• Sceariusz
 • Publikacja: 09.05.2016
 • Edycja: 27.02.2019
 • 1 
Głęboko osadzeni w projekcie "O finansach w bibliotece"
Głęboko osadzeni w projekcie

 • Budżet działania: 925 zł
 • Czas przygotowania: 2 tygodnie
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 27
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

W projekcie "O finansach..." trzebińska biblioteka uczestniczy już po raz czwarty. Postanowiłyśmy więc opierając się na doświadczeniu w szkoleniach ekonomicznych podnieść sobie poprzeczkę i sięgnąć po wyjątkowych odbiorców z grupy objętej pewnym wykluczeniem.W związku z wieloaspektową współpracą z Zakładem Karnym na terenie naszego miasta pojawił się pomysł zaproszenia osadzonych do udziału w projekcie "O finansach..." Przecież po odbyciu kary, wiedza ekonomiczno-finansowa na pewno się przyda. Odpowiednie podejście do kwestii finansów może być ważnym narzędziem w złożonym procesie resocjalizacji społecznej. W związku z pozytywnym przyjęciem pomysłu przez Zarząd i Wychowawców Zakładu Karnego w Trzebini przystąpiliśmy do realizacji wspólnego przedsęwzięcia. Dotychczas osadzeni bywali często w trzebińskiej ksiąznicy z okazji prelekcji historycznych, wystaw i spotkań. Uczestniczyli w projekcjach podróżniczych filmów autorskich itp. Tym razem zostali zaproszeni do zajęć edukacyjnych w zakresie ekonomii. Przyjęli to bardzo dobrze i okazało się,że chętnych jest więcej niż przewidywałyśmy. Czasu i chęci też nie zabrakło.

Dlaczego warto?

Zaproszenie tak nietypoweji niejednorodnej grupy okazało się dużym wyzwaniem.Już na pierwszym spotkaniu okazało się, że grupa jest mocno zainteresowana tematyką ekonomiczną, która jest im potrzebna do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W trakcie spotkań osadzeni chętnie dzielili się ciekawymi doświadczeniami życiowymi. Szybko obdarzyli nas zaufaniem i aktywnie uczestniczyli w prowadzonych przez nas zajęciach. Wiele satysfakcji sprawiało im wykonywanie zadań i rozwiązywanie testów. Juz samae te działania powodowały u nich wzrost samooceny, a co za tym idzie poczucie własnej wartości tak potrzebne w tej grupie. Z zadowoleniem odnotowałyśmy,że chętnie przychodzą do biblioteki. Wierzymy też w zapewnienia,że po powrocie do swoich rodzinnych stron zainteresują się ofertą własnych bibliotek.

W trakcie przygotowania

Rozpoznanie potrzeb w środowisku. Zaproszenie do udziału na poziomie zzawansowanym skierowane do uczestnikow poprzednich edycji(na poziomie postawym). W naszym przypadku najlepsze efekty przyniosła rekrutacja bezpośrednia wśród użytkowników biblioteki. Udało się zebrać grupę na poziom podstawowy i na poziom dla zaawansowanych.W trakcie prac rekrutacyjnych narodził się pomysł skierowania zaproszenia do udziału w kursie do Zakładu Karnego w Trzebini.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Współpraca w środowisku i znajomość potrzeb różnych grup społecznych
 •   Możliwości techniczne biblioteki
 •   Chęć współpracy ze strony wychowawcy
 •   Zaufanie osadzonych do biblioteki i bibliotekarzy
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Informacja o projekcie
 2. Weryfikacja kandydatów do udziału w projekcie
 3. Zaproszenie odpowiedniej grupy do udziału w szkoleniach
 4. Przygotowanie materiałów i sali komputerowej
W trakcie realizacji

W tegorocznej edycji czekało nas dużo pracy, ponieważ do przeszkolenia miałyśmy trzy odrębne grupy uczestników. Jako pierwszą zaprosiłyśmy grupę zaawansowaną, rekrutującą się z uczestników poprzednich edycji. Dla tej grupy zaprosiłyśmy ekspertów: Rzecznika Praw Konsumenta i przedstawicielki zaprzyjaźnionego banku. Eksperci uzupełnili wiedzę teoretyczną uczestników, zdobytą na spotkaniach w Bibliotece- o wiedzę praktyczną. Bardzo pomocne okazały się przygotowane przez naszą koleżankę Sylwię z biblioteki w Andrychowie zestawienia linków do stron internetowych.Kolejna grupa - osadzeni-stanowiła największe wyzwanie dla prowadzących. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu,żeby lepiej skupić uwagę osób, które nie mają w trakcie odbywania kary dostępu do internetu. Wszystko trzeba było zrealizować w bibliotece.Duże zaangażowania i autentyczne zainteresowanie osadzonych potwierdziło celowość tych szkoleń.Czynnie i uczestniczyli w spotkaniach, chętnie wykonywali zadania i dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie finansów. Wiedza praktyczna i umiejętności wyszukiwania w internecie informacji na tematy ekonomiczne, zapewne przyda im się na wolności. Jak to zauważył jeden z uczestników-pozwoli im też uniknąć błędów, które mogłyby doprowadzić do przestępstwa.Była to dla nich także okazja do pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu w bibliotece zauważył jeden z uczestników-pozwoli im też uniknąć błędów, które mogłyby doprowadzić do przestępstwa. Była to dla nich także okazja do pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu w bibliotece.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Odpowiednia organizacja pracy biblioteki umożliwiająca prowadzącym przeprowadzenie szkoleń
 •   Przygotowanie sali(komputery z dostępem do internetu, rzutnik multimedialny, ekran, poczęstunek)
 •   Zaproszenie ekspertów na spotkania dla zaawansowanych(Rzecznik Praw Konsumenta)
 •   Ustalenie terminów spotkań poszczególnych grup
 •   Przygotowanie merytoryczne prowadzących-dokładne omówienie scenariuszy
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Organizacja spotkań z wykorzystaniem dostępnych scenariuszy
 2. Zorganizowanie 5 spotkań dla osadzinych według scenariusza na poziomie podstawowym
 3. Zorganizowanie spotkań na poziomie zaawansowanym
 4. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta
 5. Spotkanie z przedstawicielkami zaprzyjaźnionego banku
 6. Zogarnizowanie 5 spotkań według scenariusza na poziomie podstawowym
Po zakończeniu

Wręczenie certyfikatów uczestnikom, odbędzie się tradycyjnie na uroczystym bankiecie w bibliotece. Uczestnicy otrzymają je z rąk naszego Opiekuna Regionalnego - Wojciecha Momota i Dyrektora Biblioteki. Dodatkową atrakcją będzie wycieczka do Krakowa. Z powodu remontu nie możemy odwiedzić krakowskiego Oddziału NBP, gdzie mieliśmy zwykle prezentacje o zabezpieczenich polskiego pieniądza i mogliśmy zobaczyć z bliska jak działa NBP. W tym roku odwiedzimy Muzeum, gdzie zapoznamy się z historią pieniądza i obejrzymy zbiory numizmatów. Naszym przewodnikiem po Krakowie, tradycyjnie będzie Wojciech Momot. Grupa osadzonych z powodu zasad odbywania kary, nie będzie brała udziału w bankiecie i wycieczce. Muszą tym razem zadowolić się uzyskaniem certyfikatów i satysfakcją z pozytywnego ukończenia kursu.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Przygotowanie certyfikatów.
 •   Organizacja uroczystego zakonczenia(zaproszenia, poczęstunek)
 •   Organizacja wyjazdu do Krakowa(bus, ubezpieczenie,plan wycieczki)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Uroczysty bankiet na zakończenie projektu i rozdanie certyfikatów
 2. Czynny udział w spotkaniu "Podaj dalej" w Chełmku(przygotowanie prezentacji na temat realizacji projektu OFB w trzebińskiej bibliotece)
 3. Edukacyjna wycieczka do Krakowa "Śladami historii pieniądza"
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Korzystając z doświadczenia zdobytego w poprzednich edycjach zrobiłyśmy wszystko z dużym zaangażwaniem i według przemyślanych standardów. Po raz pierwszy, za namową koleżanek z Chrzanowa-Eweliny i Ani. Mimo naszych obaw, udało się przejś przez to pomyślnie. Okazało się, że kurs na poziomie zaawansowanym daje wiele możliwości, a scenriusz jest bardzo elastyczny. Ponadto osoby, które juz uczestniczyły w kursie OFB mogą pogłębić swoją wiedzę ekonomiczną. Gorąco zachęcamy do podjęcia się realizacji tego scenariusza!

Informacje dodatkowe

Ponieważ uroczysty bankiet na zakończenie i wycieczka edukacyjna jeszcze przed nami (12 i 13 maja) w załączeniu zamieszczamy zdjęcia z poprzednich edycji projektu. Nasi eksperci, zaproszeni w ramach kursu na poziomie zaawansowanym bardzo dobrze ocenili wartości merytoryczne kursu i zadania w nim zawarte. Atrakcyjność wykorzystanej tu metody edukacyjnej i możliwości jakie daje kurs e-lerningowy podnoszą wartość całego projektu.