• Scenariusz
 • PUBLIKACJA: 09.05.2016
 • EDYCJA: 09.05.2016
 • 1 
Wielickim seniorom nie straszne już finanse
Wielickim seniorom nie straszne już finanse

 • Budżet działania: 650 zł
 • Czas przygotowania: 2 miesiące
 • Czas trwania: 1 miesiąc
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 19
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Projekt O finansach w bibliotece to projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej. Jego celem jest edukacja osób starszych w zakresie wiedzy o finansach, w małych miastach i polskich wsiach. Cykl szkoleniowy składa się z 5 kilkugodzinnych spotkań, w czasie których seniorzy przy pomocy specjalnie przygotowanego kursu e-learningowego, zagłębiają tajniki bankowości elektronicznej i finansów. Seniorzy uczą się jak zarządzać domowym budżetem, jak założyć i korzystać z e-konta, jak wybrać lokatę, ubezpieczenie czy kredyt. Projekt miał już 4 edycje. W każdej edycji biblioteki same określają ilu seniorów przeszkolą. Zajęcia prowadzą bibliotekarze, przygotowani do przeprowadzenia kursu podczas szkoleń. Bibliotekarze otrzymują scenariusze spotkań, które krok po kroku prowadzą ich przez kolejne zajęcia, gotowe szablony plakatów, dyplomów oraz zestaw materiałów dla uczestników. Biblioteka otrzymuje również dotację finansową, która wystarcza na pokrycie kosztów organizacji całego projektu. Z grantu można zakupić zarówno materiały piśmiennicze dla seniorów, papiery czy tonery do drukarek, a także napoje i przekąski urozmaicające planowane przerwy kawowe.

Biblioteka z Wieliczki uczestniczyła w projekcie po raz trzeci. W ramach projektu do tej pory przeszkoliliśmy już ponad 50 seniorów. Każda edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Seniorzy chętnie zapisywali się na warsztaty, a ukańczając je stali się pewniejsi w kontaktach z instytucjami finansowymi, wiedzą gdzie należy się zgłosić po pomoc, ale również skąd czerpać informacje.

Dlaczego warto?

Dzięki udziałowi w projekcie biblioteka poszerza swoją ofertę dla seniorów o nowy, atrakcyjny i niezwykle ważny tematycznie profil, co gwarantuje, że na kurs znajdą się uczestnicy. W naszej gminie szkolenie dla seniorów z tematyki finansów nadal jest bardzo innowacyjne, co pozwala bibliotece wyróżnić się na tle innych instytucji. Biblioteka obdarzona jest również wysokim zaufaniem społecznym, co zmniejsza obawy seniorów przed zgłębianiem tej „trudnej” tematyki. A strona organizacyjna? Przygotowane materiały, scenariusze, kurs e-lerningowy sprawiają, że bibliotekarze mogą swobodnie prowadzić zajęcia. Dzięki szkoleniom jakie oferuje projekt i opiece merytorycznej ekspertów z nim związanych nie muszą martwić się brakami wiedzy ekonomicznej. Bibliotekarze nie muszą być specjalistami ds. ekonomii, gdyż pełnią oni tutaj rolę pomocników i przewodników na drodze kursu , a nie ekspertów. Gdy pojawiają się trudne pytania, można zadać je wspomnianym wcześniej osobom, które wspierają bibliotekarzy na każdym etapie kursu **. ** Finanse są elementem niezwykle ważnym w życiu każdego człowieka. Pojawiające się wciąż nowe narzędzia internetowe i oferty usług finansowych są dla starszych osób dużym ułatwieniem codzienności, ale też przede wszystkim wyzwaniem. Dzięki projektowi „O finansach w bibliotece…” bibliotekarze tacy jak my, mogą przestrzec osoby starsze przed niebezpieczeństwami, rozwiać obawy jakie w nich narastają, rozwinąć u nich umiejętności korzystania z nowych rozwiązań. Dostosowany do ich potrzeb kurs sprawia, że łatwo przyswajają wiedzę teoretyczną, ale dobrze poznają także jej wymiar praktyczny. Opinie jakie usłyszałyśmy po zakończeniu szkoleń pokazały, że warto było przekazywać im taką wiedzę, gdyż dzięki nam ich życie uległo poprawie.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Po złożeniu wniosku i zakwalifikowaniu się do projektu, bibliotekarze którzy będą prowadzić kursy, uczestniczą w szkoleniach stacjonarnych oraz e-lerningowych, które kompleksowo przygotowują do ich prowadzenia. Dzięki temu znikają obawy, które mogą wynikać z braku odpowiedniego wykształcenia z zakresu finansów. Na szkoleniach omawiana jest cała logistyka kursu, od strony organizacyjnej i merytorycznej. Spotkania stacjonarne pozwalają na wymianę doświadczeń z bibliotekami którzy już uczestniczyli w projekcie, co owocuje nowymi inspiracjami i pomysłami. Biblioteka otrzymuje materiały, instrukcje, które krok po kroku prowadzą przez kolejne etapy.

