Mądry senior po kursie


Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

„O finansach… w bibliotece” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, a jego założenia są zgodne z Programem Rozwoju Bibliotek. Istotą projektu jest edukacja finansowa osób dorosłych (głównie po 50. roku życia) prowadzona w bibliotekach na wsiach i w małych miastach w całej Polsce. Podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, uczestnicy dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie uczestniczy w projekcie po raz drugi. W roku 2014, prowadziła zajęcia na poziomie podstawowym, a w IV edycji przeprowadziła kurs rozszerzony. Biorąc pod uwagę warunki lokalowe, biblioteki same określają Ilość kursantów. U nas było to 18 osób. Przed rozpoczęciem kursu, bibliotekarze uczestniczą w szkoleniu stacjonarnym, na którym szczegółowo omawia się tematykę poszczególnych modułów. Dodatkowym wsparciem dla bibliotekarzy były webinaria, konsultacje online i na miejscu), materiały szkoleniowe (scenariusze zajęć) oraz materiały promocyjne (wzory plakatów, certyfikatów). Biblioteka otrzymała również dotację finansową, której kwota jest uzależniona od ilości uczestników projektu. W razie pytań bądź jakichkolwiek wątpliwości, możliwy był kontakt telefoniczny z FRSI, opiekunem regionalnym i ekspertem ekonomicznym, którzy chętnie pomagali w każdej kwestii.

Dlaczego warto?

Seniorzy stanowią dużą grupę osób często odwiedzających Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławkowie. W kontakcie bezpośrednim, pytani o znajomość i ewentualne poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej przez internet, wykazywali żywe zainteresowanie tą tematyką.


Udział w projekcie to same plusy! Dla wszystkich!


- mieszkańcy zyskują praktyczną wiedzę o domowych finansach, co pozwala im na lepsze wykorzystanie i bezpieczne dysponowanie środkami oraz ułatwia zarządzanie domowym budżetem. Poruszane tematy: budżet domowy, lokaty, kredyty, ubezpiecznia, bank centralny i inne banki.


- miasto przyczyni się do podwyższenia poziomu edukacji finansowej wśród mieszkańców (w Sławkowie Miejska Biblioteka Publiczna jest jedyną instytucją oferującą edukację finansową).


- bibliotekarze posiądą nowe umiejętności i wiedzę przydatną w pracy z mieszkańcami (bibliotekarze nie występują w roli ekspertów ekonomicznych ale jako edukatorzy i przewodnicy po świecie finansów).


- biblioteka rozszerzy swoje usługi udostępniając możliwość edukacji finansowej dla mieszkańców, pozyska też dzięki temu nowych użytkowników

W trakcie przygotowania

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu biblioteki do projektu rozpoczęłyśmy przygotowania do jego realizacji. Uczestnicząc w projekcie po raz drugi, nie miałyśmy już żadnych obaw związanych z kursem. Najpierw osoby wybrane do prowadzenie spotkań uczestniczyły w cyklu webinariów oraz 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, gdzie omawiany był cały projekt od strony merytorycznej i praktycznej.W czasie przygotowań skontaktowałyśmy z przedstawicielami katowickiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, z prośbą o przesłanie materiałów promocyjnych oraz zorganizowania wycieczki do oddziału NBP. Otrzymałyśmy broszury, ulotki oraz filmy dvd, które rozdałyśmy naszym kursantom. Zaplanowałyśmy również spotkania urozmaicające poszczególne moduły: spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumentów oraz przedstawicielką banku (oba spotkania były bezpłatne).


Plakaty promujące projekt, ukazały się na stronie internetowej biblioteki i jej profilu facebookowym, na stronie Urzędu Miasta, w lokalnym miesięczniku "Kurier Sławkowski" oraz we wszystkich instytucjach działających na terenie miasta, w sklepach, na słupach ogłoszeniowych. Odwiedziłyśmy także Sławkowski Klub Seniora oraz Uniwersytet Pięknego Wieku. Dużą grupę uczestników naszego projektu stanowiły osoby uczestniczące w poprzedniej edycji projektu. Projekt dopuszcza możliwość uczestnictwa w kursie osoby w wieku 35+, gdy prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą 50+, również uczestniczącą w spotkaniach. Jest to propozycja dla seniorów, którzy czują obawy np. przed samodzielną obsługą komputera.


Do naszych przygotowań można zaliczyć m.in. zakup materiałów papierniczych i eksploatacyjnych, poczęstunku oraz upominków rozdawanych uczestnikom razem z certyfikatami na zakończenie kursu.


Ważnym elementem przygotowań jest również spotkanie organizacyjne, które pozwoli zorientować się bibliotekarzom, którzy kursanci będą potrzebować pomocy np. w obsłudze komputera.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?

 • Zapoznanie się z zasadami projektu „O finansach w bibliotece"

 • Udział w szkoleniu stacjonarnym oraz webinariach dla prowadzących spotkania

 • Rekrutacja uczestników

 • Komputery, projektor, aparat fotograficzny

 • Materiały pomocnicze (tablica flipchartowa, notatniki, długopisy, kartki A3 do wykonywania zadań)

 • Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu

 • Zorganizowanie spotkania organizacyjnego

Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?

 1. Zapoznanie się z zasadami projektu, poprzez odwiedzenie strony internetowej

 2. Wybór bibliotekarzy którzy zrealizują projekt (wezmą udział w webirariach, szkoleniu, poprowadzą kurs)

  szkolenie_w_WBP_w_Krakowie.JPG
 3. Złożenie wniosku

 4. Ustalenie terminów spotkań

 5. Rekrutacja uczestników

 6. Zaplanowanie akcji promocyjnej

 7. Zakup materiałów biurowo-papierniczych oraz poczęstunku i upominków

  materiały_promocyjne_projektu.JPG

W trakcie realizacji

Kurs składał się z 5 modułów:
- Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym?
- Produkty bankowe: lokaty
- Kredyty- jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową
- Ubezpieczenia
- Bank centralny a inne banki
Każde spotkanie trwało ok. 3 godziny. Podczas pierwszych zajęć każda osoba otrzymała: materiały dla uczestników poziomu zaawansowanego, notatnik, długopis oraz broszurki i filmy otrzymane od NBP. Podczas spotkań z zaproszonym gośćmi były rozdawane również firmowe gadżety takie jak breloczki, latarki, lupy.
Dla lepszej organizacji i dobrego zrozumienia treści, wszystkie filmy i prezentacje oglądaliśmy wspólnie przy użyciu projektora. Każde ćwiczenie wykonywaliśmy wspólnie bądź w grupie a każdemu tematowi towarzyszyła ożywiona dyskusja. Seniorzy chętnie dzielili się osobistymi doświadczeniami i uwagami. Bacznie zwracałyśmy uwagę na tempo pracy uczestników przy komputerach, pomagałyśmy, gdy zaszła taka potrzeba. W trakcie każdego spotkania był czas na przerwy kawowe i pogawędki, dostosowane do potrzeb uczestników. Projekt szybko zintegrował grupę i pojawił się pomysł zaprezentowania swojego hobby. Panie chętnie przynosiły ręcznie robione obrusy, serwety i przedmioty ozdobione techniką decoupage.
Podczas dwóch modułów gościliśmy ekspertów: Rzecznika Praw Konsumentów oraz przedstawicielkę banku (oba spotkania były bezpłatne). W planie mamy również w połowie maja zorganizować wycieczkę do oddziału Narodowego Banku Polskiego w Katowicach.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?

 • Materiały dla uczestników i prowadzących

 • Przygotowanie sali komputerowej i sprzętu

 • Przygotowanie poczęstunku

 • Wydruk ćwiczeń z danej tematyki w formacie A3 na każde spotkanie

 • Przygotowanie na każdym stanowisku dokumentu tekstowego z aktywnymi linkami do potrzebnych stron (ankiet, testów wiedzy, stron internetowych z zakresu wiedzy ekonomicznej)

Jak krok po kroku przebiega etap realizacji?

 1. Przeprowadzenie zajęć z danego modułu (wybranie odpowiednich elementów scenariusza i ćwiczeń). Prowadzący spotkania sami decydują o doborze treści ze scenariusza.

 2. Stosowanie w odpowiednim czasie przerw (poczęstunek, luźne rozmowy)

 3. Wykonanie testu wiedzy na zakończenie każdego modułu

 4. Prezentowanie swojego hobby (dla chętnych)

  IMG_2741.JPG

Po zakończeniu

Na zakończenie wszystkich modułów seniorzy wypełniają ankietę podsumowującą.


Dobrą praktyką podsumowującą projekt było zorganizowanie uroczystego spotkania, podczas którego została przedstawiona prezentacja, ukazująca przebieg kursu. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i drobne upominki. Była to także okazja do wymiany doświadczeń i wrażeń między uczestnikami. Ogromny entuzjazm wzbudził zaprezentowany filmik konkursowy, gdzie główną rolę odegrała jedna z uczestniczek projektu.


Uczestniczyliśmy również w spotkaniu bibliotekarzy zaangażowanych w projekt „O finansach w bibliotece” w województwie małopolskim i śląskim z cyklu "Podaj dalej...". Była to okazja do wymienienia swoich spostrzeżeń, odpowiedzi na różne pytania bibliotekarzy, którzy są w projekcie od początku, po tych którzy po raz pierwszy realizują edukację ekonomiczną osób dorosłych w swoich bibliotekach oraz tych, którzy poznają dopiero idee i założenia projektu.


Podsumowując projekt zapraszamy do obejrzenia filmu:


https://youtu.be/KkSLZ_xnA1U

Co krok po kroku działo się po zakończeniu głównej fazy działania?

 1. Poinformowanie uczestników o terminie uroczystego zakończenia projektu

 2. Przygotowanie prezentacji ukazującej przebieg kursu

 3. Przygotowanie poczęstunku i upominków

 4. Udział bibliotekarzy w spotkaniu "Podaj dalej"

  podaj_dalej.jpg

Dziel się wiedzą, mnóż pomysły!

Dodatkowe uwagi

Inspiracja konkursowa (film) zostanie zaprezentowana na sesji Rady Miejskiej Miasta Sławkowa w celu podsumowania projektu "O finansach...w bibliotece". Film będzie służył również do popularyzacji projektu, promocji biblioteki jako miejsca przyjaznego seniorom oraz jako instytucji otwartej na różne potrzeby mieszkańców.


Szczerze polecamy spotkania z ekspertami z danej dziedziny wiedzy, podczas których uczestnicy mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz profesjonalną poradę. Bardzo fajnym pomysłem jest również wycieczka, która integruje grupę i pozytywnie wpływa na relacje między uczestnikami.

Galeria:

Komentarze:

W Sławkowie (województwo śląskie) 18 seniorów... mądrych po kursie o finansach. GRATULACJE! -:)

Komentarz z Maj 10, 2016, 10:48 po południu