• Sceariusz
 • Publikacja: 09.05.2016
 • Edycja: 09.05.2016
 • 1 
Ponownie o finansach
Ponownie o finansach

 • Budżet działania: 750 zł
 • Czas przygotowania: 2 miesiące
 • Czas trwania: 7 tygodni
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 21
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku w woj. podlaskim już po raz drugi wzięła udział w projekcie „O finansach w bibliotece”. Biblioteka po raz pierwszy w Programie uczestniczyła w III edycji konkursu, wtedy to nasza gmina pozyskała komputery dla mieszkańców w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu…”. Nasza biblioteka chciała pomóc obdarowanym w sprzęt komputerowy i nauczyć ich jak można wykorzystać komputer i Internet do racjonalnego gospodarowania finansami domowymi, a także jak można zaoszczędzić korzystając z dobrodziejstw XXI wieku. Program „O finansach ...” był dla nas strzałem w dziesiątkę i jako jedyni w województwie realizowaliśmy projekt.

Na IV edycję czekaliśmy i po ogłoszeniu naboru ani chwili nie zastanawialiśmy się – złożyliśmy formularz zgłoszeniowy. Użytkownicy poprzedniej edycji bardzo pozytywnie wyrażali się o zrealizowanym programie, a my, jako osoby prowadzące widzieliśmy sens w tym, co przekazujemy naszym słuchaczom – postanowiliśmy, że w tej edycji zorganizujemy dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Biblioteka przystępując do programu wzbogaca swoją ofertę skierowaną do osób 50+, których na naszym terenie jest coraz więcej, a także wykorzystujemy sprzęt, jakim dysponujemy w placówce. Zachęcamy osoby niekorzystające do tej pory z naszych usług do przyjścia i pozostania użytkownikiem biblioteki.

Propozycję uczestnictwa w projekcie skierowaliśmy do mieszkańców 50+ całej gminy. Szczególnie zależało nam na przeszkoleniu mieszkańców wsi Wilanowo ( we wsi jest Wiejski Dom Kultury i punkt biblioteczny), w której jest problem z dostępem do Internetu. Naszym celem było pokazanie, jak przy dostępie do Internetu można gospodarować oszczędnie budżetem domowym, a także zmobilizować sołtysa i gospodarzy gminy do podłączenia wsi do szerokopasmowego internetu.

 

Dlaczego warto?

Uczestnictwo w projekcie wzmocniło rolę biblioteki w środowisku lokalnym, pozyskaliśmy też nowych użytkowników. Wiedza przekazywana uczestnikom podczas szkolenia wpłynęła na rozwój świadomości, w jaki sposób można racjonalnie gospodarować skromnym budżetem. Zagadnienia poruszane podczas realizacji projektu cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Duża grupa uczestników po raz pierwszy spotkała się z zagadnieniami dotyczącymi odwróconej hipoteki czy te ż dożywotniej renty. Moduł dotyczący ubezpieczenia był odbierany, jako jeden z ważniejszych. Uczestnicy warsztatów podsumowując projekt stwierdzili, że szkolenie e-learningowe dot. edukacji ekonomicznej wpłynęło na zwiększenie pewności siebie w zawieraniu polis ubezpieczeniowych, dokonywania zakupów przez Internet, dokonywanie opłat kartą płatniczą, a także poznali swoje prawa, jako konsumenta.

Grupa uczestników ze wsi Wilanowo z pomocą pracowników biblioteki czyni starania w celu uruchomienia internetu we wsi.

Uczestnicy szkolenia z zaangażowaniem brali udział w szkoleniu, a ci, którzy nie mogli uczestniczyć z ważnych powodów w zajęciach nadrabiali zaległości w innym uzgodnionym terminie. Atmosfera panująca podczas zajęć wpłynęła na to, że wszyscy czuliśmy się bardzo dobrze, a na zakończenie uczestnicy zaproponowali ponownie spotkania w okresie jesienno-zimowym.

W trakcie przygotowania

Etap przygotowań rozpoczęliśmy od informowania społeczności lokalnej o przystąpieniu do projektu e-learningowego „O finansach w bibliotece” skierowanego do grupy wiekowej 50+. Informacje znalazły się na stronach internetowych instytucji zaprzyjaźnionych z biblioteką, na Facebooku i w lokalnych mediach. Podczas Sesji Rady Gminy Mielnik Kierownik GBP informowała radnych, sołtysów i zebranych o projekcie i zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji w swoich środowiskach. Wydrukowaliśmy plakaty i ulotki, które dostępne były na terenie gminy : w sklepach, GOPS-ie, UG, Ośrodku Zdrowia , na tablicach ogłoszeń itp. Świetlicowy ze wsi Wilanowo zaproponował zebranie grupy i poprosił o przeprowadzenie szkoleń w świetlicy w Wilanowie. Jednak brak dostępu do internetu – po uprzednim przetestowaniu różnych możliwości przez informatyka biblioteki- uniemożliwił realizację projektu nie w siedzibie biblioteki. Grupa chętnych zadeklarowała, że będą dojeżdżać do biblioteki oddalonej o 20 km.

W trakcie przygotowań uczestniczyliśmy w webinariach,które były bardzo przydatne .

W lutym zorganizowaliśmy spotykanie informacyjne, na którym przeprowadziliśmy test poziomujący wiedzę komputerową i ekonomiczną. Zebranych podzieliliśmy na dwie grupy: podstawową i zaawansowaną. Ustaliliśmy harmonogram spotkań i od marca rozpoczęliśmy realizację projektu e-lerningowego. Wszyscy uczestnicy otrzymali wcześniej przygotowane materiały: teczkę, notatnik, długopis oraz brykiet z NBP o wartości 100 000 zł , który jest wynikiem zniszczenia banknotów.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Udział w webinariach, szkoleniach dla prowadzących spotkania.
 •   Wydruk plakatów i ulotek
 •   Ustalenie terminu spotkania organizacyjnego.
 •   Sprawdzenie dostępu do internetu we wsi Wilanowo
 •   Przygotowanie materiałow uczestnikom (teczki, długopisy, notatniki)Wizyta
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Promocja projektu
 2. Wizyta w oddziale NBP w Białymstoku - pozystanie dodatkowych materiałów
 3. Wysłanie zaproszeń na spotkanie informacyjno-organizacyjne
W trakcie realizacji

Realizację projektu rozpoczęliśmy w marcu. Ustaliliśmy, że spotykać się będziemy z grupą podstawową w piątki o godz. 9.oo, a z grupą zaawansowaną w soboty o godz. 10.oo. Ustaliliśmy zasady informowania i odrabiania nieobecności w spotkaniach. W grupie podstawowej zanim przeszliśmy do realizacji projektu musieliśmy zorganizować warsztaty z podstaw obsługi komputera. Wszystkie spotkania odbywały się w bibliotece, gdzie każdy uczestnik miał do dyspozycji komputer. Biblioteka wyposażona jest w projektor, co ułatwiło nam prowadzenie szkolenia. Materiał kursu był na bieżąco pokazywany na dużym ekranie, co usprawniło pracę, a na flipcharcie wspólnie rozwiązywaliśmy zadania. Program kursu obejmował 5 moduły, podczas których kursanci z zaangażowaniem realizowali polecenia. W trakcie omawiania tematów każdy mógł pytać lub dzielić się swoim doświadczeniem czy wiedzą. Dla wielu uczestników tematyka poruszana w trakcie projektu była zupełnie nowa, a wiedzę chłonęli z wielką uwagą robiąc notatki i skrzętnie kompletując informacje z linkami do różnorodnych stron.

Podczas spotkań uwzględnialiśmy potrzeby uczestników. Przerwy na poczęstunek wykorzystywano do integracji, do dzielenia się opinią o spotkaniu, dopytywano o interesujące zagadnienia.

Po zakończeniu

Na spotkaniu podsumowującym gościliśmy przedstawiciela NBP i opiekuna regionalnego z KSIĄŻNICY Podlaskiej.

Kulminacją spotkania było wręczenie uczestnikom certyfikatów oraz poczęstunek

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Wydrukowanie certyfikatów
 •   Zamówienie ciast
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie sali i wyposażenie
 2. Przygotowanie poczęstunkupowitanie gości
 3. Wystąpienie przedstawivciela NBP
 4. Wręczenie certyfikatów
 5. poczęstunek
Załączniki