• Sceariusz
 • Publikacja: 19.09.2018
 • Edycja: 19.09.2018
 • 0 
Fale sinusoidy czyli o wzlotach i upadkach " O finansach ...w bibliotece" w Sępólnie Krajeńskim
Fale sinusoidy czyli o wzlotach i upadkach

 • Budżet działania: 875 zł
 • Czas przygotowania: 40 dni
 • Czas trwania: 14 dni
 • Liczba organizatorów: 4
 • Liczba uczestników: 25
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Inspiracja przedstawia wzloty i upadki działań podejmowanych przez sępoleńską bibliotekę w trakcie realizacji projektu OFwB5. Opisujemy tu trudności z naborem uczestników. Przedstawiamy nasze emocje i zmienność bibliotecznych nastrojów. Udawadniamy,że warto konsekwentnie dążyć do realizacji planów i zobowiązań, ponieważ napotykane trudności skutecznie cementują zespół pracowników i wzmacniają jego potencjał.Nasza inspiracja koncentruje się wokół przezwyciężania niepowodzeń oraz wiary w siłę i moc zespołu przy wsparciu niezawodnych wolontariuszy. Wskazujemy też wynikające z realizacji projektu korzyści zarówno dla seniorów, jak i biblioteki.Nie ukrywamy, że nasza inspiracja koncentruje się wokół subiektywnych emocji, wrażeń i odczuć, wzlotów i upadków oraz sposobów ich przezwyciężania w dążeniu do celu i z tego powodu porównaliśmy ją do fal sinusoidy.

 

 

 

 

 

Pierwsza fala wzlotu

Z olbrzymim entuzjazmem i bardzo świadomie przystapiliśmy do projektu wiedząc ,że odpowiadmy na zgłaszane nam przez Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeby szkoleń z zakresu edukacji ekonomicznej dla ich klientów( ponad 300 rodzin), którzy nie zawsze radzą sobie z planowaniem budżetu domowego, zadłużają się w "chwilówkach", irracjonalnie zarządzają swoimi pieniędzmi i rzadko korzystają z nowych technologii.Byliśmy szczęśliwi i zadowoleni po odbytym szkoleniu regionalnym, bardzo przydatne okazały się webinaria, dysponowaliśmy gotowymi materiałami i narzędziami . Wszystko wydawało nam się oczywiste, proste i jasne.Już w miesiącu czerwcu rozpoczeliśmy nabór do projektu.Zaangażowaliśmy lokalne media, ulotki i plakaty umieściliśmy w gmachu OPS, zachęcaliśmy pracowników socjalnych do informowania podopiecznych o naborze, wyznaczyliśmy datę spotkania organizacyjnego i. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza fala upadku

Na pierwsze w czerwcu spotkanie organizacyjne w bibliotece przyszły trzy osoby. Pani dyrektor OPS życzyła nam sukcesów w realizacji zadania,deklarowała fakt informowała podopiecznych o projekcie i jego rekomendacji, zaangażowała pracowników ale nie mogła nikogo "przymusić" do udziału w szkoleniach. Po raz pierwszy zwątpilśmy ! Czyżby pierwsze efekty 500 plus poprawiły na tyle domowe budżety,że żadna widza teoretyczna nie jest już potrzebna?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga fala wzlotu

Udaliśmy się do aktywnych emerytów i rencistów oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którymi skutecznie realizowaliśmy niejdno zadanie. Ulotki i plakaty o naborze dawaliśmy wręcz do ręki, wyjaśnialiśmy na czym polega projekt i jakie korzyści mogą odnieść kursanci. Zorganizowaliśmy kolejną akcję medialną o naborze. Zdeterminowani zdecydowaliśmy się orgznizować kurs w różnych terminach i różnych dogodnych dla mieszkaców miejscach: biblioteka, filia biblioteczna ,Gminne Centrum Informacji, sala konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej,a nawet świetlica wiejska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga fala upadku

W różnych miejscach i w różnych terminach frekwencja okazała się niewiele większa: wszędzie po 2 , 3 osoby.Padamy z niedowierzenia! Nasz zapał i entuzjazm maleje odwrotnie proporcjonalnie do wzrastającej na dworzu temperatury ,sięgającej ponad 30 stponi C w cieniu. Seniorzy okazują się kulturalni i informują nas o powodach swojej nieobecności. Przegrywamy z ogródkami, wakacjami,opieką nad wnukami, letnimi wojażami i pobytami w sanatrorium. Świadomie odpuszczamy na miesiąc.Robimy przerwę wakacyjną, wszak bibliotekarz to też człowiek ,a fale sępoleńskich jezior zachęcają do urlopu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzecia fala wzlotu

