• Artykuł
 • Publikacja: 13.11.2020
 • Edycja: 13.11.2020
 • 1 
"Szlachetne zdrowie...' - spotkanie on-line z biblioteki w Jeziorzanach

Szlachetne zdrowie ...
- spotkanie on-line

Rok 2020 to szczególny czas. Spotkania zwłaszcza seniorów okazują się być bardzo ryzykowne ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa. Gdy świat walczy z wirusem COVID-19 i ciągle słyszymy o dystansie my próbujemy organizować spotkania (również w dystansie). Chcemy podzielić się z Wami propozycją naszego spotkania z seniorami. Może będzie to inspiracją do spotkań w Waszych bibliotekach.

Oto scenariusz spotkania, które odbyło się w ramach projektu "Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy", który realizuje Fundacja Społeczeństwa Informacyjnego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu "Kultura w sieci".
Planowanie, promocja i przebieg spotkania

Spotkanie on-line skierowane do osób 60+ (oraz innych chętnych) odbędzie się  

14 października 2020 r. o godz. 11.00

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu “Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy” który realizuje  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu “Kultura w sieci”.


Planowanie i promocja :

 1. Przygotowanie grafiki plakatu i informacji na stronę/ogłoszenie na 3 tygodnie przed spotkaniem (plakat wykonany w programie canva)
 2. Opracowanie scenariusza spotkania (redagowanie pytań oraz ustalenie czasu na odpowiedzi, ewentualnych zachęt do wypowiadania się uczestników)
 • przygotowanie pytań i treści informacyjnych na spotkanie w formie prezentacji 
 • przygotowanie ewentualnych narzędzi do wykonywania zadań podczas spotkania (janboard, AnswerGarden)
 • zaproszenie do przygotowania na spotkanie przykładowego dania lekkostrawnego dla seniorów. 
 1. Zaprojektowanie regulaminu dla uczestników spotkania (kolejność wypowiedzi, używanie poprawnego słownictwa itp.)
 2. Promocja odbywać się będzie na 2 tygodnie przed spotkaniem. Planujemy promocję i szczegółowe informacje o spotkaniu (plakat + informacja) w następujący sposób :
 • na stronie internetowej biblioteki www.jeziorzany.naszabiblioteka.com
 • na stronie portalu społecznościowego Facebook https://www.facebook.com/biblioteka.jeziorzany 
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy 
 • w ogłoszeniach parafialnych
 • wysyłanie e-maili z informacją, plakatem i linkiem do spotkania aktywnym użytkownikom biblioteki
 • plakaty/ogłoszenia na tablicach ogłoszeń 
 • ulotki z tematyką spotkania on-line i linkiem do tego spotkania
 • rozmowy indywidualne z czytelnikami odwiedzającymi bibliotekę - każdego dnia
 1. Sprawdzenie sprzętu i łącza od strony technicznej - 2 dni przed spotkaniem

Uczestnicy

 • seniorzy 60+ i inne osoby zainteresowane - uczestnicy, są to osoby starsze/dojrzałe, najczęściej są użytkownikami/czytelnikami biblioteki, chętnie uczęszczali na spotkania i warsztaty stacjonarne. Interesują się pracami z rękodzieła, chętnie uczestniczą w spotkaniach DKK, uczęszczali na zajęcia komputerowe i często odwiedzają bibliotekę. Na spotkaniach często poruszany był temat zdrowia i zdrowego stylu życia - spotkanie on-line wyjdzie naprzeciw ich oczekiwaniom i zainteresowaniom.
 • moderator spotkania - bibliotekarki - Małgorzata i Danuta

Plan spotkania

 1. Sprawdzenie poprawności logowania i obecności osób
 2. Przywitanie i zapoznanie uczestników z przebiegiem spotkania
 3. Przebieg spotkania - dyskusja oraz działanie interaktywne
 4. Informacja od uczestników na temat spotkania - ewaluacja
 5. Podziękowania i zakończenie spotkania

Pytania do dyskusji :

stymulujące :

 1. Jaki rodzaj aktywności fizycznej jest najbardziej korzystny dla zdrowia u różnych grup seniorów?
 2. Jak powinna wyglądać dieta dla osób w wieku 60+?
 3. Jaką rolę odgrywa woda w odżywianiu seniora?

wyjaśniające/ konkretyzujące :

 1. Ile i jakich posiłków przygotowujesz w ciągu dnia? 
 2. Po czym poznasz, że Twoja dieta jest urozmaicona?
 3. Podaj przykłady swojej aktywności fizycznej. Po czym poznasz, że ruch korzystnie wpływa na twoje samopoczucie?

o wybór :

 1. Czy uważasz, że zdrowo się odżywiasz?
 2. Czy podjadasz między posiłkami?
 3. Czy dbasz o swoją kondycję fizyczną?

Przebieg spotkania :

Pod podany wcześniej link do spotkania logują się osoby 60+. Moderatorki kolejno witają się z osobami przystępującymi do spotkania - luźne rozmowy.

Moderatorka

Witamy serdecznie na spotkaniu on-line. Gratulujemy wszystkim odwagi i chęci przyłączenia się do spotkania, którego tematem będzie troska o nasze zdrowie.

