• Sceariusz
 • Publikacja: 07.05.2016
 • Edycja: 07.05.2016
 • 2 
O finansach domowych prawie wszystko
O finansach domowych prawie wszystko

 • Budżet działania: 1250 zł
 • Czas przygotowania: 20 dni
 • Czas trwania: 18 dni
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 40
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

**„O finansach… w bibliotece” ** to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, a jego założenia są zgodne z Programem Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu projektowi tysiące osób po 50. roku życia poznaje świat finansów w bibliotekach publicznych. Podczas szkoleń, jakie organizują dla nich bibliotekarze dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. **Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie ** uczestniczy w projekcie od początku, czyli od 2012 r. W roku 2014, byliśmy jedną z 11. bibliotek w Polsce, które prowadziły zajęcia na poziomie rozszerzonym, pracując na pilotażowych scenariuszach spotkań. Przeszkoliliśmy w tym czasie około 200 osób.

Dlaczego warto?

Działanie jest wyjątkowe, bo zarówno tematyka spotkań jak i grupa docelowa, zostały trafnie dobrane. Grupa docelowa, pomimo iż jest bardzo zróżnicowana, pod względem umiejętności i potrzeb, jest najwdzięczniejszą grupą użytkowników bibliotek. Efekty pracy są bardzo widoczne, spontaniczne reakcje seniorów oraz ich entuzjazm udzielają się wszystkim. Profesjonalnie przygotowane materiały dla uczestników oraz scenariusze pomogły w dobrym przygotowaniu spotkań. Wdzięczność seniorów – bezcenna. Warto, aby projekt był kontynuowany w tych Bibliotekach, które były pionierami w organizacji zajęć, ale warto również rozszerzyć go na inne województwa i biblioteki. Tematyka spotkań przyciąga uczestników do Biblioteki, pokazuje nowe możliwości tych instytucji, oraz jej pracowników.

"Mnie bardzo zależało na umiejętności obsługi konta bankowego i robienia przelewów. Brakowało mi odwagi, a jej przyczyną był moja mała wiedza w tym temacie i brak doświadczenia. W moim przypadku umiejętność wykonywana przelewów jest bardzo ważna, gdyż tam gdzie mieszkam nie mam możliwości zapłaty rachunków czy sprawdzenia konta. Zdawałam sobie sprawe, że jak się nauczę, będę bardziej samodzielna i niezależna. Nasza trenerka Ania, krok po kroku, w sposób bardzo przejrzysty, wyjaśniła jak to zrobić. Bez stresu i pośpiechu, czując się bezpiecznie pod jej "okiem" opanowałam temat! Po przyjściu do domu bez trudu zrobiłam kilka czekających na przelew rachunków. Jestem bardzo zadowolona, że posiadłam te umiejętność. Teraz bankowość elektroniczna nie będzie już tematem tabu. Liczę, że będą kolejne kursy w bibliotece, gdzie będę mogła pogłębiać wiedzę na wiele innych tematów związanych z obsługa komputera, tabletu, czytnika czy smartfonu." pani Alfreda Ptasińska

W trakcie przygotowania

Pierwszym etapem przygotowań był cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy, który składał się z kursu e-learningowego, dwudniowego szkolenia stacjonarnego oraz jednodniowego regionalnego spotkania konsultacyjnego. Ważnym elementem pogłębiania wiedzy były webinaria, specjalnie dedykowane dla trenetów projektu. Rekrutacja grupy nigdy nie nastęczała nam wiekszych problemów, jednak postanowiłyśmy zorganizować spotkanie z kierownikami Filii Bibliotecznych (Filia Południe, Filia Kąty, Filia Balin, Filia Luszowice, Filia Płaza, Filia Pogorzyce, Filia Kościelec) na którym został przedstawiony projekt, jego założenia, cele, sposób prowadzenia zajęć oraz możliwość przeprowadzenia zajęć w filiach bibliotecznych. Zostały rozdane ulotki, plakaty, listy rekrutacyjne oraz wyznaczono termin kolejnego spotkania, na którym przedstawiono wyniki rekrutacji. Wypróbowanym już przez nas sposobem zrekrutowałyśmy osoby, które brały udział w warsztatach komputerowych organizowanych w naszej Bibliotece oraz dzięki wizycie w UTW w Chrzanowie, została zebrana kolejna grupa uczestników kursu. Już podczas rekrutacji podawaliśmy termin spotkania organizacyjnego, na którym zostaną przedstawione ogólne założenia projektu i zakres poszczególnych modułów. Warto przygotować na to spotkanie zdjęcia i filmy z poprzednich edycji, wypowiedzi uczestników, które mogą zachęcić niezdecydowanych.

