• Artykuł
  • Publikacja: 20.02.2024
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Podręcznik dobrych praktyk dla promotorów czytelnictwa pracujących z młodymi odbiorcami - bezpłatna publikacja


Zapraszam Was serdecznie do skorzystania z bezpłatnej publikacji pt.
„Przystanek: książka! Podręcznik dobrych praktyk dla promotorów czytelnictwa”. To przewodnik po wybranych współczesnych trendach w tworzeniu oferty czytelniczej dla młodych odbiorców, dla których ważnym kontekstem są wyniki badań dotyczących wpływu czytania na rozwój i dobrostan dzieci. Naszymi „przystankami” są kreatywne oraz skuteczne projekty z zakresu upowszechniania czytelnictwa wśród młodych czytelników realizowane na całym świecie, a szczególny punkt odniesienia stanowią działania prowadzone lub możliwe do wdrożenia na gruncie polskim.

Podręcznik jest skierowany przede wszystkim do osób, które na co dzień zawodowo zajmują się promocją czytelnictwa wśród młodych odbiorców – bibliotekarzy, nauczycieli, edukatorów i animatorów życia literackiego – ale z pewnością znajdą w nim  coś dla siebie także rodzice i opiekunowie.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikację można pobrać na stronie.

Zapraszam też na stronę projektu na Facebooku.

O mnie:

Gabriela Dul – polonistka, menadżerka kultury, biblioterapeutka. Od 9 lat zawodowo związana z Instytutem Książki, gdzie zajmuje się upowszechnianiem oraz promocją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim w ramach projektów bookstartowych i kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Członkini Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i Polskiej Sekcji IBBY.

Miłej lektury!

Podręcznik dobrych praktyk dla promotorów czytelnictwa pracujących z młodymi odbiorcami - bezpłatna publikacja