• Scenariusz
 • PUBLIKACJA: 19.09.2018
 • EDYCJA: 19.09.2018
 • 1 
ZNAJDŹ SWÓJ SPOSÓB NA NIEWIEDZĘ- O FINANSACH W BIBLIOTECE
ZNAJDŹ SWÓJ SPOSÓB NA NIEWIEDZĘ- O FINANSACH W BIBLIOTECE

 • Budżet działania: 1000 zł
 • Czas przygotowania: 2 miesiące
 • Czas trwania: 5 tygodni
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 30
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Wzięliśmy udział w projekcie, gdyż na terenie gminy działa tylko Urząd Pocztowy i mieszkańcy chcąc opłacić swoje rachunki, jeżdżą do odległego o 20 km miasta. Chcieliśmy więc dać ludziom możliwość, by nauczyli się korzystać z platform internetowych banku oraz by mogli oszczędzić swój czas oraz pieniądze. Za otrzymaną dotację zakupiliśmy papier ksero, tusze do drukarki, długopisy, notesy, teczki papierowe, markery, brystole, ciastka, plastikowe naczynia, napoje itp. Wspólnie ustaliliśmy najlepsze godziny oraz dni do odbycia kursu dostosowane do możliwości kursantów. Realizacja kursów odbywała się grupowo jak również indywidualnie. Opracowaniśmy metodę działania, oraz ergonomiczny układ mebli biurowych wraz z dostosowaniem jak największej ilości komputerów do dyspozycji uczestników kursu. Zebraliśmy ulotki bankowe i ubezpieczeniowe promujące poszczególne produkty finansowe. Przygotowaliśmy serię wizualizacji obrazowych przy poszczególnych etapach kursu np. zdjęcia bankomatu by móc lepiej omówić jego funkcjonowanie i zabezpieczenia zgodnie ze slajdami zawartymi w kursie).

Dlaczego warto?

Warto tak rozplanować przestrzeń by uczestnicy czuli się dobrze i komfortowo. Stworzenie przyjaznej atmosfery zachęca do działania oraz angażowania się w poszczególnie omawiane etapy kursu, co w późniejszym czasie przenosi się na zadowolenie z uczystnictwa w projekcie. Poczęstunek dodatkowo podnosi odczucie, jak bardzo szanujemy i jak są dla nas ważni kursanci. Chcieliśmy by czuli się u nas komfortowo i by aktywnie się udzielali. Dzięki takim materiałom jak ulotki itp. mogli w namacalnej formie zrozumieć poszczególne składniki przykładowych produktów finansowych, dzięki czemu więcej przydatnych w praktyce rzeczy, po tej lekcji zapamiętali dla siebie.

Warto korzystać z takich szkoleń, gdyż pomagają nam zrozumieć wiele kwestii i zagadnień dotyczących naszych finansów. Starsze osoby zwłaszcza na wsi są bardzo naiwne i łatwowierne z powodu niedostatecznej wiedzy o czym nieraz przekonaliśmy się w trakcie kursu.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Udostępnione w programie plakaty rozwiesiliśmy na tablicach ogłoszeń, w lokalnych sklepach, przychodniach, szkołach, tablicach informacyjnych np. w Urzędzie Gminy, informacja została ogłoszona na sesji Rady Gminy przekazana sołtysom pobliskich wsi w celu zachęcenia mieszkańców, jak również plakat został udostępniony na fanpage biblioteki. Dodatkowo, każdy czytelnik wypożyczający książki otrzymywał ulotkę informacyjną, zachęcającą do udziału w kursie. Chodząc po poszczególnych bankach zbieraliśmy ulotki dotyczące lokat, kredytów, kont oszczędnościowych kart kredytowych, a z ubezpieczalni ulotki dotyczące ubezpieczeń.W trakcie trwania prosiliśmy kursantów by np. na następne zajęcia przynieśli kartę bankomatową/ kredytową, banknoty itp., które pozwalały przejść od teorii do praktyki.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   plakaty promujące kurs
 •   ulotki promujące i zachęcające do udziału w kursie
 •   ulotki dot. poszczególnych produktów bankowych oraz ubezpiczeniowych
 •   sprawne komputery, projektor,
 •   rzetelna informacja dot. kursu dla zainteresowanych osób
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozwieszenie plakatów ( nagłośnienie)
 2. Pozyskanie kursantów,
 3. Ustalenie terminów spotkań,
 4. 4. Pozyskanie dodatkowych materiałów przydatnych do ćwiczeń wg poszczególnych modułów
W TRAKCIE REALIZACJI

