• Artykuł
  • PUBLIKACJA: 29.06.2020
  • EDYCJA: 30.11.-0001
  • 0 
Bibliotekarz z pasją

Jakby ktoś kilka lat temu powiedziałby mi, że zostanę bibliotekarzem, to nigdy, przenigdy bym w to nie uwierzył, tak samo jak w to, że będę związany z informatyką. Chociaż z biblioteką związany jestem od wielu lat, to kroczenie poboczem, zaangażowanie w różne inne działania, które swój początek miały właśnie w tej instytucji, nie pozwoliły dostrzec, że biblioteka jest tą właściwą drogą. Biblioteka – otwarta przestrzeń dla różnych inicjatyw, stała się między innymi moim centralnym miejscem zajęć mających na celu zmarginalizowanie wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych. Tym sposobem związałem się nie tylko z biblioteką, ale również z technologią informacyjno-komunikacyjną. Ja i informatyka, przecież to dwa różne bieguny, przeciwieństwa, które się wzajemnie wykluczają. Humanista i informatyczna zerojedynkowość – jak dla mnie ówcześnie irracjonalne połączenie, lecz nie dziś. Można powiedzieć, że życie pisze różne scenariusze, że wymusza zmiany często rewolucyjne, jednak ja twierdzę, że do wszystkiego trzeba dojrzeć, bo tylko czas pozwala dokonać mądrych, dojrzałych wyborów. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, wzajemnie się wykluczało, teraz jest wręcz oczywiste. Dziś mogę o sobie powiedzieć, że jestem humanistą z informatycznym zacięciem, promotorem kreatywnego wykorzystania Internetu oraz nowych technologii w życiu społecznym. Ponad 10 lat pracy, doświadczenia trenerskiego… i przede wszystkim niezwykłej pasji. Cóż, człowiek krocząc nieświadomie drogą, gdzie przez lata widzi na niej tylko poziome znaki, gubiąc gdzieś przy okazji perspektywę, w pewnym momencie dostrzega, że bytuje w naturalnej dla siebie otwartej przestrzeni, którą czas najwyższy poznać merytorycznie, aby działać w niej i dla niej świadomie, w pełnej perspektywie, a nie tylko na wybranym odcinku.

Moja ponad czteroletnia praca w bibliotece jest przykładem połączenia bibliotekarza, wolontariusza, szkoleniowca umiejętności cyfrowych. Sprawia mi ona ogromną przyjemność – nie ma lepszego wynagrodzenia od przyjemności płynącej z poczucia dobrze spełnionej misji. Moja przygoda z prowadzeniem kursów zaczęła się w 2008 roku od „Poranków komputerowych” dla słuchaczy nieformalnego wówczas Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bytowie. Następnie zostałem Latarnikiem Polski Cyfrowej Równych Szans - wolontariuszem ogólnopolskiego programu. Udało mi się pozyskać dwa granty na realizację Lokalnych Planów Działania – włączania w cyfrowy świat osób wykluczonych technologicznie. Te samodzielne działania były dla mnie przygodą, lekcją i przyjemnością. Organizowanie zajęć, pozyskiwanie kursantów, partnerów, instytucji do współpracy, sprawozdania, raporty, rachunki, rozliczenia… to była bardzo trudna lekcja, do dziś zastanawiam się, jak udało mi temu wszystkiemu podołać. W 2016 roku dołączyłem do ogólnopolskiej sieci Mobilnych Doradców Sektora 3.0. To działania w ramach wolontariatu. Do tego dochodzą szkolenia w ramach zleceń, dziś to blisko 3000 godzin doświadczenia i współpracy z wieloma instytucjami. Uczę osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, bibliotekarzy, nauczycieli, kadrę kierowniczą. Wieloletnie doświadczenie, liczne szkolenia pozwoliły mi nabyć kompetencje, umiejętności trenerskie, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę, którą chętnie przekazuję innym bibliotekarzom. Prowadząc szkolenia dla bibliotekarzy nie tylko w swoim powiecie, ale i w innych miejscowościach, dzielę się praktycznymi umiejętnościami, lecz przede wszystkim sam się uczę. Biblioteka Miejska w Bytowie – moje miejsce pracy i licznych działań na rzecz promowania nowoczesnych technologii, to dziś centrum szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego. Od 4 lat systematycznie wspieram bibliotekarzy organizując cykliczne warsztaty, jak również doradzam w zakresie tworzenia strategii wykorzystywania technologii w codziennej pracy biblioteki.  Zakres tematyczny każdego ze szkoleń jest wcześniej konsultowany z uczestnikami. Spotkania poświęcone są przeważnie jednemu, konkretnemu zagadnieniu. Uczymy się pracy w „chmurze”, programowania, obsługi aplikacji webowych, poznajemy rozszerzoną rzeczywistość. Wszystko po to, aby stać się atrakcyjnymi w oczach naszych najmłodszych użytkowników.

Jacek Prądziński

Biblioteka Miejska w Bytowie

Tekst bierze udział w konkursie "Dziel się wiedzą, wygrywaj nagrody z labib.pl!"

Bibliotekarz z pasją