• Sceariusz
 • Publikacja: 09.05.2016
 • Edycja: 09.05.2016
 • 1 
Seniorzy jak Orły..., czyli świat finansów w Chełmku
Seniorzy jak Orły..., czyli świat finansów w Chełmku

 • Budżet działania: 1000 zł
 • Czas przygotowania: 1 miesiąc
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 30
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku (woj. małopolskie) była zaangażowana w realizację projektu z edukacji finansowej osób dorosłych 50+ pod nazwą "O finansach w bibliotece" już po raz drugi. W tej edycji zaoferowaliśmy naszym seniorom zajęcia na poziomie kursu podstawowego w formie e-learningu oraz kursu rozszerzonego, opartego o wybrane linki i strony internetowe. Przystąpiliśmy do projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

W tej edycji mogły wziąć udział dodatkowo osoby młodsze, które ukończyły 35 lat, pochodzące z tych samych gospodarstw domowych, wspólnie prowadzące domowe finanse.Zajęcia odbywały się w bibliotece głównej co dwa tygodnie i trwały ok. 2,5 godziny każde. Cykl kursu, który prowadzili bibliotekarze obejmował 5 modułów tematycznie związanych z prowadzeniem budżetu domowego, bankowości elektronicznej, kredytów, lokat, ubezpieczeń. Poruszana była również tematyka sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli prezentacje, degustacje oraz sposób, jak można odstąpić od umowy. Była także mowa o prawach konsumenta, tzw. odwrócona hipoteka, omawiano także cele i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego.

Każdy z uczestników projektu otrzymał „pakiet szkoleniowy.” – m.in. zestaw najważniejszych informacji dotyczących stron internetowych do wykorzystania w życiu codziennym. Bibliotekarze pełnili tutaj rolę przewodników po wirtualnym finansowym świecie.

 

Dlaczego warto?

Biblioteka w Chełmku uczestniczyła w poprzedniej edycji projektu na poziomie tylko podstawowym i to wyzwoliło naturalną potrzebą kontynuowania i poszerzenia wiedzy ekonomicznej wśród naszych zadowolonych seniorów. Relacje uczestników z wcześniejszej edycji utwierdziły nas w przekonaniu, by zorganizować ponownie kurs podstawowy.Podczas prowadzenia spotkań finansowych wykorzystywaliśmy nowoczesne technologie i narzędzia metodyczne, jakimi są gotowe scenariusze zajęć dla prowadzących. Przydatne były także materiały, dzięki którym uczestnicy projektu poznali i pogłębili umiejętności korzystania z usług finansowych i sprawniej poruszają się w wirtualnym ekonomicznym świecie.Dla nas i dla naszych uczestników spotkań - to wymierne efekty prowadzenia tego kursu. Kursanci poznali wiele bardzo praktycznych stron internetowych i swoje prawa, jako konsumenci. Jest to również dodatkowa oferta biblioteki oraz pozyskanie nowych użytkowników. Jednak największą wymierną korzyścią, o której warto wspomnieć, jest pozyskanie przez seniorów umiejętności dokonywania zakupów on-line. Urzekła nas odwaga jednego z naszych uczestników - pana Stanisława, który bez pomocy syna dokonał zakupu on-line, a uczestniczył w kursie na poziomie podstawowym.Mamy taką cenną refleksję po przeprowadzonym kursie... Poświęcanie czasu seniorom na tak ważne zagadnienia w dzisiejszych czasach, jak finanse osobiste i usługi finansowe jest przez osoby starsze niebywale doceniane. Jako prowadzące kurs miałyśmy wielokrotnie okazję tego doświdczyć i często odbierać słowa szczerej wdzięczności od naszych kursantów. I dlatego właśnie warto!

W trakcie przygotowania

Pierwszy etap realizowania przedsięwzięcia było rozeznanie wśród społeczności lokalnej, jakiej edukacji z zakresu finansów seniorzy potrzebują. W tym celu pomogła nam lista spisanych grup odbiorców, wokół których byli skupieni nasi potencjalni beneficjenci projektu. Nawiązana już wcześniej m.in. współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Związkiem Emerytów i Rencistów, z Kołem Gospodyń, Klubem Seniora pomogła nam dotrzeć do osób starszych w określone dni i godziny ich spotkań, aby poznać ich potrzeby w zakresie wiedzy z edukacji finansowej. Równocześnie odbywała się agitacja do udziału w projekcie wśród czytelników naszej biblioteki.

Kolejny etap to przygotowanie merytoryczne nas, bibliotekarzy prowadzących spotkania edukacyjne, poprzez uczestnictwo w kursie e-learningowym, szkoleniach stacjonarnych i na późniejszych etapach projektu w organizowanych werbinariach.

Następny krok to ustalenie daty organizacyjnego spotkania.

