• Artykuł
  • Publikacja: 27.02.2019
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
BiblioLABy - lokalne zjazdy szkoleniowe dla bibliotekarzy!

BiblioLABy to spotkania tworzone przez praktyków z myślą o praktykach - czyli regionalne zjazdy dla bibliotekarzy organizowane przez Stowarzyszenie LABiB i partnerskie biblioteki. To niepowtarzalna okazja do wzięcia udziału w zróżnicowanych tematycznie warsztatach, poznania bibliotekarzy z pasją, zainspirowania się nieszablonowymi, a jednocześnie sprawdzonymi pomysłami na działanie, oraz – zaprezentowania inicjatyw ze swojej biblioteki podczas sesji dobrych praktyk. Hasła przewodnie spotkań w poszczególnych województwach nawiązują do niezwykle zróżnicowanych kompetencji, które posiadają obecnie pracownicy bibliotek. Do ich zadań należy szeroko rozumiana promocja czytelnictwa realizowana poprzez coraz bardziej innowacyjne działania, zorientowane na potrzeby odbiorców. Dlatego też każdego roku zjazdy lokalne odbędą się w kilku województwach, a ich tematyka dostosowana zostanie do potrzeb lokalnego środowiska bibliotekarskiego.

 

W 2018 roku zorganizowaliśmy 4 BiblioLABy dedykowane bibliotekarzom z Lubelszczyzny, Mazowsza, Pomorza Zachodniego i Małopolski. W tym roku odbył się również zjazd dla bibliotekarzy z Wielkopolski.

Przed nami kolejne spotkania. Już 11 kwietnia odbędzie się BiblioLAB w Zabrzu, w 14 czerwca spotkamy się ponownie w Lublinie, a jesienią w Szczecinie (10 października), Piasecznie (24 października), i Gorlicach (15 listopada).

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zapraszamy pracowników wszystkich typów bibliotek!

Spotkajmy się i wspólnie dzielmy się wiedzą i mnóżmy pomysły!

Monika Schmeichel-Zarzeczna

Więcej informacji znajdziecie na:

http://bit.ly/BiblioLAB2019

 

Kontakt do koordynatorów regionalnych:

Województwo lubelskie: Monika Schmeichel-Zarzeczna

tel. 504 991 154

Województwo mazowieckie: Anna Wysocka

tel. 501 631 473

Województwo zachodniopomorskie: Anna Rutkowska

Województwo małopolskie: Katarzyna Marchwica

tel. 508 615 340

Województwo wielkopolskie: Alicja Banaszek

tel. 697 059 603

Województwo śląskie: Szymon Wałowski

tel. 513191971

BiblioLABy - lokalne zjazdy szkoleniowe dla bibliotekarzy!