Z urlopu wróciliśmy wypoczęci, zrelaksowani, pełni sił, energii, mocy, napełnieni wiarą w realizację celów i zamierzeń.Dodatkowym impulsem do mobilizacji zespołu są coroczne w sierpniu przygotowania do obchodów Dni Sępólna Krajeńskiego. Zadań dużo, więc dzielimy obowiązki. Pamiętamy OFwB5 i podejmujemy sprawdzoną i skuteczną dla osób starszych metodę : wysyłamy imienne zaproszenia.Nasza sinusoida uspokaja się. Dzwonią telefony z zapytaniami, podziękowaniami za zaproszenie. Udało się! Na pierwsze w sierpniu spotkanie organizacyjne przychodzi w sumie 25 osób, w tym 7 mężczyzn.Uelastyczniliśmy się bardzo do potrzeb naszych kursantów, którzy praktycznie sami przydzielili sie do wybranej grupy szkoleniowej. Spotykalismy się dwa razy w tygodniu po 2-3 godziny, niektórzy seniorzy przynosili swoje laptopy, a my staraliśmy sie indywidualnie podejść do każdego kursanta, w czym niezłomnie pomagali nam wolontariusze. Z biegiem kursu atmosfera stawała się coraz przyjemniejsza i cieplejsza, podobna do temperatury powietrza. W naszym przypadku zajęcia z seniorami prowadziła księgowa z biblioteki, która poprzez swoją wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe, z jednej strony uwiarygodniła przekazywane treści, z drugiej zaś ,księgowa poprzez realizację projektu poczuła się pełnoprawnym członkiem zespołu bibliotecznego. Zaprosiliśmy do biblioteki także przedstawiciela Narodowego Bnku Polskiego Oddział Okręgowy w Bydgoszczy, który wręczając uczestnikom miłe upominki uatrakcyjnił spotkanie i przekazał cenne informacje, np. jak rozpoznawać fałszywe banknoty.

 

 

 

 

 

Po wzlotach i upadkach utrzymaliśmy constans . Realizacja projektu nie nastręczała nam trudności, ponieważ organizator OFwB5 dostarczył nam odpowiednie materiały i narzędzia umożliwiające jego realizację zgodnie z założeniami.

Na zakończenie poprosiliśmy uczestników o podzielenie się swoimi opiniami o projekcie. Ich głos jest obiektywny a galerię ich wypowiedzi zamieściliśmy pod linkiem:

https://slidetalk.net/Home/Viewer?Video=2648332

 

 

Dlaczego warto?

Warto realizować projekt OFwB bez względu na trudności i towarzyszące im emocje. Jesteśmy bogatsi w doświadczenia ,które uczą,że warto konsekwentnie dążyć do celu i przezwyciężać trudności. Z perspektywy czasu wiemy,że warto było, ponieważ:

 • seniorzy zdobyli wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu edukacji ekonomicznej i dodatkowo poszerzyli umiejętności komputerowe, co przeciwdziała ich wykluczeniu cyfrowemu

 • kurs był atrakcyjny dla zmysłów a wiedza przekazana była w sposób przystępny. Seniorzy po kursie utożsamiają bibliotekę z edukacją dorosłych

 • kursanci poznali nowe narzędzia zdobywania wiedzy a biblioteka nie kojarzy im się tylko z wypożyczalnią książek

 • seniorzy mieli przestrzeń do integracji społecznej : wspólne spotkania, rozmowy, kawka, refleksje

 • bibliotekarze uwierzyli w moc wolontariuszy, ich dobrą wolę i zaangażowanie w działanie

 • emocje i sytuacje kryzysowe wzmacniają dobry zespół pracowników w myśl zasady" co nas nie zabije to nas wzmocni"

 • w małych zespołach warto angażować w działania biblioteki pracowników administracji i obsługi, co niewątpliwe wzmacnia ich poczucie wartościi, zdobywanie nowych umiejętności a także identyfikuje z zespołem

 • warto organizować spotkania z sąsiednimi bibliotekami na przykładzie "Podaj dalej"