 • zanim przejdziemy do tematu naszego spotkania prosimy was o kilka słów powitania z wszystkimi uczestnikami ( uczestnicy mówią kilka słów od siebie)
 • na początek udzielimy instrukcji jak działa platforma skype, co oznaczają poszczególne ikonki - odpowiemy na pytania dotyczące spraw technicznych

Tytuł naszego spotkania “Szlachetne zdrowie ...”  , o którym pisał Jan Kochanowski chcemy poruszyć podczas dzisiejszej rozmowy.

 • prezentacja ( tytuł, organizatorzy, prowadzący, tematyka spotkania) 

Spotkanie będzie podzielone na 2 bloki tematyczne : pierwszy to aktywność ruchowa, drugi to zdrowe żywienie.

I Blok - aktywność ruchowa

(prosimy chętne osoby o wypowiadanie się na poszczególne pytania przeplatane prezentacją i komentarzami moderatorki)

 • Jaki rodzaj aktywności fizycznej jest najbardziej korzystny dla zdrowia u różnych grup seniorów?
 • Podaj przykłady swojej aktywności fizycznej. Po czym poznasz, że ruch korzystnie wpływa na twoje samopoczucie?
 • Czy dbasz o swoją kondycję fizyczną?

Interaktywne działanie:

Zakończeniem I bloku jest praca w aplikacji Jamboard. Moderatorka zapoznaje uczestników spotkania z aplikacją Jamboard i prosi o wykonanie ćwiczenia podając link na czacie.

Ćwiczenie polega na uporządkowaniu form aktywności fizycznej od najważniejszej dla danej osoby do najmniej ważnej.

link do Jamboarda: aktywność fizyczna

Seniorzy

 • kolejno lub losowo wypowiadają się - zachęcani przez moderatorki
 • spontaniczne/przemyślane wypowiedzi na poszczególne pytania
 • indywidualna praca w aplikacji jamboard
 • dla chętnych możliwość udostępnienia swojej pracy wykonanej w aplikacji jamboard

Moderatorka

II Blok - zdrowe żywienie

(prosimy chętne osoby o wypowiadanie się na poszczególne pytania przeplatane prezentacją i komentarzami moderatorki)

 • Jak powinna wyglądać dieta dla osób w wieku 60+?
 • Czy uważasz, że zdrowo się odżywiasz?
 • Jaką rolę odgrywa woda w odżywianiu seniora?
 • Ile i jakich posiłków przygotowujesz w ciągu dnia? 
 • Po czym poznasz, że Twoja dieta jest urozmaicona?
 • Czy podjadasz między posiłkami?

Interaktywne działanie:

Zaproszenie uczestników spotkania do podzielenia się swoimi przepisami kulinarnymi, które zaprezentujemy na naszej stronie internetowej.

Zakończeniem II bloku jest praca w aplikacji Jamboard. Moderatorka zapoznaje uczestników spotkania z aplikacją Jamboard i prosi o wykonanie ćwiczenia podając link na czacie.

Ćwiczenie polega na wypisaniu listy produktów najczęściej używanych w swojej kuchni.

Link do Jamboarda : lista produktów

Seniorzy

 • kolejno lub losowo wypowiadają się - zachęcani przez moderatorki
 • spontaniczne/przemyślane wypowiedzi na poszczególne pytania
 • indywidualna praca w aplikacji jamboard
 • dla chętnych możliwość udostępnienia swojej pracy wykonanej w aplikacji jamboard

Ewaluacja

Na koniec spotkania prosimy uczestników o odpowiedź na 3 pytania zadane na stronie AnswerGarden

 1. Czy spotkanie on-line było dla ciebie ciekawe?  link : https://answergarden.ch/1438003 
 2. Co z omawianych przykładów zdrowego stylu życia zastosujesz?   link : https://answergarden.ch/1469820 
 3. W jakim spotkaniu/na jaki temat chciałbyś uczestniczyć?   link : https://answergarden.ch/1447257 

  oraz o bezpośrednie lajkowanie na czacie.

Wykorzystano narzędzia :

 • program do tworzenia projektów graficznych CANVA
 • dysk google - do opracowania spotkania, scenariusza
 • komunikator skype - link do spotkania :  Szlachetne zdrowie... 
 • narzędzie do przekazywania informacji AnswerGarden
 • cyfrowa tablica - aplikacja Jamboard
 • plakat - zaproszenie na spotkanie
 •  prezentacja multimedialna   : PREZENTACJA
 • książka Ireny Gumowskiej i Juliana Aleksandrowicza “Kuchnia i medycyna” oraz wiele innych dostępnych w bibliotece

  Celem naszych działań była realizacja spotkania on-line dla seniorów. Temat pierwszego spotkania jaki podjęliśmy to szczególnie ważny dla seniorów, a mianowicie zdrowie: „Szlachetne zdrowie…”.  Spotkanie podzielone zostało na bloki tematyczne w ramach których dzieliliśmy się wiedzą, doświadczeniem oraz  zaproponowaliśmy  kilka działań interaktywnych w aplikacji jamboard.  Przygotowana prezentacja multimedialna stała się rzetelnym kompendium wiedzy dla uczestników spotkania.  Zaproponowana literatura wzbudziła zainteresowanie, co w późniejszym czasie zaowocowało wypożyczeniami. Przez cały czas uczestnicy dzielili się wiedzą spostrzeżeniami oraz podejmowali luźne rozmowy. Na zakończenie pierwszego spotkania zaproponowaliśmy narzędzie AnswerGarden, dzięki któremu otrzymaliśmy informację zwrotną od uczestników o samym spotkaniu oraz tematach ewentualnych spotkań.