• Artykuł
  • Publikacja: 27.02.2019
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Czym jest LABiB?

LABiB to społeczność osób, które dostrzegają potencjał bibliotek i chcą go rozwijać będąc aktywnymi przewodnikami tego procesu. Działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych. LABiB jest dla osób, które wierzą, że dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem jest wartością. Dla osób, które chcą wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu. LABiB tworzą bibliotekarze i inne aktywne osoby, którym bliska jest idea nowoczesnej biblioteki wychodzącej naprzeciw różnorakim potrzebom lokalnych społeczności.

 

LABiB od stycznia 2019 działa jako “Stowarzyszenie LABiB”. Członkowie Stowarzyszenia będą kontynuować projekty, które rozpoczęto w latach ubiegłych, a które okazały się dużym sukcesem.

Wśród projektów LABiB znajdują się:

- BiblioLABy - lokalne zjazdy bibliotekarzy (http://bit.ly/BiblioLAB2019),

- konkurs „Re-Animuj się”, w ramach którego Ambasadorowie LABiBu prowadzą szkolenia dla bibliotek będących laureatami konkursu (http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Konkurs_Re-Animuj_sie_rozstrzygniety_nagrody_trafia_do_27_bibliotek),

- projekt “Praktyka dla praktyka” polegający międzybibliotecznych wymianach pracowników (hhttp://praktykadlapraktyka.pl/).

 

LABiB.pl to również portal społecznościowy stworzony dla ludzi pracujących w społecznościach lokalnych, nastawiony na wymianę praktycznej wiedzy i pomnażanie pomysłów. Portal daje możliwość zainspirowania się działaniami innych oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami. Stanowi przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów. / www.labib.pl

 

LABiB to projekt, który został zapoczątkowany w 2012 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (http://frsi.org.pl/) w ramach Programu Rozwoju Bibliotek (http://frsi.org.pl/projekt/program-rozwoju-bibliotek/).

 

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Czym jest LABiB?