• Artykuł
  • Publikacja: 14.06.2022
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
"Relacje od nowa" - konkurs na projekt z zakresu edukacji kulturowej

"Relacje od nowa" to konkurs organizowany przez Mazowieckie Obserwatorium Kultury dla podmiotów kultury i placówek oświatowych. Czekamy na pomysł na projekty z zakresu edukacji kulturowej dotyczące odbudowywania i budowania relacji społecznych, szczególnie między lokalną społecznością a napływającymi uchodźcami. Nabór trwa do 17 czerwca!

Projekt „Relacje od nowa” skupia się na (od)budowywaniu relacji społecznych między różnymi grupami środowiskowymi i kulturowymi. Ważnym kontekstem proponowanych działań są nowe zjawiska społeczne takie, jak konsekwencje długiego trwania pandemii i związanej z nią izolacji społecznej czy napływ uchodźców, zwłaszcza Ukrainek i Ukraińców. Projekt składa się z kilku modułów, m.in. konkursu, warsztatów, wizyt studyjnych, które są realizowane niezależnie od siebie.

Kilka zasad obowiązujących w konkursie:

  • Projekt konkursowy powinien stawiać sobie za cel odbudowywanie i/lub budowanie relacji społecznych, szczególnie między lokalną społecznością a napływającymi uchodźcami.
  • Projekt konkursowy powinien być realizowany w partnerstwie między podmiotem kultury i placówką oświatową.
  • Czas realizacji projektów to: 24 czerwca-10 października 2022.
  • Projekt nie może być realizowany poza województwem mazowieckim.
  • W konkursie zostaną nagrodzone 4 projekty, w tym maksymalnie jeden z Warszawy.

Jak przystąpić do konkursu?

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić w wordzie formularz dostępny w załączniku, podpisać go przez podmiot składający projekt, zeskanować i wysłać skan w formie elektronicznej na adres: m.rozycka@mik.waw.pl do 17 czerwca 2022 r. włącznie.

W formularzu należy opisać pomysł na projekt z zakresu edukacji kulturowej wraz z harmonogramem realizacji oraz kosztorysem do 8 000 zł.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Kryteria oceny aplikacji konkursowych są szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym w załączniku.

Więcej informacji o projekcie dostępnych pod linkiem: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/15-projekty/7517-relacje-od-nowa.html?fbclid=IwAR3ekm_xw17kpRRc3M7Zo52M1LoObrbd0Jc9UxgKFstrpCCVxj_tTQBmfeg

 

Projekt „Relacje od nowa” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2022 oraz ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego. Realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury.