• Artykuł
  • Publikacja: 17.04.2023
  • Edycja: 17.04.2023
  • 0 
Językowe stacje zadaniowe w bibliotece szkolnej Sądeckiej Samochodówki

Uczniowie klasy pierwszej szkoły  branżowej w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu wzięli udział w nietypowej lekcji w bibliotece szkolnej.  Na uczestników  czekały JĘZYKOWE STACJE ZADANIOWE. Rozmieściłam w bibliotece 13 stolików w  różnych miejscach. Na każdym stoliku czekało zadanie wymagające sięgnięcia do różnego rodzaju słowników: Słownika wyrazów obcych, Słownika synonimów, Słownika języka polskiego itd. Uczniowie pracowali w parach, szukając wyjaśnienia archaizmów, wyrazów obcych, homofonów, związków frazeologicznych. Jak sami przyznawali sięgali do słownika często pierwszy raz po wielu latach. I dobrze się przy tym bawili. O taki właśnie efekt mi chodziło. Dodatkową atrakcją była ciągła zmiana miejsc i związana z tym wędrówka po bibliotece. Na uczestników czekało 13 stacji zadaniowych – bardzo ciekawa metoda aktywizująca, która sprawdziła się doskonale. Wykonywanie zadań przy różnych stanowiskach sprzyjało rozbudzeniu i utrzymaniu zainteresowania uczniów. W atmosferze dobrej zabawy uczniowie rozwijali kompetencje językowe, ćwiczyli umiejętność wyszukiwania informacji, czytania ze zrozumieniem oraz korzystania z tradycyjnych źródeł informacji.

Językowe stacje zadaniowe w bibliotece szkolnej Sądeckiej Samochodówki