• Artykuł
  • Publikacja: 15.11.2023
  • Edycja: 15.11.2023
  • 0 
Akcja „BOOM! na komiksy i gry planszowe w bibliotece” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku

Za nami spotkanie z uczniami klasy pierwszej i drugiej z Publicznej Szkoły Podstawowej z Przyłęka w ramach tegorocznej akcji „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece”. W trakcie spotkania dzieci poznały bohaterów komiksu „Rodzina Borsuków i Lisów przedstawia. Emocje” autorstwa Brigitte Luciani i Eve Tharlet , który biblioteka otrzymała w ramach wyżej wymienionej akcji od wydawnictwa Egmont. Bohaterowie komiksu opowiadają o sześciu różnych emocjach: gniew, strach, obrzydzenie, radość, smutek i zaskoczenie. Dzieci z zainteresowaniem słuchały każdej części komiksu i opisywały swoje zachowanie do danej emocji przedstawionej w komiksie. W drugiej części spotkania zaprosiliśmy dzieci do pracy plastycznej polegającej na tworzeniu kostki emocji, która posłużyła im do zabawy pod tytułem „Pokaż emocję”, było przy tym wiele radości i zabawy.

W ramach akcji „ BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” nasza biblioteka otrzymała od wydawnictwa Egmont nowe tytuły komiksów i gier planszowych, które będą cieszyć naszych czytelników.

https://gbp.przylek.pl/aktualnosci-gminnej-biblioteki-publicznej-w-przyleku/n,akcja-boom-na-komiksy-i-gry-planszowe-w-bibliotece-1

 Akcja „BOOM! na komiksy i gry planszowe w bibliotece” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku