• Sceariusz
 • Publikacja: 24.01.2013
 • Edycja: 24.01.2013
 • 1 
Policz się z historią
Policz się z historią

 • Budżet działania: 500 zł
 • Czas przygotowania: bez ograniczeń
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Liczba organizatorów: 2
 • Liczba uczestników: 30
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Jest to nietypowa forma spotkania autorskiego. Formuła jest tak opracowana by umożliwiała promocję książek historycznych - bez udziału autora. Cały "ciężar" prezentacji tematyki książki spoczywa na grupie rekonstrukcji historycznej. Co więcej, dzięki takiej formie spotkania (z żywą historią) możemy promować większą ilość książek o określonej tematyce - a nie tylko jednego autora.

Dlaczego warto?

Żywa historia - jest to jedna z najbardziej spektakularnych i widowiskowych form promowania/odtwarzania zdarzeń historycznych - w interesujący sposób prezentuje temat spotkania. Dzięki współpracy z rekonstruktorami historycznymi jesteśmy w stanie ożywić spotkanie autorskie ale i wyjść "na zewnątrz" biblioteki. Oczywiście, dodatkowo umożliwiamy odbiorcom: spotkanie nietuzinkowych ludzi i kontakt z różnymi formami przekazu twórczości artystycznej.

W trakcie przygotowania

Najtrudniejszym elementem okresu przygotowawczego - oprócz zaproszenia autora książek - jest uzyskanie pomocy grupy rekonstrukcji historycznej. W obu przypadkach, kluczowym problemem, są finanse. Jeśli posiadamy mały budżet, rezygnujemy z zaproszenia autora i skupiamy swe działania na pozyskaniu grupy rekonstrukcyjnej. Jeśli w Waszej miejscowości lub okolicy działa taka grupa - istnieje duże prawdopodobieństwo, że rekonstruktorzy wspomogą Was za darmo lub za symboliczną kwotę (najczęściej zwrot kosztów dojazdu).

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Pozyskanie do współpracy autora książek historycznych
 •   Pozyskanie do współpracy grupy rekonstrukcji historycznej
 •   Uzgodnienie kwestii finansowych z autorem i rekonstruktorami
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Kampania informacyjna - plakaty, strona www, prasa
 2. Opracowanie scenariusza zdarzenia
 3. Zgoda stosownych władz na organizację imprezy plenerowej (np. rynek miejski, park, szkolne boisko, itp)
 4. Ustalenie miejsca wydarzenia
W trakcie realizacji

Zgodnie z planem/scenariuszem całe spotkanie odbyło się w parku, gdzie stanęły namioty grup rekonstrukcyjnych. Odwiedzający mogli oglądać sprzęt, zwiedzać miasteczko, rozmawiać z rekonstruktorami, przebrać się w mundury. Spotkanie z autorem zaczęło się od wyświetlenia filmiku, w którym znajomi bohatera opowiadali dykteryjki i zabawne wydarzenia z życia autora. Następnie autor opowiadał o swoich książkach, warsztacie, skąd czerpie pomysły na książki i jak się przygotowuje do ich pisania. Po spotkaniu, czytelnicy mogli zakupić książki ww autora oraz uzyskać autograf. Imprezę zakończyła wspólna biesiada przy grochówce i tuszonce.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Miejsce w plenerze
 •   Zaproszeni goście (autor, rekonstruktorzy)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Uzyskanie pisemnej zgody odpowiedniego Urzędu na zorganizowanie imprezy plenerowej w wybranym miejscu
 2. Kampania informacyjna
 3. Poinformowanie - pisemnie - służb ratunkowych o organizowanej imprezie (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe),
 4. Po przybyciu gości - ewentualna korekta scenariusza (np. z powodu załamania pogody, niedostarczenia książek do sprzedaży przez wydawnictwo, itp)
Po zakończeniu

Najważniejszym skutkiem imprezy "Policz się z historią" był:

dla biblioteki - wzrost wypożyczeń literatury popularno-naukowej (dziedzina: historia) oraz pozyskanie nowych czytelników.

dla lokalnej społeczności - nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Ratownictwa Medycznego (które zabezpieczało imprezę od strony medycznej), które przeprowadzi w bibliotece kurs z udzielania pierwszej pomocy.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   miejsce spotkań dla osób chcących działać na rzecz biblioteki i lokalnej społeczności ( i takim miejscem jest oczywiście biblioteka)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem ratownictwa medycznego
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?
 1. Warto bardzo szczegółowo wypytać grupę rekonstrukcyjną ile miejsca potrzebuje na swoje działania (niektóre grupy maja dużą ilość namiotów, sprzętu) by móc zapewnić im stosowną przestrzeń do działania, ale też by uniknąć sytuacji, że na wielkiej polanie stanie jeden namiocik.
 2. Rekonstruktorzy to fachowcy w swojej dziedzinie i nie warto im narzucać swojej wizji "scenek" - szczególnie jeśli jest ona niezgodna z faktami. Napotkamy wtedy silny opór ze strony Rekonstruktorów.
 3. Jeśli miałabym wybierać (z powodów finansowych) czy rezygnuję z autora czy rekonstruktorów - zdecydowanie rezygnuję z autora. Jestem pewna, że próba zastąpienia rekonstruktorów przez np. dzieci z kółka teatralnego, nie odniesie zamierzonego celu.