• Artykuł
  • Publikacja: 04.12.2019
  • Edycja: 05.12.2019
  • 2 
Spotkanie "PODAJ DALEJ " w GBP Świercze

Dnia 4 grudnia br. odbyło się w naszej bibliotece spotkanie "O finansach... w bibliotece. Podaj dalej". Organizacja spotkania była jednym ze zobowiązań naszej biblioteki, wynikających z uczestnictwa w programie. W spotkaniu wzięły udział:
Sekretarz Gminy - Pani Izabela Kiela
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Magdalena Szulecka
Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczach - Pani Mariola Wydurska
Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Strzegocinie - Pani Anna Skorupska.
Tematem spotkania było przekazanie podstawowych informacji o programie edukacji finansowej osób 50 + ". O finansach... w bibliotece. 6 edycja" oraz podzielenie się doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektu.

Spotkanie