Wolontariat i kwestie prawne


Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Wolontariat to dobrowolne,


świadome, bezpłatne, działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńskie.


Kwestie prawne związane z wolontariatem reguluje:


USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami ,


której ostatni dział poświęciony jest wolontariatowi.


W całej Polsce, działają Centra Wolontariatu, skupione w Ogólnopolskiej Sieci Wolontariatu . Oferta centrów to m.in: pośrednictwo, szkolenia, konsultacje, baza wiedzy.


Najbliższe Centrum znajdziesz: http://wolontariat.org.pl/siec/znajdz-swoje-centrum-wolontariatu/


O czym trzeba pamiętać współpracując z wolontariuszami?


Porozumienie - możesz zawrzeć ustne lub pisemne porozumienie z wolontariuszem. Porozumienie pisemne określa obowiązki Wolontariusza i Korzystającego adekwatnie do specyfiki pracy i działalności podmiotu Korzystającego. Warto zawrzeć porozumienie na czas określony.


Współpraca z wolontariuszem poniżej 30 dni obliguje korzystającego do zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia NNW .


Porozumienie zawarte na czas dłuższy niż 30 dni - nie ma potrzeby zapewniania ubezpieczenia NNW, na mocy zwartego porozumienia, zgodnie z ustawą,


wolontariuszowi przysługuje ubezpieczenie- zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.


Porozumienie


powinno określać zakres, sposób i czas świadczeń wykonywanych przez wolontariusza oraz zapis o możliwości jego rozwiązania przez obie strony.


W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego .


Zobacz w pliku poniżej treść przykładowego porozumienia.


Wzór porozumienia z instrukcją i opisem:


http://wolontariat.org.pl/prawo/porozumienie-o-wspolpracy/


Rekrutacja - gdzie szukać wolontariuszy?


https://www.mojwolontariat.pl - ogólnopolski serwis ofert wolontariackich. Organizacje i wolontariusze mogą zamieszczać tu ogłoszenia.


http://www.tudu.org.pl/ - portal e- wolontariatu. Tu znajdziesz osoby, które wolontariacko wykonają prace zdalnie.


http://www.ngo.pl/ - największy portal organizacji pozarządowych w Polsce, w dziale ogłoszeń możesz zamieścić ogłoszenie dotyczące całej Polski lub Twojego regionu.


https://www.facebook.com/groups/871795719608130 - wolontariat w Szczecinie-grupy na facebooku-


istnieje wiele grup skupiających osoby zainteresowane wolontariatem w poszczególnych miejscowościach.

Dlaczego warto?

Wolontariat to realizacja konkretnych działań, które niosą wymierne wsparcie, przynoszą korzyści wolontariuszom (pragmatyczne/społeczne/psychologiczne)


i wiele korzyści dla organizacji.


Zobacz


video:


Szybka randka z wolontariatem . Wolontariusze działający w różnych obszarach mówią dlaczego warto: https://www.facebook.com/StowarzyszeniePOLITES/videos/10154505284645359/


7 x wolontariat. Dziennikarze w roli wolontariuszy.To film podsumowujący akcję "7 x wolontariat", zainicjowaną przez Szczeciński Inkubator Kultury w ramach grudniowego wydarzenia pn. Przystanek Wolontariat.


https://www.youtube.com/watch?v=ZiuOvZAheew[HTML_REMOVED]t=321s


Coś ekstra dla miłośników książek i psów! Nietypowy i świetny pomysł na połączenie promocji czytelnictwa z pomocą zwierzętom:


https://www.youtube.com/watch?v=OEU2QgIEZmw

Galeria:

Załączniki: