• Scenariusz
 • PUBLIKACJA: 07.05.2016
 • EDYCJA: 07.05.2016
 • 5 
O finansach w kolbuszowskiej bibliotece
O finansach w kolbuszowskiej bibliotece

 • Budżet działania: 750 zł
 • Czas przygotowania: 30 dni
 • Czas trwania: 60 dni
 • Liczba organizatorów: 8
 • Liczba uczestników: 21
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

_ **Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej (woj. podkarpackie) ** _ po raz drugi wzięła udział w kolejnej edycji programu "O finansach... w blibliotece". W poprzedniej edycji udział wzięło 6 filii bilioteki. Ze względu na małą ilość stanowisk komputerowych w programie w każdej filii uczestniczyło od 4 -6 osób. Po zakończeniu III edycji programu stwierdziliśmy, że kontynuacja takiego przedsięwzięcia w Głównej Bibliotece przyniosłaby jeszcze lepsze efekty. Ciągle bowiem nasi Seniorzy zgłaszali chęć uczestniczenia w ciekawych spotkaniach. Nasza biblioteka od wielu lat współpracuje z osobami starszymi. Spotkania o tematyce finansowej mogłyby poszerzyć naszą ofertę dla tej grupy osób. Chcieliśmy także spróbować wykorzystać tablety do przeprowadzenia kursu. Dotychczas prowadziliśmy kursy dotyczące obsługi komputera. Zastosowanie tabletów wydawało nam się dobrym sposobem zachęcenia do skorzystania z nowinek technologicznych.

Dlaczego warto?

Reealizacja projektu przyniosła wiele korzyści zarówno dla biblioteki, bibliotekarzy, jak i dla samych seniorów .

 1. Potrzeba prowadzenia spotkań, przekazywania wiedzy o finansach, moblilizowało nas bibliotekarzy do szczególnego zaangażowania się i przygotowywania do każdego modułu kursu. Kurs e-lerningowy dla prowadzących spotkania pomógł nam poznać zasady funkcjonowania niektórych zjawisk społecznych oraz przygotować się do wystąpień publicznych. Warto było ponieść taki wysiłek, będzie to procentować w przyszłości w naszej pracy z czytelnikami.

 2. Z rozmów z uczestnikami kursu wynika, że organizowanie takich spotkań stanowi dla nich bardzo dużą wartość, zmusza ich do aktywności, do wychodzenia z domu, rozmów, kontaktowania się ze swoimi rówieśnikami. Program daje bardzo duże możliwości przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu pokolenia osób 50 +. To co wydawało się Seniorom nie do pokonania, okazało się być nawet przyjemnym. Zastosowanie kursu online zmusza uczestników do doskonalenia swoich umiejętniości w posługiwaniu się m.in komputerem, tabletem czy też nowoczesnym telefonem. Aplikacja zostala tak przygotowana, że można ją odtwarzać na takich urządzeniach. Poza tym biblioteka stała się dla tych osób bardzo dobrym miejscem spotkań, a tematyka finansów dobrym i potrzebnym tematem do rozmów. Dyskusje podczas spotkań przynosiły wiele rozwiązań na nurtujące ich pytania. Projekt jest też bardzo dobrą promocją biblioteki w środowisku lokalnym.

