• Artykuł
  • Publikacja: 12.01.2022
  • Edycja: 12.01.2022
  • 0 
Nabór do projektu Szkoła o Migracji

Fundacja Strefa WolnoSłowa serdecznie zaprasza osoby w wieku od 16 do 35 lat do udziału w programie edukacyjno-artystycznym Szkoła o Migracji, realizowanego w ramach projektu Azyl PL.

  • Szkoła o Migracji - co to jest ❓

✔ To program skierowany do osób z małych ośrodków miejskich, które chcą zainicjować działania dla i z migrantami i migrantkami. Szkoła ma wyposażyć uczestniczki_ów w niezbędne narzędzia i wiedzę, by mogli działać lokalnie w zakresie tworzenia wydarzeń w temacie migracji.

  •  Kto może wziąć udział w projekcie ❓

✔ Osoby w wieku od 16 do 35 lat, które chciałyby w swoim otoczeniu zainicjować działania dla i z migrantami i migrantkami, poznać ich historie oraz zdobyć rzetelną wiedzę z zakresu potrzeb i problemów, z jakimi mierzą się osoby przybywające do Polski i Europy.

  •  Jakie są korzyści z udziału w programie ❓

Szkoła wyposaży uczestników i uczestniczki w niezbędne narzędzia i wiedzę, by mogli_ły działać lokalnie w zakresie tworzenia wydarzeń w temacie migracji. Zespół Strefy WolnoSłowej będzie wsparciem w stworzeniu i realizacji inicjatyw.

  • Jaki jest czas trwania projektu ❓

Od stycznia do czerwca 2022 w ramach Szkoły o Migracji odbędą się regularne warsztaty online oraz 4 weekendowe zjazdy stacjonarne w Warszawie. Każdy_a z uczestników_czek Szkoły będzie pracować nad wydarzeniem z bliską sobie społecznością, uzyska wsparcie merytoryczne i finansowe, aby w czasie trwania projektu zorganizować co najmniej jedną inicjatywę lokalną z udziałem migrantów i migrantek w swojej społeczności.

Ramowy Harmonogram Szkoły o Migracji
24 stycznia - ogłoszenie wyników naboru
31 stycznia (poniedziałek) - online- Otwarcie Szkoły - pierwsze spotkanie w sieci
5-6 lutego (sobota-niedziela) - I zjazd stacjonarny w Warszawie
15 lutego (wtorek) - warsztaty online
5-6 marca (sobota-niedziela) - II zjazd stacjonarny w Warszawie
15 marca (wtorek) - warsztaty online
2-3 kwietnia (sobota-niedziela) - II zjazd stacjonarny w Warszawie
od 12 kwietnia do 14 czerwca - warsztaty oraz konsultacje online w każdy wtorek (od 18:00)
25-26 czerwca (sobota-niedziela) - IV zjazd stacjonarny w Warszawie

  • W jaki sposób można zgłosić się do programu Szkoła o Migracji❓

Aby wziąć udział w projekcie, należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do niedzieli 16 stycznia do godziny 23:59.

Polub profil projektu Azyl Pl na Instagram @azyl_pl 

Więcej o projekcie: AZYL PL***
Zadanie jest realizowane w ramach konkursu regrantingowego projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) pełni funkcję organizacji partnerskiej konsorcjum realizującego projekt oraz organizatora konkursu w Polsce. Materiał / publikacja / tekst* wyraża wyłącznie poglądy autorów i autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani Centrum Edukacji Obywatelskiej.