• Sceariusz
  • Publikacja: 20.09.2018
  • Edycja: 20.09.2018
  • 0 
Inspiracja z Biblioteki Inspiracji
Inspiracja z Biblioteki Inspiracji

  • Budżet działania: 750 zł
  • Czas przygotowania: 1 miesiąc
  • Czas trwania: 6 dni
  • Liczba organizatorów: 2
  • Liczba uczestników: 20
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

W dniach 3-6 i 9-10 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach - Bibliotece Inspiracji - odbyły się szkolenia w ramach projektu „O finansach w bibliotece”, w którym wzięło udział 20 osób.

Inspiracja przedstawia realizację projektu oczyma wnucząt, które wraz z dziadkami przychodziły na zajęcia i swoje obserwacje przelały na papier.

Dlaczego warto?

Relacja z przebiegu szkoleń dostępna jest pod linkiem:

https://www.facebook.com/gbpwyryki/posts/1043734062460353? _xts [0]=68.ARBsiYHEs2DTPqcl5rsfqeA9IcP8-Sy06WsCugAUP6kvYfB4xP6hSKzC32yZEF417CdpJ51ZxEzn5ySM34B9ShUvBc0HWdnIi2MTqbARSQzzw47DNKSWAYGvzipAxvFiXorJjoL MP1cS4XCskDWVFGh wVDHDA-2UYqDvYfyu0SzYWxGsHhHg& tn _=-R