• Artykuł
 • Publikacja: 11.05.2023
 • Edycja: 30.11.-0001
 • 0 
Trwają zapisy do wiosennej edycji kursu online "Archipelag Pokoleń 2023"
Trwają zapisy na bezpłatny kurs “Archipelag Pokoleń w edycji LATO 2023. Zapraszamy do udziału pracowniczki/ów bibliotek i instytucji kultury, edukatorki/ów, trenerki/ów, animatorki/ów kultury, słuchaczki/y uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicielki/i NGOsów, społeczniczki/ów i wolontariuszki/y. Każdego, kto interesuje się działaniami międzypokoleniowymi. W latach 2020-2022 odbyło się już pięć edycji, w których uczestniczyło ponad 400 osób!

JAK TO DZIAŁA?

Podczas kursu działacie w grupie i uczycie się od siebie nawzajem. Z samym programem kursu każdy może zapoznać się we własnym zakresie, natomiast prawdziwa nauka odbywa się podczas dyskusji w grupach, które stworzycie już na starcie.

Treści kursu znajdują się na platformie internetowej, do której otrzymacie indywidualny dostęp. Materiały są uporządkowane tematycznie i podzielone na tygodnie. W każdym tygodniu dostaniecie zestaw składający się z tekstów do czytania, nagrań do odsłuchania lub/i obejrzenia oraz ćwiczeń do wykonania. Zapoznajecie się z nimi przed spotkaniem swojej grupy. Każda grupa ma za zadanie spotkać się (telefonicznie lub wirtualnie) raz w tygodniu, żeby przedyskutować zestaw materiałów lub wziąć udział w działaniu – w zależności od tego, co przewidziano w programie na dany tydzień. Po każdym tygodniu będziecie dostawać pracę domową do wykonania.

Na aktywny udział w kursie należy przeznaczyć około 3,5 godzin tygodniowo: 2,5 godz. na zapoznanie się z materiałami i realizację zadań oraz 1 godz. na spotkania na platformie Zoom.

Waszą przestrzeń do wymiany informacji, opinii i doświadczeń stanowi forum dyskusyjne na platformie kursu.


WEŹMIECIE TEŻ UDZIAŁ W SPOTKANIACH ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM:

 • inaugurującym kurs (45 min.) – poniedziałek, 29 maja, godz. 17:30,
 • roboczych (30 min.) – w pięć poniedziałków (5, 12, 19 , 26 czerwca i 3 lipca), zawsze o 17:30
 • z ekspertami (60 min.) – dwa spotkania (dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie)
 • podsumowującym kurs (45 min.) – piątek, 7 lipca, godz. 17:30

Spotkania będą transmitowane w grupie FB oraz nagrywane, a nagrania udostępniane wszystkim uczestnikom.

CZEGO SIĘ NAUCZYCIE?

 • Dowiecie się, czym są działania międzypokoleniowe, gdzie mogą być prowadzone i jaki mają wpływ na lokalne społeczności.
 • Przyjrzycie się szerszemu kontekstowi działań międzypokoleniowych: współczesnym trendom demograficznym i różnym zjawiskom społecznym.
 • Skonsultujecie swój pomysł na działanie międzypokoleniowe z osobami z Waszego otoczenia.
 • Weźmiecie udział w 2 spotkaniach z gośćmi specjalnymi.
 • Poznacie korzyści, jakie działania międzypokoleniowe przynoszą osobom młodszym i starszym, a także całym społecznościom.
 • Dowiecie się, co to jest rzecznictwo i jak je zastosować w praktyce.
 • Pomożemy wybrać najlepsze dla Was indywidualnie metody pracy. Dostaniecie dużo praktycznych wskazówek, jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie międzypokoleniowe.

Więcej na stronie kursu: TUTAJ
Zapisy do 26 maja: TUTAJ

Kurs Archipelag Pokoleń realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w Akcji”.

Trwają zapisy do wiosennej edycji kursu online