• Artykuł
  • Publikacja: 16.11.2020
  • Edycja: 30.11.-0001
  • 0 
Międzypokoleniowe spotkanie z Bajką

Czas pandemii wymusił na nas przejście na tryb on-line w pracy z czytelnikiem. Dużym wyzwaniem było zaangażowanie do spotkań osób starszych. Bardzo dobrym rozwiązaniem okazało się włączenie do wspólnego czytania wnuków i ich dziadków.
Współczesne media okazały się także dobrą drogą przekazu i współpracy z autorem bajki podczas spotkań autorskich. Nie stanowiły także przeszkody w wyrażaniu swoich emocji po przeczytaniu bajki, czego efektem było trafne zinterpretowanie treści i ukazanie jej w pracach plastycznych.
Podczas realizacji projektu część z naszych czytelników przełamała swój opór przed kontaktami on-line i nowymi technologiami. Doświadczenie pokazuje, że są one jedną z metod łączenia pokoleń i dobrym pretekstem do wspólnego przebywania i dzielenia się doświadczeniami w rodzinach.

W ramach projektu  Biblioteka on-line: program szkoleniowy dla bibliotekarzy” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci, Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrzycy zrealizowała projekt pod tytułem "Międzypokoleniowe spotkanie z Bajką".

W cyklu odbyły się trzy spotkania on-line:

1. Dzień czytania z seniorem

2. Dzień z autorem- spotkanie autorskie

3. Dzień z młodym czytelnikiem-ilustracje konkursowe.

Pierwszym wydarzeniem projektu było czytanie przez seniorów fragmentu książki Krzysztofa Pławeckiego" Niekrólewska wyprawa". Zadaniem uczestników było nagranie filmu lub zrobienie zdjęcia przedstawiającego wspólne czytanie z wnukami.

Kolejnym etapem projektu było spotkanie on-line z pisarzem i jego książką. Poruszyło ono niewątpliwie wyobraźnię najmłodszych czytelników, a także zaznajomiło ich z zawodem pisarza, z epoką średniowiecza oraz niezwykłą przygodą bohatera książki króla Jana. Wydarzenie skierowane było do dzieci z klas 1-4 szkół podstawowych.

Ostatnim wydarzeniem w cyklu był Dzień z młodym czytelnikiem. Zadaniem dzieci było wykonanie ilustracji do bajki "Niekrólewska wyprawa" Krzysztofa Pławeckiego i przesłanie na maila biblioteki.

W ramach Międzypokoleniowego spotkania z Bajką zamieszczono informacje o rozpoczęciu projektu oraz poszczególnych wydarzeniach w cyklu. Każdy z etapów był dokumentowany na bieżąco zdjęciami, filmami, kolażem ze zdjęć, plakatami, postami informacyjnymi.

Informacje o projekcie były zamieszczane na stronie internetowej: biblioteki, Gminy Oława; Facebooku: biblioteki, Gminy Oława, Oława24, TuOława, Sołectwa Gać, Krzysztofa Pławeckiego-pisarza; w dzienniku elektronicznym szkół Gminy Oława. Informacja o projekcie była udostępniana przez pracowników, czytelników i partnerów Biblioteki.Międzypokoleniowe spotkanie z Bajką