W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

Projekt rozpoczęliśmy od przeanalizowania sposobu przeprowadzenia poprzedniej edycji programu, po to by stwierdzić co zrobiliśmy dobrze, a co można jeszcze poprawić. Wykorzystaliśmy do tego celu analizę SWOT. Wypisaliśmy nasze atuty, słabe strony, szanse i zagrożenia. To pomogło nam ustalić plan działania. Przeanalizowaliśmy także zakres programu. Wzięliśmy udział w szkoleniach, początkowo online, a potem także stacjonarnych. Do promocji projektu wykorzystaliśmy plakaty przygotowane przez FRSI, ulotki zostawiono w Wypożyczalni Głównej MiPBP oraz w Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kolbuszowej (PZERiI). Informacja o naborze do projektu ukazała się w lokalnym miesięczniku „Ziemia Kolbuszowska”. Na spotkaniach Klubu Trzeciego Wieku rozpoczęliśmy promocje projektu. Początkowo Seniorzy nie wykazywali większego zainteresowania taką tematyką, twierdzili bowiem, że nowoczesne formy zarządzania finansami są im zbędne. Wykorzystując wiedzę z poprzedniej edycji programu, zaprezentowaliśmy na jednym ze spotkań prezentację ukazującą zdjęcia z kursu. To zachęciło naszych Seniorów do wzięcia udziału w projekcie, stwierdzili, że z naszą pomocą dadzą sobie radę z obsługą komputerów oraz tabletów. Przedstawienie programu szkoleń podczas spotkania zorganizowanego w Oddziale PZERiI w Kolbuszowej było dobrym sposobem do pozyskania kolejnych osób do projektu, zwłaszcza, że były to osoby, które nigdy nie korzystały z oferty biblioteki. Po tych działaniach okazało się, że mamy komplet uczestników.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Analiza przeprowadzenia poprzedniej edycji projektu.
 •   Promocja projektu.
 •   Nabór uczestników.
 •   Przygotowanie wstępnego grafiku spotkań (w tym spotkanie organizacyjne).
 •   Pozyskanie wolontariuszy oraz przyjaciół biblioteki.
 •   Pozyskanie lokalnych partnerów
 •   Przygotowanie sprzętu komputerowego
 •   Udział w szkoleniach i webinariach.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Udział w 2 kursach e-lerningowych: dla prowadzących spotkania edukacyjne w ramach projektu oraz "O finansach... w bibliotece" i webinarium.
 2. Ustalenie planu działania oraz znalezienie innowacyjnych metod prowadzenia szkolenia. Aby spotkania przebiegały w atrakcyjnej formie zastosowaliśmy różne metody działań, zabawy ruchowe, quiz, anagramy, prezentacja ciekawych artykułów dotyczących tematyki finansów, w przerwach pokaz krótkich audycji z serii "Dzieci wiedzą lepiej" np. "Co to są pieniądze",,
 3. Zapisy zgłaszających sie uczestników.
 4. Poszukiwanie wolontariuszy potrzebnych do pomocy seniorom w obsłudze sprzetu, nagrywaniu filmików w czasie gdy bibliotekarze prowadzą spotkanie. Wolontariusze to nasi zaprzyjaźnieni uczniowie 2 szkół średnich.
 5. Przeprowadzenie rozmów z lokalnymi partnerami, m.in. z Regionalnym Towarzystwem Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej. Członkowie Towarzystwa pomogli nam promować projekt.
 6. Przeprowadziliśmy także rozmowy z właścicielką cukierni jak również z właścicielką sklepu papierniczego "Paks" w Kolbuszowej. Obie Panie dały nam duży rabat na swoje produkty m.in. zakupiliśmy pyszne ciastka oraz eleganckie komplety długopisów dla naszych kursantów.
 7. Przygotowaliśmy również loga projektu na etui z długopisami, na pamiątkę uczestnictwa w szkoleniach dla naszych Seniorów.
 8. Informatyk przygotował sprzet komputerowy, sprawdził też czy tablety bedą otwierać wszystkie elementy kursu elerningowego
W TRAKCIE REALIZACJI

Realizując program chcieliśmy pokazać kursantom, że umiejętność posługiwania się bankowością elektroniczną ma dużo praktycznych zalet, a wiedza z zakresu edukacji ekonomicznej może być bardzo pomocna w życiu każdego człowieka, bez względu na jego wiek. Chcieliśmy, by Seniorzy wyzbyli się lęku i zaczęli korzystać z usług bankowych za pomocą Internetu, oraz żeby mieli świadomość, że istnieją takie instytucje, które dbają o zabezpieczenie naszych finansów. Ponadto naszym celem stało się przekonanie kursantów do bezpiecznego posługiwania się kartami bankowymi oraz wskazanie organizacji i instytucji, do których mogą się zwrócić w razie problemów. Podczas spotkań realizowaliśmy program zawarty w 5 modułach kursu e-lerningowego. W czasie realizacji I modułu kursu, pojawiły się problemy ze zdyscyplinowaniem całej grupy. Bowiem każdy z kursantów indywidualnie otwierał prezentacje multimedialne i filmiki, co prowadziło do przerw w ich odtwarzaniu. Nie wszyscy radzili sobie z obsługą komputera. Z pomocą wolontariuszy zrealizowaliśmy I moduł. Przed następnym spotkaniem podszkoliliśmy osoby słabo radzące sobie ze sprzętem. Okazało się także, że Seniorzy woleli korzystać z tabletów niż z komputerów. Lepiej radzą sobie bez posługiwania się myszką. Po każdym module umieszczaliśmy zdjęcia na naszym bibliotecznym Facebooku (dostępne są one pod linkiem podanym poniżej), wiemy, że nasi Seniorzy zaglądali tam zaraz po kursie, chwaląc się rodzinie i znajomym.

Link do albumu "O finansach... w bibliotece" https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1057910417563835.1073741862.10755373926617

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Spotkanie organizacyjne.
 •   Sprawdzenie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym uczestników kursu.
 •   Wygenerowanie pinów dostępu do platformy szkoleniowej.
 •   Sprzęt komputerowy, dodatkowo odtwarzacz multimedialny, duży ekran, aparat fotograficzny, kamera.
 •   Tablica do zapisywania informacji, diagramów.
 •   Materiały szkoleniowe.
 •   Poczęstunek.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Pierwsze spotkanie projektu odbyło się już 11 lutego. Było to spotkanie organizacyjne. Przedstawiliśmy zakres projektu, tematy, ilość spotkań, podaliśmy wstępnie daty spotkań. Okazało się, że grafik spotkań jaki zaproponowaliśmy pasował uczestnikom. W czasie rozmów ustaliliśmy ile osób posługuje się sprzętem komputerowym, a ile wymagać będzie przeszkolenia. Z osobami słabo radzącymi sobie z komputerem lub tabletem przeprowadziliśmy szkolenie podstaw podczas naszych dyżurów w czytelni biblioteki. Tam bowiem mamy stanowiska komputerowe oraz dużą przestrzeń do prowadzenia spotkań. W tej pracy nie ocenieni byli nasi wolontariusze. Rozdaliśmy do podpisania oświadczenia o wykorzystaniu wizerunku. Na dużym ekranie zaprezentowaliśmy fragmenty I modułu kursu dla objaśnienia jak będzie przebiegać szkolenie. Kilka osób zgodziło się wypełnić ankietę poziomującą. Ze względu na przedłużający się czas spotkania umówiliśmy się, że zrobimy to w innym dniu.
 2. Na następnym spotkaniu rozdaliśmy piny do logowania się i wypełniliśmy ankiety z danymi osobowymi Podczas kolejnych spotkań realizowaliśmy po kolei moduły kursu. Oprócz zadań i informacji podawanych na platformie internetowej zastosowaliśmy także inne metody pracy, rozwiązywaliśmy anagramy, guizy, zabawę ruchową, w przerwach dla rozluźnienia atmosfery, kiedy wydawało się nam, że kursanci tracą uwagę puszczaliśmy na dużym ekranie audycje z serii "Dzieci wiedzą lepiej" np. "Co to są pieniądze" lub "Co to jest starość". Dodatkowo do modułu dotyczącego narodowego Banku Polskiego wykorzystaliśmy plakaty z prezentacją nowych banknotów oraz z opisami ich zabezpieczeń. Wydrukowaliśmy także kilka artykułów dotyczących ubezpieczeń, które znaleźliśmy na stronie internetowej. Artykuły kursanci mogli zabrać do domu, żeby nie przedłużać spotkania.
 3. Wszystkie prezentacje multimedialne oraz filmiki pokazywaliśmy na dużym ekranie, żeby można było je oglądać bez zawieszania się.
 4. Podczas przerw, kursanci mogli prowadzić dyskusje przy dobrym ciastku i kawie.
Po zakończeniu

Zakończenie kursu odbyło się po 5 module. Nie mogliśmy zorganizować dodatkowego spotkania ponieważ 3 osoby wyjeżdżały do sanatorium. Dyrektor Biblioteki uroczyście wręczył certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu oraz podziękowania dla wolontariuszy. Rozdaliśmy także przygotowane długopisy z logiem projektu na pamiątkę spotkań w bibliotece. Był też pyszny tort i dużo miłych słów oraz podziękowań. Seniorzy zgłaszali także potrzebę kontynuacji takich spotkań. Z kursantami umówiliśmy się, że we wrześniu spotkamy się, by pokazać im przygotowany przez nas film nakręcony podczas spotkań. Ponadto pozyskaliśmy kilka osób do pomocy w organizacji innych przedsięwzięć w bibliotece. Seniorzy chcą być u nas wolontariuszami. Już 9 maja będą czytać bajki przedszkolakom podczas "Maratonu czytania dla przedszkolaków" w ramach realizowanego przez nas projektu "Czytanie jest fajne". Kończąc projekt zorganizowaliśmy spotkanie "Podaj dalej". Ponieważ jesteśmy Biblioteką Powiatową zaprosiliśmy na to spotkanie Dyrektorów Bibliotek Gminnych z Majdanu Królewskiego, Cmolasu, Dzikowca, Raniżowa i Niwisk. Przedstawiliśmy założenia tego programu, podkreślając korzyści płynące z realizacji szkoleń. Aby nie być gołosłownym pokazaliśmy film nakręcony podczas naszych spotkań, który znajduje się w linku poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=ju1DxT6_00o

 

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Przygotowanie certyfikatów, podziękowań i upominków.
 •   Przygotowanie poczęstunku.
 •   Ustawienie stolików do ostatniego spotkania.
 •   Przygotowanie sprzętu nagrywającego wypowiedzi uczestników szkoleń.
 •   Ustalenie terminu spotkania "Podaj dalej"
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rozdanie certyfikatów, upominków i podziękowań.
 2. Spotkanie przy torcie i kawie.
 3. Rozmowy kursantów, wymiana swoich doświadczeń i chwalenie się umiejętnościami nabytymi podczas szkoleń. Podanie propozycji dalszej współpracy z seniorami.
 4. Nagranie wypowiedzi osób uczestniczących w kursie oraz naszych wolontariuszy.
 5. Przygotowanie filmu, przeprowadzenie spotkania "Podaj dalej"
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogłoby być zrobione inaczej?

Po przeanalizowaniu naszych działań dotyczących sposobu prowadzenia szkolenia stwierdzamy, że aby dogłębnie wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje przygotowany na platformie internetowej zakres materiału, potrzeba jest poświęcić więcej czasu na każdy moduł. Być może w kolejnej edycji spróbujemy omawiać moduły w czasie 2 spotkań. Więcej czasu trzeba poświęcić także na utrwalanie materiału oraz na prowadzenie dyskusji wśród uczestników.