajemniczenia (programistycznego).

Nauka programowania rozwija zarówno umiejętności cyfrowe, które dają lepszy start w przyszłość, oraz stymuluje rozwój logicznego myślenia. Młodzież poddana rywalizacji, chętnie weźmie udzial w planowanym projekcie a atrakcyjne nagrody będą dodatkową motywacją.

Działania biblioteki, skupione na nowych technologiach, mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, formuła hakathonu przybliży ich do nowoczesnych aktywności w jakich mogą brać udział dzieci zamieszkujące duże miasta. Udział w projekcie będzie bezpłatny.

W trakcie przygotowania

Na tym etapie przewidujemy:

 • przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, informacje prasowe, film promocyjny)

 • promocja projektu (prasa, media, wydarzenie na Facebooku, informacje na stronach WWW oraz na portalach społecznościowych),

 • kontakt z nauczycielami - promocja projektu w szkołach z terenu gminy,

 • zakup książek związanych z językami programowania - C++, Java, SQL,

 • przygotowanie komputerów do obsługi platformy, sprawdzenie wymagań systemowych itp.

 • ustalenie harmonogramu - uczniowie będą mieli otwarty dostęp do samodzielnej nauki, bibliotekarz w każdym przypadku będzie służył radą i pomocą. Każdy uczy się w swoim tempie, dlatego nie będziemy nikogo ograniczać i organizować regularnych spotkań grupowych.

 • nawiązanie współpracy z moderatorem - opieka merytoryczna,

 • organizacja maratonu: przygotowanie zadań, atracji w trakcie przerwy (zabawy z robotami, strefa relaksu), regulamin, poczęstunek, nagrody - wycieczka do firmy programistycznej we Wrocławiu dla zwycięskiej grupy, oceny celujące z informatyki.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informacja prasowa, informacja na stronę WWW)
 •   Ustalenie harmonogramu
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie materiałów promocyjnych - promocja wydarzenia
 2. Nawiązanie współpracy ze szkołami
 3. Przygotowanie komputerów
 4. Organizacja Hakhatonu w czerwcu - przygotowanie sali wraz z wyposażeniem: komputery, projektor, poczęstunek
 5. Zaproszenie do współpracy moderatora, specjalisty
 6. Przygotowanie zadań dla uczestników maratonu
W trakcie realizacji

Pierwszym krokiem w realizacji projektu będzie przeprowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli i uczniów w ich szkołach. W trakcie tych spotkań przedstawimy zasady uczestnictwa w projekcie oraz zaprezentujemy platformę LNU. Udział w projekcie będzie dobrowolny, platforma będzie dostępna na komputerach dostępnych w biliotekach. Dzieci będą mogły uczyć się programowania w godzinach otwarcia bibliotek. Podczas pierwszej wizyty każdy z uczniów otrzyma login i hasło do swojego indywidualnego konta. Od tego momentu każdy z osobna, we własnym tempie będzie zdobywał nowe umiejętności a biblioteka stworzy mu atrakcyjną przestrzeń do pracy. Przez całość trwania projektu bibliotekarz będzie służył pomocą oraz będzie starał się aktywizować uczniów do systematycznej nauki. Niezbędna może się również okazać pomoc moderatora specjalisty. Harmonogram projektu przewiduje naukę z platformą przez około 2-3 miesięcy. W czerwcu zorganizowany zostanie LNU Hackathon 2019. W maratonie wezmą udział uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę neuronów. Każdą ze szkół reprezentować będą zespoły 4-5 osobowe. Wszyscy uczniowie, którzy zrealizowali chociaż jeden kurs i z sukcesem zaliczyli test końcowy zostaną nagrodzeni celującymi ocenami z informatyki. W trakcie hackathonu każda drużyna będzie musiała rozwiązać zadania programistyczne przygotowane przez moderatora-specjalistę. Drużyna, która wygra pojedzie na wycieczkę do jednego z centrów IT we Wrocławiu, pozostali otrzymają nagrody rzeczowe i oceny celujące z informatyki.

Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Spotkania z nauczycielami i uczniami w szkołach - osobiste zaproszenie do udziału w projekcie, lekcja pokazowa w sali informatycznej.
 2. Udostępnienie platformy LNU w bibliotece wszystkim chętnym uczniom - przyznanie dostępu, ustalenie zasad korzystania z platformy, możliwości wsparcia itp.
 3. Nauka języków programowania w bibliotece - praca własna uczniów, wspomagana przez bibliotekarzy i moderatora, aktywizacja uczniów.
 4. Wyłonienie uczniów z najlepszymi wynikami - ilością zdobytych neuronów, 4-5 uczniów z każdej ze szkół
 5. Organizacja I Maratonu Programowania, LNU Hackathon 2019
 6. Wycieczka z wygrana grupą do firmy IT we Wrocławiu
Po zakończeniu

Kolejna edycja udostępniania platformy i organizacja maratonów programistycznych.

Ciekawa inicjatywą byłoby poszerzenie zasięgu Hakcathonów o kolejne biblioteki biorące udział w projekcie "Koduj_pro" i organizacja maratonu wojewódzkiego.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Dostęp do platformy LNU