• Sceariusz
  • Publikacja: 28.12.2016
  • Edycja: 28.12.2016
  • 0 
Wolontariat i kwestie prawne
Wolontariat i kwestie prawne

  • Budżet działania: 0 zł
  • Czas przygotowania: 1 dzień
  • Czas trwania: 1 dzień
  • Liczba organizatorów: 1
  • Liczba uczestników: 1
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Wolontariat to dobrowolne,

świadome, bezpłatne, działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńskie.

Kwestie prawne związane z wolontariatem reguluje:

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami ,

której ostatni dział poświęciony jest wolontariatowi.

 

W całej Polsce, działają Centra Wolontariatu, skupione w Ogólnopolskiej Sieci Wolontariatu . Oferta centrów to m.in: pośrednictwo, szkolenia, konsultacje, baza wiedzy.

Najbliższe Centrum znajdziesz: http://wolontariat.org.pl/siec/znajdz-swoje-centrum-wolontariatu/

 

O czym trzeba pamiętać współpracując z wolontariuszami?

Porozumienie - możesz zawrzeć ustne lub pisemne porozumienie z wolontariuszem. Porozumienie pisemne określa obowiązki Wolontariusza i Korzystającego adekwatnie do specyfiki pracy i działalności podmiotu Korzystającego. Warto zawrzeć porozumienie na czas określony.

Współpraca z wolontariuszem poniżej 30 dni obliguje korzystającego do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia NNW .

 

**Porozumienie zawarte na czas dłuższy niż 30 dni ** - nie ma potrzeby zapewniania ubezpieczenia NNW, na mocy zwartego porozumienia, zgodnie z ustawą,

wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie- zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.

Porozumienie

powinno określać ** zakres, sposób i czas ** świadczeń wykonywanych przez wolontariusza oraz zapis o ** możliwości jego rozwiązania** przez obie strony.

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego .

 

Zobacz w pliku poniżej treść przykładowego porozumienia.

Wzór porozumienia z instrukcją i opisem:

http://wolontariat.org.pl/prawo/porozumienie-o-wspolpracy/

 

Rekrutacja - gdzie szukać wolontariuszy?

https://www.mojwolontariat.pl - ogólnopolski serwis ofert wolontariackich. Organizacje i wolontariusze mogą zamieszczać tu ogłoszenia.

http://www.tudu.org.pl/ - portal e- wolontariatu. Tu znajdziesz osoby, które wolontariacko wykonają prace zdalnie.

http://www.ngo.pl/ - największy portal organizacji pozarządowych w Polsce, w dziale ogłoszeń możesz zamieścić ogłoszenie dotyczące całej Polski lub Twojego regionu.

https://www.facebook.com/groups/871795719608130 - wolontariat w Szczecinie-grupy na facebooku-

istnieje wiele grup skupiających osoby zainteresowane wolontariatem w poszczególnych miejscowościach.

 

 

 

Dlaczego warto?

Wolontariat to realizacja konkretnych działań, które niosą wymierne wsparcie, przynoszą korzyści wolontariuszom (pragmatyczne/społeczne/psychologiczne)

i wiele korzyści dla organizacji.

Zobacz

video:

Szybka randka z wolontariatem . Wolontariusze działający w różnych obszarach mówią dlaczego warto: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES/videos/10154505284645359/

**7 x wolontariat. ** Dziennikarze w roli wolontariuszy.To film podsumowujący akcję "7 x wolontariat", zainicjowaną przez Szczeciński Inkubator Kultury w ramach grudniowego wydarzenia pn. Przystanek Wolontariat.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiuOvZAheew&t=321s

Coś ekstra dla miłośników książek i psów! Nietypowy i świetny pomysł na połączenie promocji czytelnictwa z pomocą zwierzętom:

https://www.youtube.com/watch?v=OEU2QgIEZmw