Inspiracje użytkownika: Ania Biały

Wolontariat i kwestie prawne

Ania Biały

**Wolontariat to dobrowolne,** **świadome, bezpłatne, działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńskie.** Kwestie prawne związane z wolontariatem reguluje: _USTAWA...

Inspirację dodano: 28 grudnia 2016 22:03:18

Empty StarEmpty StarEmpty StarEmpty StarEmpty Star 0