W naszej bibliotece projekt promowaliśmy za pomocą plakatów, ulotek, informacji w lokalnej prasie, na stronie www biblioteki i lokalnych portali, na fb, przez mailing oraz bezpośrednich rozmowach z seniorami. Z informacją o projekcie przychodziliśmy na zajęcia dla seniorów prowadzone w naszej bibliotece, oraz wszędzie tam gdzie mogliśmy seniorów znaleźć: do Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnego związku emerytów, klubów seniorów itp. Przed rozpoczęciem właściwego kursu należy zorganizować spotkanie organizacyjne. Bibliotekarz omawia tematykę kursu i sprawdza poziom obsługi komputera seniorów, dzięki czemu już na wstępie wiadomo, którzy kursanci będą wymagać szczególnej pomocy w trakcie kursu. Na spotkaniu oprócz rozmowy na temat motywacji seniorów dot. zapisania się na kurs, rozdaliśmy im również ankietę pisemną w której mogli odpowiedzieć na pytania: co ich skłoniło do zapisu, jakie są ich oczekiwania, co ich najbardziej interesuje a jakie mają obawy.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   zapoznanie się z zasadami projektu
 •   - zapewnienie sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu
 •   - rekrutacja odpowiedniej ilości uczestników
 •   - przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu
 •   - zorganizowanie spotkania organizacyjnego (ewentualnie przeszkolenie kursantów z zakresu obsługi komputera)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. - złożenie wniosku
 2. - wybór bibliotekarzy którzy zrealizują projekt, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych w bibliotece wojewódzkiej i webinariach
 3. - zaplanowanie terminów, przygotowanie materiałów promocyjnych, promocja
 4. - zebranie uczestników, zorganizowanie spotkania organizacyjnego; przygotowanie ankiety dla seniorów dot. motywacji i obaw związanych z finansami. Ankietę seniorzy zabierają do domu. W ten sposób bibliotekarz otrzymuje bardzo cenny zestaw informacji, bo nie wszyscy są otwarci i skłonni do omawiania swoich obaw na forum. Bibliotekarz otrzymuje dokładne informacje o oczekiwaniach seniorów, i w razie potrzeby można od razu zareagować jeżeli senior chciałby się dowiedzieć czegoś więcej niż przewiduje scenariusz zajęć
 5. - zakup materiałów biurowych, poczęstunku
W TRAKCIE REALIZACJI

Kurs składa się z 5, około 3-godzinnych spotkań, na których omawiane jest 5 tematów: 1. Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym? 2. Bank przez Internet 3. Lokaty, kredyty i karty jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową 4. Ubezpieczenia 5. Bank centralny i inne banki Podczas pierwszych zajęć każdy z seniorów otrzymał zestaw materiałów oraz gadżetów przydatnych przy pracy. Na początku każdych kolejnych zajęć uczestnicy otrzymywali materiały dotyczące danego modułu, na których mogli na bieżąco notować swoje uwagi i podkreślać ważne dla siebie rzeczy. Na spotkaniach seniorzy pracują indywidualnie, czytając poszczególne slajdy, a wszelkie ćwiczenia i filmy zamieszczone w kursie grupa wykonywała razem. Zawsze też takie ćwiczenia kończyły się krótką dyskusją oraz wzajemną wymianą osobistych doświadczeń. Z naszych doświadczeń wynika, że zawsze warto zacząć taką dyskusję od podzielenia się przez bibliotekarzy jakimś osobistym doświadczeniem w tym zakresie, bo to zachęca seniorów do podzielenia się swoimi uwagami przed grupą, nawet tych najbardziej nieśmiałych. Ze względu na to, iż mamy do czynienia głównie z osobami starszymi szczególnie ważne jest zwracanie uwagi na ich potrzeby i możliwości np. zadbanie o odpowiednią ilość przerw, tempo pracy, pomoc w obsłudze komputera. Aby urozmaicić zajęcia warto również zapraszać przedstawicieli lokalnego środowiska np. rzecznika praw konsumentów, przedstawicieli banków itp.

Zapraszamy do galerii zdjęć: goo.gl/photos/rHRDcyaW4XzjUWBa7

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   - scenariusze spotkań
 •   - przygotowanie na każde zajęcia sali i sprzętu komputerowego
 •   - przygotowanie poczęstunku na przerwy kawowe
 •   - wydruk materiałów szkoleniowych dla seniorów do poszczególnych modułów
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. - przeprowadzenie zajęć zgodnie ze scenariuszem poszczególnych modułów (scenariusze są tylko pomocą, bibliotekarz sam wybiera, które elementy z niego zostaną zrealizowane, nie musi się sztywno trzymać każdego punktu)
 2. - na zakończenie każdego modułu, kursanci wykonują test wiedzy do danego modułu
 3. - zaproszenie lokalnych ekspertów na zajęcia np. rzecznika praw konsumentów, przedstawicieli banku itp.
Po zakończeniu

Po zakończeniu wszystkich modułów seniorzy wypełniają ankietę podsumowującą. W naszej bibliotece rozdajemy również seniorom własną, otwartą ankietę, podobnie jak na samym początku zajęć, tym razem pytając ich m. in. o to: Jak zdobyta wiedza i umiejętności wpływają na ich codzienne życie? Czy już mieli okazję wykorzystać nową wiedzę w praktyce? Inne uwagi do kursu. W ten sposób porównując ankietę sprzed i po zajęciach, możemy ocenić na ile faktycznie kurs przyniósł seniorom korzyści.

