• Artykuł
  • Publikacja: 12.05.2023
  • Edycja: 12.05.2023
  • 0 
Katalogowanie Własnego Zbioru - Biblioteczki Prywatnych Właścicieli

Zapraszamy do skorzystania z systemu do katalogowania prywatnych zbiorów książek. W ramach systemu każdy właściciel książek może założyć konto, wygenerować etykiety, korzystać z modułu OPAC oraz modułu do automatycznego katalogowania (wymagane jest posiadanie smartfonu).

Udział w systemie jest bezpłatny, więcej informacji można uzyskać w dokumentacji (https://www.youtalky.com/docs) oraz zaproszeniu (https://www.youtalky.com/sprawdz).

O systemie
Katalogowanie prywatnych zbiorów umożliwia każdemu czytelnikowi zostanie bibliotekarzem. Udział w systemie umożliwia przeglądanie lokalizacji najbliższych bibliofili oraz na wymianę książek poprzez zeskanowanie kodu ze skatalogowanej okładki. Udostępnienie użytkownikom bibliotek równoległego systemu w którym mogliby tworzyć wspólną sieć posiadanych tytułów, rozszerza bazę tytułów o te posiadane przez czytelników. Czytelnicy mają dostep do katalogu OPAC przeszukującego wszystkie biblioteczki zarejestrowanych polaków, którzy skatalogowali swoje zbiory. Uzytkownicy korzystając z unikalnych kodów QR na okładkach książek mogą się nimi wymieniać, odnajdywać oraz kontaktować się. 

O celu
Głównym założeniem jest zwiększenie kontaktu interpersonalnego pomiędzy obywatelami, zmniejszenie atomizacji społeczeństwa, otworzenie młodym ludziom platformy do wymiany myśli i tworzenia sieci społeczności opartej na przepięknej pasji jaką jest bibliofilia. Portal poza ofertą katalogowania, umożliwia dodawanie recenzji głosowych i/lub tekstowych o książkach, które można usłyszeć poprzez kody QR książek. Celem pobocznym jest skatalogowanie księgozbiorów polaków tj. de facto rozszerzenie listy dziedzictwa narodowego o prywatnie posiadane zbiory. Główne założenia na podstawie których powstaje YouTalky.com można przeczytać w manifeście (tutaj).

Dla kogo
Portal dostepny jest dla każdego posługującego się językiem polskim. W razie zapytań lub propozycji usprawnienia systemu zapraszam do kontaktu.