Moduł- 1 Głównym celem było pokazanie, czym jest budżet i jak go ustalić w zaciszu domowym. Wspólnie zastanawialiśmy się czym są finanse, skąd czerpiemy przychody, jakie mamy wydatki. Porównywaliśmy ceny poszczególnych produktów, oraz przekazywaliśmy wiedzę jak kiedy i gdzie szukać pomocy dot. praw konsumenta. Moduł-2 Omówienie plusów i minusów korzystania z usług bankowych, dostarczenie informacji jak wybrać korzystną ofertę bankową dot. konta, jak posługiwać się bankowością elektroniczną ( korzystanie z wersji demo). Moduł-3 Przyswojenie informacji dot. lokat, kredytów oraz kart płatniczych. Określenie zalet oraz wad dot. zaciągania kredytów. Umiejętna ocena ryzyka kredytowego oraz racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z własnych finansów. Korzystanie z internetowych porównywarek dot kredytów lokat itp. Moduł-4 Uporządkowanie wiedzy dot. ubezpieczeń oraz wyróżnienie najważniejszych z nich. Wspólne szukanie sytuacji życiowych, które pokazują nam dlaczego warto się ubezpieczać. Uszeregowanie najważniejszych zasad podczas wyboru ubezpieczeń. Poszerzanie wiedzy dot. wykorzystania internetu do porównania ofert ubezpieczeniowych oraz przekazanie informacji dot. praw konsumenta oraz jak prawidłowo je egzekwować. Moduł-5 Uświadomienie wpływu działań NBP na nasze życie, oraz za co on odpowiada. Czym jest kurs walutowy inflacja i stopu procentowe i jaki mają wpływ na kredyty czy lokaty. Analizowaliśmy wspólnie zabezpieczenia banknotów oraz indywidualnie szukaliśmy zabezpieczeń na banknotach.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   brystol
 •   markery
 •   komputery, internet, projektor
 •   Przykładowe dane do przelewów
 •   ulotki dotyczące kont osobistych oraz bankowości elektronicznej, karty kredytowe/ debetowe slajdy z widokiem bankomatu
 •   ulotki dot ubezpieczeń
 •   slajdy dot. zabezpieczeń banknotów oraz banknoty
 •   papier do wydrukowania certyfikatów
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Wypisanie wspólnie na brystolu źródeł dochodów i wydatków, realizacja tematyki kursu, zapoznanie się z najważniejszymi stronami. Indywidualne ustalanie własnego budżetu.
 2. Wspólne wypisanie wad i zalet korzystania z usług banku na brystolu, realizacja poszczególnych etapów kursu, omówienie ważnych informacji na ulotkach bankowych ( czytanie świadome ulotek i ze zrozumieniem), porównanie ofert banków za pośrednictwem przydatnych porównywarek.
 3. brystol- wypisanie plusów oraz minusów oszczędzania oraz pożyczania i porównanie wyników, zapoznanie się z ulotkami dot. kredytów, lokat i kart kredytowych wraz z omówieniem ich, omówienie czym jest BIK w jakim celu został stworzony i jak pobrać odpowiedni raport. Omówienie zasad obliczania zdolności kredytowej oraz tego jak ważne jest zapoznanie z treścią dokumentów jakie podpisujemy. Zapoznanie się z poszczególnymi częściami bankomatu oraz z budową karty kredytowej/ bankomatowej
 4. Wspólne wymiana towarzystw ubezpieczeniowych oraz ryzyk od których można się ubezpieczyć. Dodatkowo wypisywaliśmy w punktach co możemy ubezpieczyć i kiedy warto. Wspólnie analizowaliśmy wady i zalety ubezpieczeń, oraz co to jest OWU i czym są klauzule
 5. wspólna rozmowa dot. zadań banku i uświadamianie jak podjęte decyzje mają wpływ na nasze życie,analiza zabezpieczeń i szukanie ich na własnych banknotach
Po zakończeniu

Zakończenie

Spotkanie w bibliotece. Podziękowanie za udział w kursie, rozdanie certyfikatów oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia. Ludzie przekonali się i mówili o tym głośno, że warto korzystać z takich szkoleń, gdyż uczą wielu wartościowych rzeczy. Starsze osoby często są łatwą ofiarą sprzedawców (oszustów). Warto pomagać i warto uświadamiać by wszystkim nam żyło się bezpieczniej i lepiej.

W międzyczasie zorganizowałyśmy spotkania z bibliotekami- podaj dalej, na których przekazaliśmy zdobytą wiedzę oraz zachęcaliśmy do wzięcia udziału w następnych edycjach.

Jesteśmy na etapie przygotowania sprawozdania dla FRSI z realizacji kursu.

Poniżej filmik z przebiegu pierwszych grup kursu:

https://drive.google.com/file/d/12_WhglNGTi3a6_OmQrjBtm7ICV6PgWai/view

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Ceryfikaty
 •   aparat
 •   poczęstunek
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogłoby być zrobione inaczej?

Uważam, że niektóre slajdy powinny być krótsze a materiał w nich przekazywany nie powinien się tak powtarzać. Po za tym dodałabym więcej zadań w praktyce a mniej teorii która niejednokrotnie ( zwłaszcza moduł 3) nudziła kursantów.

Dodatkowo pragnę zauważyć, że nazwa "O finansach w bibliotece" nie jest do końńca trafiona. Wiele osób po przeczytaniu plakatu uważało, że biblioteka organizuje kurs na którym będą im "wciskane" produkty bankowe ( z racji tego że ludzie są nękani ciągłymi telefonami i listami nakłaniającymi ich do skorzystania z poszczególnych ofert banków czy innych instytucji). I to było powodem, że tak trudno jest przekonać grupę osób do wzięcia udziału w projekcie.

Informacje dodatkowe

Latem ciężko jest zebrać grupę osób, jest to czas pracy w ogródkach czy przy robieniu przetworów. Często prowadziliśmy zajęcia indywidualnie lub w grupie dwóch, trzech osób. Trzeba było być bardzo elastycznym czasowo.