• Scenariusz
 • PUBLIKACJA: 19.09.2018
 • EDYCJA: 19.09.2018
 • 1 
Seniorzy z finansami za pan brat!!!
Seniorzy z finansami za pan brat!!!

 • Budżet działania: 750 zł
 • Czas przygotowania: 3 miesiące
 • Czas trwania: 10 tygodni
 • Liczba organizatorów: 6
 • Liczba uczestników: 21
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

24 maja rozpoczęliśmy działania w ramach V edycji projektu skierowanego do seniorów O finansach w bibliotece. Jest on realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Narodowy Bank Polski . Podczas szkoleń seniorzy mieli możliwość nauczyć się jak korzystać z bankowości elektronicznej, pogłębić umiejętności korzystania z komputerów i zasobów Internetu, poszerzyć wiedzę na temat ubezpieczeń i domowego budżetu.

Dlaczego warto?

Warto wziąć udział w projekcie ponieważ wiedza dotycząca finansów i gospodarki jest potrzebna w codziennym życiu każdego z nas. Dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii nasi seniorzy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat finansów. Realizacja projektu przyczyniała się do częstszego wychodzenia z domu, spotykania się z innymi seniorami, miłego i pożytecznego spędzania czasu.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Warunkiem dobrego przygotowania się do przeprowadzenia projektu był udział w szkoleniu online, licznych webinariach oraz regionalnym szkoleniu stacjonarnym w Gdańsku. Przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej i Facebooku biblioteki, w placówkach znajdujących się na terenie gminy plakatów zachęcających do wzięcia udziału seniorów w projekcie. Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania organizacyjnego dla zebranej grupy uczestników projektu - obecność przedstawiciela NBP.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   komputery
 •   drukarka
 •   projektor + ekran
 •   dostęp do Internetu
 •   sala komputerowa
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. zgłoszenie placówki do projektu
 2. udział w szkoleniach online
 3. udział w webinariach
 4. udział w regionalnym szkoleniu stacjonarnym
 5. przygotowanie i rozpropagowanie plakatów i ulotek
 6. dokonanie naboru uczestników
 7. zorganizowanie spotkania organizacyjnego
W TRAKCIE REALIZACJI

Projekt realizowany był podczas 6 spotkań z uczestnikami projektu. Spotkanie organizacyjne plus spotkania realizujące 5 modułów. Kluczowy etap realizacji działania polegał na indywidualnej pracy uczestników. Zrealizowanie 5 wybranych przez koordynatorów modułów wymagało zaopatrzenia wybranej sali w odpowiednią ilość stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Do pełnej realizacji projektu niezbędny był ekran i projektor, dzięki którym mogliśmy wspólnie obejrzeć filmy edukacyjne itp., aby następnie podjąć dyskusję na ich temat. Zakończenie każdego z modułów wiązało się z zaliczeniem testu. Natomiast zakończenie całego projektu wymagało rozwiązania testu końcowego oraz wypełnienie ankiety przez uczestników projektu.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   komputery
 •   projektor
 •   ekran
 •   głośniki
 •   kserokopiarka
 •   drukarka
 •   aparat fotograficzny
 •   catering
 •   sala komputerowa
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. przygotowanie się do prowadzenia zajęć w obrębie danego modułu
 2. przygotowanie cateringu dla seniorów
 3. przygotowanie sali, komputerów, projektora, nagłośnienia
 4. przeprowadzenie zajęć
 5. udzielanie pomocy uczestnikom podczas realizacji modułu
Po zakończeniu

Po zakończeniu realizacji modułów, wypełnieniu testu końcowego oraz wypełnieniu ankiety końcowej przystąpiliśmy do uroczystego wręczenia certyfikatów. Podczas oficjalnego zakończenia projektu gościliśmy ewaluatora panią Annę Szczeblewską oraz Wójta Gminy Biesiekierz pana Andrzeja Leśniewicza. Podczas tego spotkania pani Anna Szczeblewska przeprowadziła wywiady z uczestnikami projektu oraz koordynatorem. Kolejnym etapem kończącym realizację projektu było przeprowadzenie spotkania "podaj dalej" oraz wypełnienie ankiet - sprawozdań przez koordynatorki projektu. Przygotowanie prezentacji w celu wzięcia udziału w konkursie OFB5. Prezentację przygotowały koordynatorki projektu: Renata Łowiecka i Aleksandra Sowa.

Załączamy link z naszą konkursową prezentacją:

http://www.biblioteka-biesiekierz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2348:finanse-17092018-film&catid=14:aktualnosci&Itemid=21

 

 

 

 

 

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   wydrukowanie certyfikatów
 •   catering
 •   wypełnienie ankiet przez koordynatorki
 •   Przygotowanie prezentacji w celu wzięcia udziału w konkursie OFB5
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. zakończenie realizacji modułów
 2. wypełnienie testu końcowego
 3. wypełnienie ankiet końcowych
 4. uroczyste wręczenie certyfikatów
 5. przeprowadzenie spotkania "podaj dalej"
 6. wypełnienie ankiet przez koordynatorów
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogłoby być zrobione inaczej?

Nie wprowadzałybyśmy żadnych zmian.

Informacje dodatkowe

Brak.