Rozpoczęła się intensywna promocja. Pojawiły się tzw. „zajawki” prasowe w lokalnych mediach, ulotki i plakaty rozwieszane w różnych miejscach w okolicy.Ważną kwestią jest tutaj promocja projektu na wszystkich etapach. Informacja pojawiła się na stronie internetowej biblioteki oraz Urzędu Miasta, a na bibliotecznym facebooku przypomnienie poprzedniej edycji projektu. Skuteczny był marketing szeptany.Dużym wyzwaniem było jednak przeprowadzenie przez wolontariuszy jednodniowej akcji „szczekaczka”, która polegała na zachęceniu do udziału w projekcie mieszkańców przez megafony - mikrofony. Stworzyłyśmy również "dłonie-drogowskazy" promujące projekt.

Ze względu na małą ilość komputerów dobrym rozwiązaniem było pożyczenie sprzętu – laptopów z zaprzyjaźnionych instytucji.

Z uwagi na współpracę naszej biblioteki z wolontariuszami, którzy zostali poinformowani o założeniach, celach i przebiegu kursu byli pomocni przy zajęciach na poziomie podstawowym. Została utworzona poczta na gmailu, spisane wszystkie informacje dotyczące przebiegu kursu zaawansowanego w jednym miejscu zarówno elektronicznie, jak i tradycyjnie, co bardzo usprawniło pracę seniorom na zajęciach.

Przygotowanie imiennych zaproszeń na kurs rozszerzony dla uczestników kursu podstawowego III edycji spotkało się z miłym odbiorem ze strony seniorów.

Ważną kwestią organizacyjną jest spisanie przy liście obecności przydzielonych loginów dla seniorów na kursie podstawowym.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   wiedza oparta o scenariusze zajęć, szkolenia
 •   promocja przedsięwzięcia
 •   zaprojektowanie zaproszeń
 •   spotkanie organizacyjne
 •   ustalenie terminów spotkań z ekspertami
 •   zakup i przygotowanie materiałów biurowych, spożywczych dla uczestników
 •   wygenerowanie loginów (kurs podstawowy)
 •   wydrukowanie zgód na udostępnianie wizerunku
 •   listy obecności uczestników kursu
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. udział w szkoleniach bibliotekarzy on-line, stacjonarnych, spotkaniu regionalnym
 2. promocja projektu szeroko rozumiana -:)
 3. spotkania i rozmowy z potencjalnymi kursantami
 4. pozyskanie sprzętu od zaprzyjaźnionych instytucji
 5. rozdanie zaproszeń uczestnikom
 6. wydrukowanie formularzy do zajęć
 7. spotkanie organizacyjne, ustalenie harmonogramu kursu
W trakcie realizacji

Realizacja projektu w IV edycji była nieco zmodyfikowana. Zajęcia rozpoczęły się od przeprowadzenia przez nas testu poziomującego i przydzieleniu każdemu z uczestników nazwy zwierzątka. Troszcząc się o naszych potencjalnych kursantów zmieniłyśmy nazwę” test” na „link” poziomujący, by nie odstraszyć Seniorów. I z naszego wcześniejszego rozeznania i zainteresowania uczestników kursem potwierdziły się ich umiejętności pozwalające na udział w określonym podstawowym lub rozszerzonym kursie. Dużym atutem było wsparcie wolontariuszy, którzy służyli pomocą uczestnikom kursu podstawowego. (Dobrze Ich mieć!). Cykl 5 spotkań z kursem e-learningowym na poziomie podstawowym cieszył się ogromnym uznaniem. Moduły były ciekawe, praktyczne. Uczestnicy otrzymali od nas wydrukowane formularze, np. zwrotów, reklamacji. Poznając ich wcześniejsze zainteresowania, najbardziej skupiliśmy się na tematach, m.in. bankowości elektronicznej, ubezpieczeń, praw konsumenta oraz budżetu domowego. Ważną kwestią jest wyświetlanie przez bibliotekarza całości kursu na dużym ekranie. Założyliśmy pocztę na gmailu, gdzie uczestnicy "zaawansowani" mieli usystematyzowane wiadomości, potrzebne strony pogrupowane w moduły z odpowiednimi linkami do zajęć oraz testów. Pomocą było też dla uczestników kursu zaawansowanego spisanie na flipchart numeru TERYT biblioteki. Ważne i cenne dla seniorów jest zapraszanie ekspertów z różnych dziedzin na spotkania kursu. Starałyśmy się by w każdym module były ćwiczenia, ale seniorzy podchodzili do nich z dystansem. Wspólnie robiliśmy zazwyczaj po trzy ćwiczenia z proponowanych.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   sprzęt komuterowy,rzutnik, ekran, aparat fotograficzny
 •   materiały szkoleniowe
 •   listy obecności
 •   tablica flipchart, karteczki
 •   poczęstunek
 •   ustalenie terminu wyjazdu
 •   spotkanie "podaj dalej"
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozdanie uczestnikom skompetowanych materiałów
 2. wypisanie na flipcharcie nr.terytorialnego biblioteki
 3. zajęcia i wybrane ćwiczenia
 4. przerwa kawowa
 5. Informacja zwrotna od uczestników po zajęciach
 6. informacja do prasy, aktualizacja na stronie o przebiegu projektu
 7. czujność nad przebiegiem zajęć, rozwiązywaniem testu po zajęciach
 8. możliwość dyskusji i zadawanie pytań
 9. przygotowanie spotkania oraz materiałów na spotkanie "Pdaj dalej"
Po zakończeniu

