• Scenariusz
 • PUBLIKACJA: 19.09.2018
 • EDYCJA: 19.09.2018
 • 0 
"Finanse są jak dobra impreza, trudno je ogarnąć..... o finansach w bibliotece."

 • Budżet działania: 875 zł
 • Czas przygotowania: 2 miesiące
 • Czas trwania: 2 miesiące
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 25
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności w październiku 2015 roku powstała multimedialna filia Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice - Mediateka. Ważnym elementem jej działalności jest dostosowanie się do wymogów współczesnego świata, poprzez wykorzystywanie w swojej pracy najnowszych technologii, jak również przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób starszych.

Dlatego w ciągu trzech lat swojej działalności Mediateka już po raz 2. wzięła udział w ogólnopolskim projekcie ,,O finansach w bibliotece". Jego głównym celem jest edukacja finansowa osób dorosłych, poprzez wzrost wiedzy ekonomicznej i zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych produktów i usług finansowych przy wykorzystaniu nowych technologii. Uczestnikami naszych spotkań były osoby po 50. roku życia, które nie tylko z zaciekawieniem zgłębiały tajniki świata finansów, ale również chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Realizacja projektu przebiegła w przyjaznej i domowej atmosferze, gdzie każdy uczestnik miał prawo do wyrażania własnej opinii, bez obaw, że zostanie skrytykowany lub wyśmiany.

Dlaczego warto?

Rozwój cywilizacji i pęd dzisiejszego świata powoduje, że osoby starsze często czują się osamotnione i wyalienowane ze społeczeństwa. Dlatego udział w tego typu projektach pozwala im nie tylko zdobywać nowe umiejętności, ale jest również szansą na ciągły rozwój osobisty i aktywizację w środowisku lokalnym. Natomiast dla placówki udział w projekcie to nie tylko rozszerzenie oferty edukacyjnej, ale także zaprezentowanie się jako miejsce otwarte na grupy odbiorców w różnym wieku. Dzięki ciekawym inicjatywom aktywizacji Seniorów i udziale w takich projektach rodzi się więź pomiędzy instytucją a Kursantami, która sprawia, że chętnie wracają i angażują się w nowe działania. Dzięki czemu biblioteka zyskuje wierne grono użytkowników, którzy często przyprowadzają ze sobą ,,tych bardziej opornych" na nowe doświadczenia.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Przygotowania do projektu rozpoczęłyśmy od pogłębienia wiedzy, zdobytej w poprzedniej edycji projektu, poprzez kursy e-learningowe i szkolenia stacjonarne z ekspertami. Następnym krokiem było usystematyzowanie zdobytych informacji oraz ustalenie planu działania. Jego pierwszym etapem była promocja projektu wśród lokalnej społeczności, za pośrednictwem lokalnych mediów i prasy oraz marketingu szeptanego. Nieocenioną rolę w promocji, odegrały osoby, biorące udział w poprzedniej edycji, które nie tylko same zgłosiły się, ale również namówiły do udziału osoby niezdecydowane i wahające się. W związku z ogromnym zainteresowaniem, lista chętnych została zamknięta już po kilku dniach. Kolejnym punktem przygotowań było zaproszenie uczestników na spotkanie organizacyjne.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Materiały promocyjne, np. zaproszenia, ulotki, plakaty
 •   Przygotowanie merytoryczne
 •   Odpowiedni sprzęt, niezbędny do realizacji projektu
 •   Dobry humor
 •   Materiały szkoleniowe dla Uczestników projektu
 •   Lista kontaktów do osób, biorących udział w poprzednich inicjatywach
 •   Zaufanie Seniorów
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zgłoszenie do projektu
 2. Realizacja kursu e-learningowego dla prowadzących
 3. Udział w szkoleniach stacjonaranych
 4. Planowanie harmonogramu działań
 5. Rozpoczęcie promocji projektu
 6. Rekrutacja uczestników
 7. Przygotowanie spotkania organizacyjnego i przygotowanie materiałów dydaktycznych dla kursantów
 8. Podzielenie Kursantów na grupy i ustalenie terminów spotkań
W TRAKCIE REALIZACJI

Bazując na naszych doświadczeniach w pracy z Seniorami, realizację projektu zaczęłyśmy od podziału uczestników na 3 grupy, gdyż uważamy, że praca z mniejszą ilością osób jest dużo bardziej efektywna i wydajna. Niesie to obopólną korzyść, ponieważ dla osób prowadzących jest to mniejszym obciążeniem, a kursanci są bardziej zadowoleni, gdyż poświęca się im więcej czasu i uwagi. Spotkania w ramach projektu odbywały się raz w tygodniu, trwały one ok. 2-3 godziny, w zależności od realizowanego modułu. Po każdym spotkaniu sprawdzałyśmy poprawną aktywność naszych kursantów na platformie. W związku z faktem, że uczestnicy okazali się osobami świadomymi w świecie finansów, postanowiłyśmy zrealizować także dwa tematy z zakresu zaawansowanego, pozwalające pogłębić wiedzę na temat produktów bankowych, a także banku centralnego. Atmosfera spotkań, była na tyle przyjazna, a kursanci czuli się swobodnie, dzięki czemu chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, co niejednokrotnie prowadziło do ożywionych dyskusji. Jednym z głównych założeń kursu było pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu finansów, co udało się zrealizować na wysokim poziomie, a odzwierciedleniem tego były test kończący i ankieta ewaluacyjna.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Cierpliwość do Kursantów
 •   Zaangażowanie ze strony osób prowadzących
 •   Komputery z dostępem do Internetu, minimalnie jeden na dwie osoby
 •   Rzutnik lub tablica multimedialna do prezentowania treści
 •   Materiały edukacyjnego dla każdego z kursantów
 •   Poczęstunek dla Kursantów
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie sali przed każdymi zajęciami (wcześniejsze uruchomienie sprzętu, sprawdzenie łącza internetowego)
 2. Wprowadzenie do tematu i realizacja modułów według scenariuszy
 3. Powtarzanie i utrwalanie zdobytej wiedzy na początku każdego spotkania
 4. Indywidualne spotkania z uczestnikami, niemogącymi wziąć udziału w zajęciach grupowych
Po zakończeniu

Po zakończeniu modułów, zdaniu testu i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej, przyszedł czas na przyjemności. Zostało zorganizowane spotkanie, wieńczące cały projekt, podczas którego wręczono każdemu uczestnikowi certyfikt ukończenia kursu ,,O finansach w bibliotece". Spotkanie przebiegało w niezwykle przyjaznej atmosferze, a pokaz zdjęć pozwolił nam wrócić wspomnieniami do chwil spędzonych, podczas realizacji projektu. Ponadto uczestnicy swobodnie wypowiadali swoje opinie na temat spotkań, chwaląc się przy tym wiedzą, jaką udało się im zdobyć. Niespodzianką dla Kursantów, był tort, zamówiony na tę wyjątkową okazję. Jednym z ostatnich etapów realizacji projektu było zorganizowanie spotkania ,,Podaj dalej", które miało formę webinarium, a udział w nim wzięły zaprzyjaźnione biblioteki, z terenu powiatu kozienickiego. Ostatnim etapem ukończenia projektu było uzupełnienie, przez osoby prowadzące, sprawozdania merytorycznego, znajdującego się na platformie projektu.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Napoje i poczęstunek
 •   Prezentacja ze zdjęć z przebiegu całego projektu (rzutnik lub tablica multimedialna do wyświetlania)
 •   Wydruk certyfikatów
 •   Zamówienie tortu w lokalnej cukierni
 •   Laptopy, słuchawki wyposażone w mikrofony
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie sali na spotkanie podsumowujące realizację projektu
 2. Wydrukowanie i wręczenie certyfikatów dla Kursantów
 3. Spotkanie towarzyskie
 4. Zaproszenie bibliotekarek do udziału w spotkaniu "Podaj dalej"
 5. Uzupełnienie sprawozdania merytorycznego z przebiegu kursu
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogłoby być zrobione inaczej?

Patrząc przez pryzmat udziału w dwóch edycjach projektu, możemy śmiało powiedzieć, że został on stworzony w sposób przejrzysty i przyjazny, nie tylko dla kursantów, ale również dla nas - osób prowadzących, które nie są ekspertami w dziedzinie finansów. Ważne dla Nas było to, że miałyśmy możliwość indywidualnego i swobodnego podjeścia do realizacji całego kursu. Cały projekt oceniamy pozytywnie, bez konieczności dokonywania zmian.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do obejrzenia relacji jednej z naszych Kursantek, która nie omieszkała pochwalić się, swojej dobrej koleżance, nowo zdobytymi umiejętnościami z zakreu finansów.

https://youtu.be/bCz4rXnpT6I