• Sceariusz
 • Publikacja: 20.12.2014
 • Edycja: 20.12.2014
 • 6 
Warsztaty komputerowe dla kobiet 50+
Warsztaty komputerowe dla kobiet 50+

 • Budżet działania: 0 zł
 • Czas przygotowania: 30 dni
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 3
 • Liczba uczestników: 8
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Nowe technologie są często nieco przerażające dla starszych osób, w szczególności dla kobiet. Jeżeli w starszym wieku po raz pierwszy spotykasz się z komputerem, a dodatkowo przez całe życie jesteś przekonywana, że jakiekolwiek techniczne zagadnienia są nie dla Ciebie - w pewnym momencie zaczynasz wierzyć, że "nie nadajesz się" do jakichkolwiek czynności związanych z technologią. Pomóżmy to zmienić!

Poniższa inspracja opisuje warsztat dla kobiet w wieku 50+ przeznaczony przede wszystkim dla osób z małym doświadczeniem w używaniu komputerów. Warsztat nie ma na celu nauki obsługi komputera, lecz zapoznanie się z podstawowymi zasadami ich działania oraz przełamanie obaw i barier związanych z komputerami, jakie towarzyszą często osobom w dojrzałym wieku. Problem ten dotyczy w dużej części kobiet, więc poniższa inspiracja opisuje organizację warsztatu przeznaczonego właśnie dla nich, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak dostosować przygotowania i program, aby mógł posłużyć innej grupie docelowej uczestników i uczestniczek.

Idea warsztatu jest prosta - każda uczestniczka dostaje do ręki śrubokręt i działający komputer (tzw. pecet - laptopy nie nadają się do tego warsztatu!) i ma za zadanie rozebrać go na częsci, a następnie złożyć i włączyć. Program składa się z trzech etapów:

 1. Włączenie komputera i krótkie wyjaśnienie zasady działania (oprogramowanie vs sprzęt)
 2. Rozmontowanie komputera na części (pod opieką instruktorka lub instruktorki), wraz z funkcji działania poszczególnych elementów.
 3. Zmontowaniem komputera z powrotem i jego włączeniem.
Dlaczego warto?

Miałem okazję współorganizować i poprowadzić warsztaty według scenariusza opisanego poniżej. Każda minuta poświęcona na przygotowanie warsztatów była warta włożonego wysiłku. Naprawdę wspaniale było obserwować moment, w którym uczestniczki włączały złożony samodzielnie komputer, ich bardzo widoczne obawy na początku, a potem ekscytację udanym wykonaniem zadania.

W trakcie przygotowania

Przygotowanie warsztatu wymaga:

 1. Znalezienia odpowiedniej ilości działających komputerów (nie musi to być nowy sprzęt - nie jest tak trudno zdobyć go od firm pozbywających się starych komputerów lub na przykład od Fundacji Techsoup Polska). Być może nawet w bibliotece gdzieś w składziku znajdą się stare komputery? Nawet jeżeli niektóre z nich nie działają, częstu udaje się niskim kosztem lub kompletnie bezkosztowo (angażując entuzjastów i entuzjastów komputerowych) zmontować z kilku wadliwych komputerów mniejszą liczbę działających maszyn.
 2. Znalezienia trenerki lub trenera, który będzie w stanie poprowadzić zajęcia. Podstawowe wymagania wobec takiej osoby to: techniczna znajomość działania komputera, solidne umiejętności komunikacyjne i umiejętność stworzenia bezpiecznej atmosfery dla uczestniczek. Rekomendowane jest, aby osobą prowadzącą warsztat dla kobiet była również kobieta - to daje większe szanse zbudowania bezpiecznej atmosfery w grupie. Idealne jest mieć dwie osoby prowadzące - jedną odpowiedzialną za prowadzenie, drugą udzielającą bieżącej pomocy uczestniczkom.
 3. Rekrutacji - warsztat jest przeznaczony dla osób z małym lub bardzo małym doświadczeniem z technologią, więc należy zwrócić uwagę, aby grupa była w miarę jednolita pod tym względem. Jeżeli będziemy mieć uczestniczki o różnym stopniu zaawansowania, warto jest stworzyć możliwość współpracy i wzajemnej pomocy wśród uczestniczek (np. praca w parach, gdzie jedna z osób ma jasne zadanie wspierać mniej doświadczoną osobę z pary). Warsztaty najlepiej udają się w grupach nie przekraczających 5-8 osób
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   komputery - mogą być starszej generacji, powinny być działające (najlepiej po 1 na osobę)
 •   nawiązanie współpracy z trenerką/trenerem
 •   przygotowanie odpowiednich do posiadanych komputerów narzędzi (sprawdźcie wcześniej co będzie potrzebne! Zazwyczaj będzie to jeden lub dwa śrubokręty)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. zdobycie używanych komputerów i narzędzi
 2. upewnienie się, że komputery są działające
 3. znalezienie trenera/trenerki
 4. ustalenie terminu warsztatów i rezerwacja miejsca
 5. rozpoczęcie rekrutacji
 6. zamknięcie rekrutacji
W trakcie realizacji

Warsztaty trwają nie dłużej niż około 3-4 godzin. Każda uczestniczka ma swój komputer, który na początku warsztatu musi włączyć. Nie poświęcajcie zbyt dużo czasu na rozważania nad włączonym komputerem - to nie są zajęcia z jego obsługi. Wystarczy, że uczestniczki zobaczą, że sprzęt działa. Jeżeli grupa jest bardzo początkująca, warto na tym etapie wyjaśnić nazwy i funkcje poszczególnych elementów (monitor, klawiatura, myszka, jednostka centralna czyli właściwy komputer).

Po takim otwarciu przechodzimy do właściwiej części warsztatu. Komputery są wyłączane i odłączane od prądu (ważne!), a następnie otwieramy obudowy komputerów i zaczynamy je rozmontowywać. Tutaj dużo zależy już od inwencji osoby prowadzącej - generalnie chodzi o to, aby element po elemencie wymontowywać poszczególne części komputera, tłumacząc ich przeznaczenie oraz pomagając uczestniczkom. Nie starajmy się nadmiernie rozmontowywać komputera: wystarczy wymontować takie elementy jak dysk twardy, karta graficzna, karta sieciowa, ewentualnie napęd CD/DVD. Przy każdym z nich jest całkiem dużo do opowiedzenia - wyjaśnienie funkcji i przeznaczenia poszczególnych elementów to ważny i ciekawy element warsztatów.

Kiedy wymontujemy już wszystkie większe elementy, zaczyna się proces odwrotny: uczestniczki składają komputer na nowo. W tym etapie najważniejsze jest asystowanie uczestniczkom i udzielanie im niezbędnej pomocy, ale także monitorowowanie poprawności składania komputerów.

Finałowym momentem jest ponowne podłączenie komputerów do prądu i włączenie złożonych komputerów.

Po zakończeniu

Wszystkie ważne rzeczy które miało się wydarzyć, wydarzyły się w trakcie warsztatów. Utrzymaj kontakt z uczestniczkami - jeżeli będziesz organizować kolejne warsztaty lub spotkania poświęcone tematyce technologicznej, możesz być pewien/pewna, że co najmniej część z uczestniczek będzie chciała z nich skorzystać.