Należy dokonać podział uczestników na 10 - osobowe grupy. Ułożyć harmonogram spotkań. Warto zarezerwować sobie trochę czasu na przygotowanie do zajęć – przeanalizowanie scenariuszy, przygotowanie materiałów pomocniczych oraz przygotowanie sali.

Kwota dofinansowania została w naszym przypadku przeznaczona na poczęstunek dla uczestników oraz materiały biurowe. Zakupy zostały dokonane wcześniej, aby w trakcie cyklu spotkań nie matrwić sie, że czegoś zabraknie.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Dostęp do kursu e-learningowego dla trenerów.
 •   Udział w szkoleniach i webinariach.
 •   Przygotowanie plakatów, ulotek, zaproszeń. Przygotowanie artykułu na stronę internetową.
 •   Przygotowanie prezentacji z założeniami projektu i relacjami uczestnków.
 •   Wizyta w UTW w Chrzanowie.
 •   Rekrutacja telefoniczna i osobista uczestników warsztatów komputerowych.
 •   Sale z wyposażeniem (stanowiska komputerowe z dostepem do internetu, rzutnik, ekran, laptop, flipchart).
 •   Miejsce na poczęstunek (filiżanki, termosy, serwetki).
 •   Materiały biurowe dla uczestników (zakup notesów, długopisów, teczek).
 •   Zakup produktów na poczęstunek.
 •   Przygotowanie materiałów dla uczestników (zbiór linków zebranych w jednym dokumencie dla uczestników poziomu rozszerzonego i podstawowego).
 •   Wygenerowanie i wydruk pinów dla uczestników.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy (w tym kurs e-learningowy, szkolenia stacjonarne i regionalne spotkania konsultacyjne),
 2. Kontakt z osobami, które jako goście-eksperci wezmą udział w popszczególnych mogułach: policjant, rzecznik praw konsumenta, pracownik banku.
 3. Podział uczestników na 10 - osobowe grupy. Ułożenie harmonogramu spotkań. Przygotowanie do zajęć – przeanalizowanie scenariuszy. Przygotowanie materiałów pomocniczych. Przygotowanie sal.
 4. Rekrutacja grup. Plakaty, ulotki, wizyta w UTW w Chrzanowie. Kontakt z seniorami, którzy brali udział w warsztatach komputerowych organizowanych w naszej Bibliotece.
 5. Zamówienie materiaów eksploatacyjnych dla seniorów: notesy, długopisy, teczki.
 6. Zamówienie produktów na poczęstunek.
W trakcie realizacji

Cały cykl spotkań " O finansach.... w bibliotece" był realizowany w bibliotece głównej, również uczestnicy zrekrutowani na filiach uczestniczyli w zajęciach w centrali. Na spotkaniu organizacyjnym zostały rozdane i wypełnione oświadczenia i zgody, ankiety osobowe oraz test poziomujący. Większość uczestników brała już udział w kursach komputerowych organizowanych przez naszą bibliotekę, dlatego łatwo było nam podzielić uczestników na grupy. Każdy uczestnik otrzymał materiały pomocnicze, materiały biurowe oraz rozdane zostały loginy i piny do kursu e-learningowego. W trakcie spotkań, należy zwracać uwagę na proces wypełniania ankiet i testów kończących moduły, aby każdy uczestnik prawidłowo je wykonał. Dobre rozplanowanie czasu jest równie ważne, warto ustalić z uczestnikami zasady organizacji zajęć - kontrakt, długość i ilość przerw. Jeżeli planujemy wizyty gości - ekspertów, dobrze jest ustalić czas ich prezentacji, aby pozostało nam wystarczająco czasu na realizacje modułu. Bardzo pomocne było przygotowanie plików z linkami dla poszczególnych grup.Wcześniej należy przygotować sale, sprzęt, materiały pomocnicze, poczęstunek - zalecana pomoc przy organizacji poczęstunku.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   aparat fotograficzny + osoba do robienia zdjęć
 •   materiały pomocnicze dla seniorów
 •   przygotowanie przerwy kawowej
 •   rzutnik, ekran, laptop, głośniki, flipchart
 •   scenariusze
 •   wyposażenie sal
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przygotowanie sal i miejsca na poczęstunek.
 2. Przygotowanie materiałów pomocniczych, pliku z linkami do: testu poziomującego, ankiety osobowej, ankiet ewaluacyjnych po każdym module oraz ankiety końcowej.
 3. Sprawdzać jak przebiega proces wypełniania testu i ankiet.
 4. Pomijać te obszary wiedzy, które albo uczestników nie interesują, albo są dla nich nieprzydatne. Skupić się natomiast na tych, które seniorom sprawiają najwięcej trudności i są dla nich ważne.
 5. Umożliwiać zadawanie pytań, dyskusję i dać czas refleksje.
 6. Zwracać uwagę na każdego uczestnika i jego tempo pracy na komputerze.
Po zakończeniu

Ważnym momentem dla każdego uczestnika jest zakończenie kursu. Powinno ono być uroczyste a nieodłącznym elementem jest wręczenie cyrtyfikatu i możliwość podzielenia się refleksjami przy kawie i ciastku. Rozliczenie finansowe projektu jest równie ważną rzecza, przynajmniej dla naszej księgowości. Warto więc sprawdzić faktury, podsumować i napisać sprawozdanie:-) Ponieważ istnieje możliwość sprawdzenia, czy wszyscy nasi uczestnicy wypełnili wszystkie testy i ankiety, dlatego należy to zrobić. Zorganizowaliśmy również spotkanie "Podaj dalej", odbyło sie ono w ramach corocznych konferencji powiatowych organizowanych przez nasza bibliotekę. W spotkaniu wzięły udział koleżanki z bibliotek powiatu chrzanowskiego, przede wszystkim te, które nie brały udziału w projekcie (MBP w Libiążu, GBP W Babicach, MBP w Trzebini oraz PBP w Chrzanowie).

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   certyfikaty i gadżety na zakończenie kursu
 •   dostęp do konta OFB on-line
 •   faktury
 •   kontakt mailowy z organizatorem FRSI
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozdanie certyfikatów i gadżetów na zakończenie projektu.
 2. Uroczyste zakończenie projektu.
 3. Sprawdzenie i rozliczenie faktur.
 4. Kontrola wypełnionych ankiet i testów.
 5. Selekcja i obróbka dokumentacji fotograficznej.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Chciałabym w tym miejscu przedstawić nasze propozycje urozmaicenia spotkań, bo sam kurs, jego zakres i materiały dla uczestników i prowadzących, jest bardzo dobrym, dopracowanym narzędziem.

Propozycje spotkań gości-ekspertów:

 1. pracownik banku (zabepieczenia banknotów, obsługa konta bankowego, obsługa bankomatów)

 2. pracownik policji (oszustwa internetowe, metody zabezpieczenia, gdzie szukać pomocy)

 3. rzecznik praw konsumenta (prawo konsumenta, reklamacje i zwoty towarów, zakupy przez Internet i poza lokalem przedsiębiorstwa)

 4. cześć artystyczna (zaproszona grupa z UTW w Chrzanowie ze spektaklem "Muzyczna podróż po Europie")

 5. słodki poczęstunek na zakończenie spotkań - tort z napisem "O finansach w bibliotece"

Informacje dodatkowe

Uczestniczymy w projekcie, ponieważ widzimy potrzebę edukacji ekonomicznej seniorów (i nie tylko). Obserwujemy, że projekt rozwija się i zmienia a nasze opinie i sugestie są brane pod uwagę. My, jako trenerzy czujemy się spełnione i potrzebne, a przede wszystkim ciągle uczymy się czegoś nowego. Biblioteka dzięki takim projektom, staje się miejscem bardziej przyjaznym seniorom. Jesteśmy lepiej postrzegani w środowisku i przede wszystkim rozpoznawani. Wiemy, że ciągle musimy się starać, wychodzić z inicjatywą, przekonywać, namawiać, ale efekt końcowy zawsze rekompensuje wyszystkie trudy i głosy "a po co ci to?".