Warto zorganizować specjalne uroczyste spotkanie podsumowujące całe szkolenie. Co może urozmaicić zakończenie i dodatkowo pozostawić bardzo dobre wrażenia u seniorów, to zaplanowanie na spotkanie końcowe dodatkowych atrakcji. Nasza biblioteka na zakończenie przygotowała dla seniorów konkurs – w formie loterii. Seniorzy losowali pytanie, które dotyczyło bezpośrednio tematyki kursu, a za poprawną udzieloną odpowiedź, otrzymywali drobny upominek. Trzeba powiedzieć, że każdemu seniorowi bardzo zależało na poprawnej odpowiedzi i bardzo się cieszyli z nagrody. Na wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie zaprosiliśmy pana burmistrza, który wręczył seniorom dyplomy i pogratulował ukończenia kursu. Całość podsumował tort – z logo projektu, który dzielnie pokroiła jedna z uczestniczek. Seniorzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni. Obecność burmistrza, możliwość zrobienia sobie z nim zdjęcia, słodki tort to wszystko sprawiło, że seniorzy zakończyli kurs w wyśmienitym humorem.

Podsumowując projekt zapraszamy do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=ZxxlTIjwmTU

DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogłoby być zrobione inaczej?

Jedną z najważniejszych rzeczy, które skłoniły naszych seniorów do udziału w projekcie była chęć nauki dokonywania zakupów przez Internet. Seniorzy dzięki kursowi poznali przydatne w zakupach internetowych serwisy takie jak ceneo.pl, opineo.pl, otrzymali zestaw niezbędnych informacji teoretycznych, co robić gdy towar nie spełnia oczekiwań, czy jak sprawdzać autentyczność internetowych sprzedawców itp. Uważamy, że niestety zabrakło informacji jak krok po kroku takich zakupów dokonywać. Seniorzy mają duże obawy, które wynikają zarówno z braku umiejętności - bo nigdy nie dokonywali takich zakupów, jak również wynikających z nieufności dokonywania elektronicznych płatności. Senior potrzebuje konkretnego, praktycznego przykładu jak można dokonać zakupu przez Internet i to nie tylko na allegro, ale właściwie w każdym innym sklepie internetowym. Dlatego staraliśmy im się pokazać na przykładowym sklepie internetowym, krok po kroku, poszczególne etapy robienia zakupów (od wyboru towaru, spr go na ceneo czy opineo, poprzez dodaniu go do koszyka, wypełnieniu niezbędnych informacji w formularzach zakupu, wyboru opcji dostarczenia towaru i sposobu dokonywania płatności – i konsekwencji wynikających z tych wyborów). Żałujemy, że nie mogliśmy temu zagadnieniu poświęcić więcej czasu, bo właściwie temat sam w sobie, jest dużym zagadnieniem – senior, który nigdy nic nie kupił przez Internet potrzebuje więcej niż jednego pokazania, jakie elementy składają się na taki zakup. Jest to dla nas sygnał aby zorganizować osobne warsztaty dla seniorów poświęcone już tylko zakupom przez Internet.

Informacje dodatkowe

Warto zapraszać na zajęcia ekspertów z lokalnego środowiska. My zaprosiliśmy Rzecznika Praw Konsumenta. Rzecznik pojawił się na 4 zajęciach, w trakcie realizacji modułu dot. Ubezpieczeń, bo był on na tyle krótki, że mogliśmy przeznaczyć na spotkanie odpowiednio dużo czasu. Spotkanie okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. W trakcie dyskusji z ekspertem seniorzy dowiedzieli się wielu bardzo ważnych informacji, które rozszerzyły informacje podawane w kursie. Między innymi szerzej omówiono portal https://uokik.gov.p, gdzie rzecznik zwróciła seniorom szczególną uwagę na rejestr klauzul niedozwolonych i omówiła jak tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Zwróciła również uwagę na polisolokaty. W treści kursu zabrakło informacji, że banki oferując je klientom bardzo często celowo nie informowali ich o szczegółach umowy, a klienci, którzy z reguły nie czytają tego co na umowach jest drobnym druczkiem nie byli świadomi poważnych konsekwencji zerwania umów, co zaowocowało licznymi sprawami w sądzie, a w banki otrzymały wysokie kary, zmieniano przepisy. Wydaje nam się, że w treści kursu powinno się znaleźć więcej informacji na ten temat.