• Scenariusz
 • PUBLIKACJA: 06.05.2016
 • EDYCJA: 06.05.2016
 • 1 
Bogatsi o wiedzę ekonomiczną
Bogatsi o wiedzę ekonomiczną

 • Budżet działania: 750 zł
 • Czas przygotowania: 1 miesiąc
 • Czas trwania: 5 tygodni
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 21
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim przystąpiła do projektu "O finansach...w bibliotece" po raz pierwszy. W związku z tym podeszłyśmy do tego projektu z pewnymi obawami, ale jednocześnie pełne entuzjazmu oraz z głowami otwartymi na nową wiedzę i doświadczenia. Nasza biblioteka zadeklarowała gotowość przeszkolenia 20 osób na poziomie podstawowym. Udało nam się zebrać grupę 21 osób 50+. Większość grupy stanowiły osoby uczęszczające na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale byli także seniorzy, którzy na kurs trafili czytając ogłoszenie w lokalnej prasie.

Celem naszego przystąpienia do projektu była potrzeba zorganizowania w bibliotece działania dla seniorów. Na podstawie przeprowadzonych rozmów z użytkownikami biblioteki oraz ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku dowiedzieliśmy się, że jest w tym środowisku zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć z edukacji ekonomicznej oraz korzystania z komputerów i Internetu.

Dlaczego warto?

Przystąpienie do projektu pozwoliło nam jako bibliotece pozyskać nowych użytkowników, pokazać kompetencje pracowników w zakresie pracy z seniorami. Zaletami dla uczestników były, oprócz pozyskania wiedzy ekonomicznej oraz przećwiczenia obsługi komputera, także aspekty socjologiczne: możliwość spędzenia czasu w miłej atmosferze, możliwość zabrania głosu w dyskusji, gdzie każde zdanie było tak samo ważne. Nasi uczestnicy pozyskali większą pewność siebie jeśli chodzi o wiedzę ekonomiczną oraz niezbędne informacje na temat praw konsumenta. Stwierdzili, że po ukończeniu kursu z większą swobodą będą rozmawiać z pracownikami banków i innych instytucji, gdyż wiedzą już o co zapytać i co jest ważne przy załatwianiu spraw w banku.

Z racji tego, że w bibliotece znajduje się pracownia komputerowa wielu z naszych uczestników zgłosiło chęć przychodzenia na indywidualne zajęcia z obsługi komputera, robienia zakupów przez Internet oraz korzystania z innych narzędzi internetowych, nie tylko związanych z edukacją finansową.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Przygotowania rozpoczęły się krótko po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu biblioteki do projektu. Nie znając jeszcze szczegółów zaczęliśmy szukać osób chętnych do uczestniczenia w kursie poprzez informowanie użytkowników biblioteki – seniorów – o planowanym rozpoczęciu projektu "O finansach... w bibliotece". Dwie bibliotekarki: Magdalena Kowalewska i Marzena Andrzejewska przeszły kursy e-learnigowe oraz 2-dniowe szkolenie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, gdzie otrzymały wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. Podczas szkolenia miały okazję porozmawiać z przedstawicielami olsztyńskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, do którego zgłosiły się później z prośbą o przesłanie materiałów promocyjnych. Otrzymały kilka paczek z broszurami i ulotkami, które rozdały naszym kursantom oraz udostępniły pozostałym użytkownikom biblioteki umieszczając je w widocznym miejscu, by zainteresowane osoby mogły przeczytać lub zabrać ulotki do domu.

Informacje o kursie przygotowaliśmy na plakatach, które zamieściliśmy na stronie internetowej biblioteki oraz profilu facebookowym. Plakaty zostały umieszczone także na stronie Urzędu Miasta oraz w lokalnej prasie. Większość uczestników zgłosiła się po bezpośrednim zaproszeniu, podczas którego wyjaśnione zostały konkretne szczegóły dotyczące kursu. Szczegóły te omawialiśmy przed zajęciami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prezes UTW Lech Bober, który jest równocześnie przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów także zapisał się na kurs. Wspólnie z nami zachęcał do skorzystania z kursu innych członków UTW i Miejskiej Rady Seniorów. W kursie brały również udział osoby, które już wcześniej pytały się bibliotekarzy o kursy komputerowe dla seniorów, a także mieszkańcy miasta, którzy dowiedzieli się o projekcie z Gazety Nowomiejskiej.

Do naszych przygotowań zaliczyć można m.in. zakup materiałów papierniczych (teczek, notesów i długopisów) dla kursantów oraz upominków rozdawanych razem z certyfikatami na zakończenie kursu. Nasi uczestnicy otrzymali ręcznie wybijaną monetę - Cekin Nowomiejski. Upominek ten wpisał się zarówno w tematykę ekonomiczną jak i regionalną. Był miłą pamiątką dla uczestników kursu.

Przygotowane zostały także ręcznie malowane dekoracje - obrazki odpowiadające tematycznie poszczególnym modułom kursu. Przystrajały one wygląd sali, w której odbywały się zajęcia.

 

Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Opis kolejnych kroków w przygotowaniach znajduje się w prezentacji umieszczonej na końcu.
W TRAKCIE REALIZACJI

Realizację kursu rozpoczęliśmy od zorganizowania spotkania organizacyjnego, przy kawie i ciastkach, które odbyło się 26 lutego. Na spotkaniu ustaliliśmy z naszymi seniorami godziny i daty spotkań. Ustaliliśmy, że nieobecność na pojedynczych zajęciach będzie można odrobić na zajęciach indywidualnych w pracowni multimedialnej. Uczestnicy rozwiązali także test poziomujący. Kurs rozpoczęliśmy 14 marca, zajęcia odbywały się co drugi dzień (z przerwą wielkanocną) w godzinach 10:00 – 13:00. Zakończyły się 1 kwietnia. Pierwsze spotkanie miało charakter trochę eksperymentalny, z racji tego, że był to nasz pierwszy kurs. W naszym przypadku najlepszym wyjściem było przechodzenie poszczególnych stron modułu przez użytkowników w swoim własnym tempie z uzupełnieniem przez prowadzących poszczególnych informacji oraz moderowaniem dyskusji. Zatrzymywaliśmy się wspólnie przy filmach do obejrzenia oraz poszczególnych zadaniach, które rozwiązywaliśmy wykorzystując projektor. Z racji tego, że niektórzy uczestnicy rozwiązywali moduły na jednym komputerze z partnerem, udało nam się tak dobrać seniorów w pary, że przy jednym stanowisku znajdowała się osoba bardziej doświadczona w korzystaniu z Internetu, która pomagała osobie słabszej.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   komputery z dostępem do Internetu
 •   projektor
 •   poczęstunek - kawa i ciasto
 •   materiały pomocnicze - tablica, kolorowe karteczki do wykonywania zadań dodatkowych
Po zakończeniu

Ostatni moduł wraz z ankietą ewaluacyjną wykonaliśmy 1 kwietnia. Wtedy też odbyło się oficjalne zakończenie z wręczaniem certyfikatów oraz upominków. Nasza grupa seniorów była bardzo aktywna. W podziękowaniu za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu, pomoc osób prowadzących oraz miłą atmosferę podczas szkolenia - organizatorzy kursu: dyrektor Daniela Kowalska oraz bibliotekarki Magdalena Kowalewska i Marzena Andrzejewska otrzymały kwiaty od uczestników szkolenia.

Uczestnicy chwalili kurs e-learningowy, jego poziom oraz zdobyte informacje. Zgodnie stwierdzili, że zdobyta wiedza oraz praktyczne umiejętności m.in. korzystanie z konta internetowego przydadzą im się w życiu codziennym. Jedna z uczestniczek, jednocześnie najstarsza, 80-letnia pani Urszula zapowiedziała, że planuje założyć sobie konto internetowe. Inna uczestniczka - emerytowany pracownik banku, zapisała się na ten kurs w celu podwyższenia wiedzy z zakresu wykorzystywania komputera i Internetu w bankowości oraz odświeżenia wiedzy ekonomicznej, która szybko robi się przestarzała, jeśli nie mamy z nią kontaktu.

Kilka dni po zakończeniu zgłosiły się 2 uczestniczki, które zgodziły się na krótki wywiad przed kamerą opisujący ich wrażenia. Link do filmiku znajduje się poniżej.

Po zakończeniu kursu w środę 27 kwietnia w naszej bibliotece odbyło się spotkanie bibliotekarzy z powiatu nowomiejskiego. Brali w nim udział bibliotekarze z MBP w Nowym Mieście Lubawskim, GBP w Biskupcu, GBP w Kurzętniku oraz z bibliotek w Gwiździnach, Bratianie i Jamielniku. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i podsumowanie efektów projektu "O finansach… w bibliotece”, a także nawiązanie nowych kontaktów i partnerstw, które w przyszłości mogą zaowocować wspólną realizacją przedsięwzięć. Na spotkaniu podzieliłyśmy się naszą relacją z przeprowadzenia projektu w formie prezentacji.

 

DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogłoby być zrobione inaczej?

Projekt przebiegł bez żadnych niespodzianek, z którymi nie można było poradzić sobie od razu. Uczestnicy odnieśli się do kursu w samych pozytywnych słowach.

Informacje dodatkowe

Kilka linków prezentujących naszą relację z przeprowadzenia projektu:

Podsumowanie projektu na stronie internetowej biblioteki:

http://tiny.pl/grg5t

Profil biblioteki na facebooku:

http://tiny.pl/grg57

 

Spotkanie Podaj dalej: http://bibliotekanml.pl/index.php/component/k2/item/365-podaj-dalej _ _ _ _

 

Prezentacja podsumowująca przygotowana na platformie Prezi:

http://tiny.pl/grg5r

Filmik - wywiad z uczestniczkami:

http://tiny.pl/grg5c

 

(nieaktywne linki można skopiować do paska adresowego w przeglądarce)