Po zakończonych modułach,rozwiązaniu testów, ankiecie ewaluacyjnej wypełnianej przez seniorów i - niechętnie podawanych przez nich numerów telefonów - odbyła się tematyczna wycieczka edukacyjna do muzeum E.H. Czapskiego w Krakowie. Seniorzy mogli zobaczyć gromadzone od wieków po dzisiejsze czasy m.in. banknoty, numizmaty, poznać sylwetkę wielkiego ekonomisty. Zwieńczeniem projektu było uroczyste rozdanie certyfikatów wszystkim uczestnikom kursu oraz symbolicznego, czekoladowego euro.Jeszcze raz przeżyliśmy czas projektu za sprawą filmowej fotorelacji. Żeby tradycji stało się zadość, były „karteczki”, na których chętni Seniorzy podzielili się z nami swoją refleksją z kursu i dalszych planów… z których wynika, że biblioteka jest dla nich dobrym miejscem.Pomimo zakończenia projektu „O Finansach…” my nieustannie współpracujemy z seniorami w różnych obszarach działalności biblioteki. A co pokazały „karteczki”? To właśnie komputer, nowoczesne technologie i finanse są dla nich ważne! I proszą o dalsze tego typu inicjatywy.

http://www.chelmek.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/789-kolejne-spotkanie-w-ramach-projektu-o-finansach-w-bibliotece

http://www.chelmek.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/856-uczestnicy-projektu-o-finansach-w-bibliotece-odwiedzili-krakow

https://plus.google.com/photos/112312751715822488140/albums/6281204628527613281

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   spotkanie podsumowujące projekt
 •   wyjazd edukacyjny
 •   wydruk certyfikatów
 •   ankieta ewaluacyjna
 •   przygotowanie fotorelacji z przebiegu projektu
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. ustalenie daty uroczystego zakończenia projektu
 2. przygotowanie poczęstunku
 3. rozdanie certyfikatów, gadżetów
 4. wycieczka edukacyjna
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Z naszego punktu widzenia na pewno nie sprawdziły się tablety, zarówno na kursie podstawowym, jak i zaawansowanym, dlatego też wymieniłyśmy je już w miarę mozliwości podczas pierwszego spotkania na laptopy. Były trudności z otwieraniem stron, linków i nie wynikało to z nieumiejętności obsługi tabletu przez kursanta.

Zmieniłyśmy nazwę „test” poziomujący na "link", ponieważ jest to bardziej optymalna nazwa dla Seniora - zwłaszcza gdy przystępuje do projektu po raz pierwszy.

Ważnym aspektem całości projektu jest zapraszanie ekspertów z różnych dziedzin. Seniorzy chłoną praktyczną wiedzę przekazywaną podczas spotkań, zadając równocześnie wiele pytań i równocześnie dzielenie się swiomi indywidualnymi doswiadczeniami. Wspólny tematyczny wyjazd jest dobrą propozycją integracji dla grupy projektowej.

Nieocenionym ważnym doświadczeniem zawodowym jest podjęcie próby zorganizowania spotkania bibliotekarzy, ekspertów, osób związanych z edukacją ekonomiczną z cyklu „Podaj dalej”. Nam takie spotkanie udało się zorganizować. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, spotkania i pokazania atutów i dobrych praktyk innym bibliotekom, które nie uczestniczą w projekcie . Znalezienia inspiracji i motywacji do dalszych wyzwań w pracy z seniorami!

http://biblioteka-chelmek.blogspot.com/2016/04/spotkanie-podaj-dalej-w-ramach-projektu.html

Sporym wyzwaniem były dla nas sytuacje, kiedy poszczególne osoby z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w planowanych zajęciach i przychodziły indywidualnie do czytelni. Musiałyśmy pogodzić naszą pracę statutową z dyspozycją przejścia przez moduł z uczestnikiem.

Informacje dodatkowe

Podczas trwania zajęć była jedna przerwa kawowa, która służyła do „przegadania” różnych kwestii, omawianych na zajęciach, ale nie tylko... Była to również okazja do integracji grupy. Wprowadziłyśmy „zabawę w karteczki”, która polegała na tym, iż kto był chętny anonimowo po skończonych zajęciach mógł pozostawić swoje odczucia – w formie myśli lub zapisu graficznego. Ta grafika była widoczna na kolejnych zajęciach i wśród grupy seniorów się sprawdziła. Podczas trwania całości projektu kierowałyśmy się niebywałym wyczuciem sytuacji oraz dostosowaniem czasu do interesujących zagadnień dla seniorów. Niesłychanie ważne jest stworzenie bezpiecznej przyjaznej atmosfery budowanej w klimacie życzliwości.

Zapraszamy do obejrzenia naszej Fotorelacji z przebiegu spotkań edukacyjnych w ramach projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=M4scJR1CePI&feature=youtu.be