Warsztaty dla rodziców


Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Cykl spotkań w bibliotece dla rodziców małych dzieci prezentujących jak mogą wykorzystywać codzienne, domowe sytuacje do stymulowania rozwoju dzieci oraz bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu. Ten ostatni temat zostanie przygotowany we współpracy z Fundacja Dzieci Niczyje.
Najważniejsze cele „Warsztatów dla rodziców” to zwiększanie szans edukacyjnych dzieci; podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców; stymulowanie rozwoju dzieci; wprowadzenie innowacyjnej oferty do biblioteki; zaangażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz najmłodszych.
W ramach działania „Warsztaty dla rodziców” opracowaliśmy 5 scenariuszy warsztatów, które bibliotekarki/rze mogą przeprowadzić dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W celu zapewnienia prowadzącym warsztaty jak najbardziej komfortowych warunków, przygotowaliśmy dla bibliotekarek/rzy szkolenie, podczas którego będą mogły/li podnieść swoje kompetencje w zakresie prowadzenia krótkich form warsztatowych dla dorosłych.

Dlaczego warto?

• Ojcowie i matki przychodzą do biblioteki na ciekawe spotkania, których tematy wynikają wyzwań jakie stoją przed rodzicami,
• W związku z zanikiem rodzin wielopokoleniowych i nierzadkim osamotnieniem rodziców, często nie maja oni możliwości dowiedzenia się o najprostszych sprawach, dotyczących rozwoju i wychowania swoich małych dzieci- biblioteka może być dla nich jedynym miejscem, w którym poznają ważne szczegóły niezbędne dla rozwoju i edukacji ich dzieci.
• Do biblioteki trafiają nowe osoby, które do tej pory nie były jej czytelnikami.

W trakcie przygotowania

Na tym etapie pracowniczki i pracownicy bibliotek powinni wybrać osobę odpowiedzialną za koordynowanie działań związanych z „Warsztatami dla rodziców”. Powinna to być osoba, która umie i lubi nawiązywać kontakt z rodzicami. Ważnym zadaniem jest opracowanie koncepcji promocji „Warsztatów dla rodziców”, w której powinny znaleźć się metody dotarcia do różnych grup zainteresowanych.
Bibliotekarki i bibliotekarze powinni wziąć udział w 15 godzinnym szkoleniu doskonalącym. Po przejściu takiego szkolenia uczestniczki/cy będą potrafili raz w miesiącu poprowadzić 1,5 godzinne warsztaty – spotkanie dla rodziców, na podstawie przygotowanych dla nich, gotowych scenariuszy. Zespół trenerów Fundacji Komeńskiego opracował scenariusze półtoragodzinnych warsztatów dla rodziców wraz ze wskazówkami i propozycjami aktywności do przeprowadzenia z dziećmi, jakie rodzice będą dostawać po każdym warsztacie. Tematy warsztatów, które zostały opracowane, dotyczą spraw wychowawczych, m.in. narodzin rodzeństwa, zapobiegania awanturom w sklepie, jak pomóc niejadkom, „zabawy na czekanie i nudę”, jak i za co chwalić dzieci, przygotowanie dziecka do szkoły, zabawy ruchowe, przygotowanie do czytania i inne.
Scenariusze zostały zaplanowane według tego samego schematu – zawierają: cel warsztatu, ramy tematu, słowo wstępne dla rodziców, opis przebiegu warsztatu, a także załącznik „Informacje dla rodziców”, który rodzice dostają do domu jako „przypominajkę” o wiedzy zdobytej podczas warsztatów.
W celu zamówienia szkolenia dla bibliotekarek/rzy biblioteka powinna skontaktować się z Instytutem Komeńskiego.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?

 • Ustalenie z zespołem biblioteki, kto będzie koordynował i prowadził „Warsztaty dla rodziców”.

 • Opracowanie koncepcji promocji „Warsztatów dla rodziców”.

 • Kontakt z Instytutem Komeńskiego w celu zamówienia szkolenia dla bibliotekarek/rzy  http://instytutkomenskiego.pl/index.php/kontakt

Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?

 1. Udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia „Warsztatów dla rodziców”

 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych

W trakcie realizacji

Promocja „Warsztatów dla rodziców” może przebiegać wielotorowo. Nasze doświadczenia pokazują, że najlepiej sprawdza się metoda „poczty pantoflowej" czyli informacji przekazywanych sobie nawzajem w społeczności poprzez zadowolonych użytkowników. Dobrze sprawdza się również wywieszenie informacji (np. plakatu) w okolicy, na drzwiach i w samej bibliotece. Informacje o uruchomieniu „Warsztatów dla rodziców” można również zamieścić na okolicznych tablicach ogłoszeń (np. w urzędzie, sklepie, przedszkolu). Zachęcamy do wykorzystania nowych technologii podczas promocji projektu.
Po zgłoszeniach na różne, wybrane przez bibliotekę sposoby promowania zajęć, i po zrekrutowaniu grupy rodziców, konieczne jest umówienie się z rodzicami na cykl 5 warsztatów. Warsztaty powinny być przeprowadzone wg wzoru ustalonego na szkoleniu dla bibliotekarek/rzy.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?

 • Stworzenie atmosfery sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa i otwartości.

 • Przygotowanie sali na spotkanie dla rodziców.

 • Przeprowadzenie scenariuszy spotkań z rodzicami zgodnie z planem

 • Wręczenie i omówienie materiałów dla rodziców.

Jak krok po kroku przebiega etap realizacji?

 1. Zebranie rodziców chętnych do udziału w spotkaniach

 2. Przeprowadzenie cyklu 5 warsztatów dla rodziców.

Po zakończeniu

Bibliotekarka/rz dysponuje 5 scenariuszami warsztatów dla rodziców. Może swobodnie decydować, które scenariusze będzie realizować z kolejnymi grupami rodziców. Bibliotekarka/rz ma też możliwość na nowo ustalić częstotliwość spotkań z rodzicami.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?

 • Analiza sukcesów i trudności związanych z prowadzeniem krótkich form warsztatowych dla rodziców

Co krok po kroku działo się po zakończeniu głównej fazy działania?

 1. Przeprowadzenie analizy na podstawie informacji zwrotnych od rodziców

Dziel się wiedzą, mnóż pomysły!

Dodatkowe uwagi

Przy realizacji innowacyjnego projektu warto zyskać wsparcie lokalne - np. władz samorządowych, rodziców, liderów organizacji pozarządowych. Zaangażowanie dużej liczby osób, które działają na rzecz rozwoju dzieci w podejmowane działania zwiększa szanse powodzenia i trwałość projektu.