• Sceariusz
 • Publikacja: 09.05.2016
 • Edycja: 09.05.2016
 • 1 
Mądry senior po kursie
Mądry senior po kursie

 • Budżet działania: 650 zł
 • Czas przygotowania: 2 miesiące
 • Czas trwania: 6 tygodni
 • Liczba organizatorów: 3
 • Liczba uczestników: 18
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

**„O finansach… w bibliotece” ** to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, a jego założenia są zgodne z Programem Rozwoju Bibliotek. Istotą projektu jest edukacja finansowa osób dorosłych (głównie po 50. roku życia) prowadzona w bibliotekach na wsiach i w małych miastach w całej Polsce. Podczas spotkań organizowanych i prowadzonych przez odpowiednio przeszkolonych bibliotekarzy, uczestnicy dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. **Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie ** uczestniczy w projekcie po raz drugi. W roku 2014, prowadziła zajęcia na poziomie podstawowym, a w IV edycji przeprowadziła kurs rozszerzony. Biorąc pod uwagę warunki lokalowe, biblioteki same określają Ilość kursantów. U nas było to 18 osób. Przed rozpoczęciem kursu, bibliotekarze uczestniczą w szkoleniu stacjonarnym, na którym szczegółowo omawia się tematykę poszczególnych modułów. Dodatkowym wsparciem dla bibliotekarzy były webinaria, konsultacje online i na miejscu), materiały szkoleniowe (scenariusze zajęć) oraz materiały promocyjne (wzory plakatów, certyfikatów). Biblioteka otrzymała również dotację finansową, której kwota jest uzależniona od ilości uczestników projektu. W razie pytań bądź jakichkolwiek wątpliwości, możliwy był kontakt telefoniczny z FRSI, opiekunem regionalnym i ekspertem ekonomicznym, którzy chętnie pomagali w każdej kwestii.

Dlaczego warto?

Seniorzy stanowią dużą grupę osób często odwiedzających Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławkowie. W kontakcie bezpośrednim, pytani o znajomość i ewentualne poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej przez internet, wykazywali żywe zainteresowanie tą tematyką.

Udział w projekcie to same plusy! Dla wszystkich!

- mieszkańcy zyskują praktyczną wiedzę o domowych finansach, co pozwala im na lepsze wykorzystanie i bezpieczne dysponowanie środkami oraz ułatwia zarządzanie domowym budżetem. Poruszane tematy: budżet domowy, lokaty, kredyty, ubezpiecznia, bank centralny i inne banki.

- miasto przyczyni się do podwyższenia poziomu edukacji finansowej wśród mieszkańców (w Sławkowie Miejska Biblioteka Publiczna jest jedyną instytucją oferującą edukację finansową).

- bibliotekarze posiądą nowe umiejętności i wiedzę przydatną w pracy z mieszkańcami (bibliotekarze nie występują w roli ekspertów ekonomicznych ale jako edukatorzy i przewodnicy po świecie finansów).

- biblioteka rozszerzy swoje usługi udostępniając możliwość edukacji finansowej dla mieszkańców, pozyska też dzięki temu nowych użytkowników

W trakcie przygotowania

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu biblioteki do projektu rozpoczęłyśmy przygotowania do jego realizacji. Uczestnicząc w projekcie po raz drugi, nie miałyśmy już żadnych obaw związanych z kursem. Najpierw osoby wybrane do prowadzenie spotkań uczestniczyły w cyklu webinariów oraz 2-dniowym szkoleniu stacjonarnym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, gdzie omawiany był cały projekt od strony merytorycznej i praktycznej.W czasie przygotowań skontaktowałyśmy z przedstawicielami katowickiego oddziału Narodowego Banku Polskiego, z prośbą o przesłanie materiałów promocyjnych oraz zorganizowania wycieczki do oddziału NBP. Otrzymałyśmy broszury, ulotki oraz filmy dvd, które rozdałyśmy naszym kursantom. Zaplanowałyśmy również spotkania urozmaicające poszczególne moduły: spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumentów oraz przedstawicielką banku (oba spotkania były bezpłatne).

Plakaty promujące projekt, ukazały się na stronie internetowej biblioteki i jej profilu facebookowym, na stronie Urzędu Miasta, w lokalnym miesięczniku "Kurier Sławkowski" oraz we wszystkich instytucjach działających na terenie miasta, w sklepach, na słupach ogłoszeniowych. Odwiedziłyśmy także Sławkowski Klub Seniora oraz Uniwersytet Pięknego Wieku. Dużą grupę uczestników naszego projektu stanowiły osoby uczestniczące w poprzedniej edycji projektu. Projekt dopuszcza możliwość uczestnictwa w kursie osoby w wieku 35+, gdy prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą 50+, również uczestniczącą w spotkaniach. Jest to propozycja dla seniorów, którzy czują obawy np. przed samodzielną obsługą komputera.

Do naszych przygotowań można zaliczyć m.in. zakup materiałów papierniczych i eksploatacyjnych, poczęstunku oraz upominków rozdawanych uczestnikom razem z certyfikatami na zakończenie kursu.

Ważnym elementem przygotowań jest również spotkanie organizacyjne, które pozwoli zorientować się bibliotekarzom, którzy kursanci będą potrzebować pomocy np. w obsłudze komputera.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Zapoznanie się z zasadami projektu „O finansach w bibliotece"
 •   Udział w szkoleniu stacjonarnym oraz webinariach dla prowadzących spotkania
 •   Rekrutacja uczestników
 •   Komputery, projektor, aparat fotograficzny
 •   Materiały pomocnicze (tablica flipchartowa, notatniki, długopisy, kartki A3 do wykonywania zadań)
 •   Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu
 •   Zorganizowanie spotkania organizacyjnego
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zapoznanie się z zasadami projektu, poprzez odwiedzenie strony internetowej
 2. Wybór bibliotekarzy którzy zrealizują projekt (wezmą udział w webirariach, szkoleniu, poprowadzą kurs)
 3. Złożenie wniosku
 4. Ustalenie terminów spotkań
 5. Rekrutacja uczestników
 6. Zaplanowanie akcji promocyjnej
 7. Zakup materiałów biurowo-papierniczych oraz poczęstunku i upominków
W trakcie realizacji

Kurs składał się z 5 modułów:

 • Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym?
 • Produkty bankowe: lokaty
 • Kredyty- jak wybrać najkorzystniejszą ofertę bankową
 • Ubezpieczenia
 • Bank centralny a inne banki Każde spotkanie trwało ok. 3 godziny. Podczas pierwszych zajęć każda osoba otrzymała: materiały dla uczestników poziomu zaawansowanego, notatnik, długopis oraz broszurki i filmy otrzymane od NBP. Podczas spotkań z zaproszonym gośćmi były rozdawane również firmowe gadżety takie jak breloczki, latarki, lupy. Dla lepszej organizacji i dobrego zrozumienia treści, wszystkie filmy i prezentacje oglądaliśmy wspólnie przy użyciu projektora. Każde ćwiczenie wykonywaliśmy wspólnie bądź w grupie a każdemu tematowi towarzyszyła ożywiona dyskusja. Seniorzy chętnie dzielili się osobistymi doświadczeniami i uwagami. Bacznie zwracałyśmy uwagę na tempo pracy uczestników przy komputerach, pomagałyśmy, gdy zaszła taka potrzeba. W trakcie każdego spotkania był czas na przerwy kawowe i pogawędki, dostosowane do potrzeb uczestników. Projekt szybko zintegrował grupę i pojawił się pomysł zaprezentowania swojego hobby. Panie chętnie przynosiły ręcznie robione obrusy, serwety i przedmioty ozdobione techniką decoupage. Podczas dwóch modułów gościliśmy ekspertów: Rzecznika Praw Konsumentów oraz przedstawicielkę banku (oba spotkania były bezpłatne). W planie mamy również w połowie maja zorganizować wycieczkę do oddziału Narodowego Banku Polskiego w Katowicach.
Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Materiały dla uczestników i prowadzących
 •   Przygotowanie sali komputerowej i sprzętu
 •   Przygotowanie poczęstunku
 •   Wydruk ćwiczeń z danej tematyki w formacie A3 na każde spotkanie
 •   Przygotowanie na każdym stanowisku dokumentu tekstowego z aktywnymi linkami do potrzebnych stron (ankiet, testów wiedzy, stron internetowych z zakresu wiedzy ekonomicznej)
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przeprowadzenie zajęć z danego modułu (wybranie odpowiednich elementów scenariusza i ćwiczeń). Prowadzący spotkania sami decydują o doborze treści ze scenariusza.
 2. Stosowanie w odpowiednim czasie przerw (poczęstunek, luźne rozmowy)
 3. Wykonanie testu wiedzy na zakończenie każdego modułu
 4. Prezentowanie swojego hobby (dla chętnych)
Po zakończeniu

Na zakończenie wszystkich modułów seniorzy wypełniają ankietę podsumowującą.

Dobrą praktyką podsumowującą projekt było zorganizowanie uroczystego spotkania, podczas którego została przedstawiona prezentacja, ukazująca przebieg kursu. Uczestnicy otrzymali certyfikaty i drobne upominki. Była to także okazja do wymiany doświadczeń i wrażeń między uczestnikami. Ogromny entuzjazm wzbudził zaprezentowany filmik konkursowy, gdzie główną rolę odegrała jedna z uczestniczek projektu.

Uczestniczyliśmy również w spotkaniu bibliotekarzy zaangażowanych w projekt „O finansach w bibliotece” w województwie małopolskim i śląskim z cyklu "Podaj dalej...". Była to okazja do wymienienia swoich spostrzeżeń, odpowiedzi na różne pytania bibliotekarzy, którzy są w projekcie od początku, po tych którzy po raz pierwszy realizują edukację ekonomiczną osób dorosłych w swoich bibliotekach oraz tych, którzy poznają dopiero idee i założenia projektu.

 

 

 

Podsumowując projekt zapraszamy do obejrzenia filmu:

https://youtu.be/KkSLZ_xnA1U

 

 

 

Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Poinformowanie uczestników o terminie uroczystego zakończenia projektu
 2. Przygotowanie prezentacji ukazującej przebieg kursu
 3. Przygotowanie poczęstunku i upominków
 4. Udział bibliotekarzy w spotkaniu "Podaj dalej"
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

Inspiracja konkursowa (film) zostanie zaprezentowana na sesji Rady Miejskiej Miasta Sławkowa w celu podsumowania projektu "O finansach...w bibliotece". Film będzie służył również do popularyzacji projektu, promocji biblioteki jako miejsca przyjaznego seniorom oraz jako instytucji otwartej na różne potrzeby mieszkańców.

Szczerze polecamy spotkania z ekspertami z danej dziedziny wiedzy, podczas których uczestnicy mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz profesjonalną poradę. Bardzo fajnym pomysłem jest również wycieczka, która integruje grupę i pozytywnie wpływa na relacje między uczestnikami.